Bude vzdělávání po vynucených prázdninách stejné jako před nimi?

PR článek 2020-04-06 11:15:22

Může být, ale také nemusí. Každá krize je zároveň příležitostí a záleží jen na nás, jakým způsobem bude využita. Do škol však půjde každý s unikátní zkušeností domácího vzdělávání a organizací výuky ve virtuálním světě.

Rodiče se s dětmi učí více než kdy jindy, děti přijímají novou látku poprvé v takové míře od někoho jiného než od učitele, učitelé převádějí své přípravy do virtuálního světa. Děje se tak do jisté míry nekoordinovaně, každá škola a často i učitel přistupuje k této situaci po svém.

„Rádi bychom v rámci projektu MAP podpořili sdílení toho nejpotřebnějšího a nejlepšího, co se dnes s vazbou na náš region ve virtuálním světě děje. Byli jsme nuceni přesunout do nedohledna celou řadu akcí a domlouváme se zástupci škol, jak nejlépe v nové situaci naplňovat vizi, která mluví o zajištění nejlepšího dostupného servisu pro učitele. Proto pořádáme videokonference učitelů, webináře, založili jsme virtuální kabinet na našem webu www.mapchomutovsko.cz a propojujeme ty, kteří mají co nabídnout s jinými, kteří to potřebují“, říká k nastalé situaci koordinátor pro implementaci Karel Straka.

Vzhledem k nouzovému stavu není samozřejmě možné jako doposud pořádat semináře, vzdělávací akce, sdílet pomůcky a sady zajímavých knih nebo nabízet školách exkurze. Naplánována jich byla celá řada, realizovat se stihlo mnohé.

Doposud realizované akce shrnuje koordinátor plánování Bronislav Podlaha: „I přes aktuální stop stav se podařilo ve spolupráci s učiteli doposud uspořádat 30 seminářů s účastí cca 600 osob, 37 škol vyjelo na 22 exkurzí, 13 škol si díky projektu nakoupilo 44 sad pomůcek, 375 učitelů na 61 setkáních pracovních skupin sdílelo postupy, pomůcky, metodické materiály, jakož i naplánovalo cesty naplnění svých potřeb v oblasti vzdělávání, materiálního zabezpečení, přenosu informací, spolupráce s dalšími partnery včetně rodičů, neziskových organizací a zřizovatelů jednotlivých škol. Probíhají metodická setkání asistentů pedagoga, podpůrné supervizní skupiny pro učitele, již třetím rokem běží konverzační hodiny s rodilým mluvčím pro angličtináře, podařilo se zorganizovat spolupráci knihovny a škol, nakoupit sady knížek a vytvořit k nim metodické materiály, které s knihami kolují po zapojených školách, a podařilo se dostat peníze z rozpočtu města Chomutova do dílen škol, které zřizuje. V neposlední řadě se z rozpočtu projektu otevřely na třech školách polytechnické kroužky, do nichž mohou přijít a chodit i žáci ze škol jiných.“

O všech realizovaných akcí od počátku projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávací soustavy na Chomutovsku se dočtete na WWW.MAPCHOMUTOVSKO.CZ v záložce „Inspirace aneb stalo se.“

Situace se však radikálně změnila. Proto přichází tým s výzvou MAP_LAB pro všechny rodiče, žáky, učitele a ředitele mateřských a základních škol. V rámci této iniciativy se zaměřujeme na oblast toho, co funguje nejlépe a naopak, co nejvíce otravuje a nudí. I přes subjektivitu podobného zjišťování věří autoři iniciativy, že se jim podaří shromáždit zajímavé a užitečné informace a nápady, které pomohou i nadále zvyšovat kvalitu ve vzdělávání na Chomutovsku.

Karel Straka upřesňuje obsah výzvy: „Rodiče prosíme, aby se optali dětí, co je na škole super kromě kamarádů, přestávek a tělocviku. Jaká látka a ještě lépe jaká metoda výuky je receptem pro vzbuzení zájmu a nastartování vnitřní motivace k učení a dále čeho si nejvíce cení na svém nejoblíbenějším učiteli. Budeme rádi za jakoukoli poznámku, o které se Vaše dítě v této souvislosti zmíní. Učitele bychom rádi požádali, aby vybraly ze své praxe nejvíce osvědčenou vyučovací hodinu nebo její část a co je ta kouzelná ingredience, která způsobí, že se baví celá třída. Je to látka samotná, metoda, nějaká podpůrná pomůcka, kniha, výukový materiál nebo exkurze, na kterou je vzdělávání navázáno?“

Veškeré náměty jsou shromažďovány na emailu karel.straka@maskaszk.cz, anonymně na formuláři zveřejněném na www.mapchomutovsko.cz nebo na facebooku ve skupině MAP II Chomutovsko. Po jejich zpracování budou zveřejněny výstupy na webu projektu a rozeslány všem účastníkům, kteří uvedou svůj kontakt a samozřejmě partnerům, kteří na projektu již roky spolupracují.

Projekt Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávací soustavy na Chomutovsku byl financován do roku 2016 do 2017 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a byl pilotem pro aktuálně běžící projekt MAP Chomutovsko II financovaného taktéž Evropskou unií, který bude ukončen v roce 2021. Nositelem a realizátorem obou projektů je MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., www.maskaszk.cz 


TŘI OTÁZKY PRO RODIČE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLWil8BdWucWkhfPMyaOvl2264KCqbrExgmtAgDoitzSX5Zg/viewform?usp=sf_link

TŘI OTÁZKY PRO UČITELE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefWWYoYtq98FQd4btE5PErfD7rrI0hiP6NPb9j5TXqsD5aOg/viewform?usp=sf_link

Napsal(a): PR článek

Komentáře

Nabídky práce

VEDOUCÍ FARMY/HLAVNÍ AGRONOM

Pro zemědělskou farmu vybavenou moderní technikou a provozující rostlinnou výrobu na cca 3 000 hektarech polí, hledáme vhodného kandidáta na pozici - VEDOUCÍ FARMY SPOJENOU S FUNKCÍ HLAVNÍHO AGRONOMA, popř. hledáme pouze hlavního agronoma. Pěstujeme pšenici, řepku a hrách. Nabízíme nadstandardní finanční podmínky a možnost seberealizace. Více informací po telefonu či osobně. Lokalita: Podbořany.
Tel.: 603294756
E-mail: zemedelec55@seznam.cz


TOPIČ - Technik energetických zařízení

Žatecká teplárenska, a.s., přijme TECHNIKA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČE). Náplní práce je obsluha kotlů a pomocných zařízení, organizování provozu kotle a horkovodní soustavy, spolupráce na odstraňování poruch a provádění odstrukování a odpopelnění.
Tel.: 412375414
E-mail: ztas@ztas.cz


Strojní zámečník, operátor CNC soustruhu, obráběč kovů

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec přijme STROJNÍ ZÁMEČNÍKY, OPERÁTORY CNC MECHANICKÉHO SOUSTRUHU, OBRÁBĚČE KOVŮ. Nabízíme: zázemí stabilní firmy, odpovídající mzdové ohodnocení a benefity v rámci sociálního programu.
Kontakt: Ing. Milan Vlček
Tel.: 415733207
WWW: http://chmelarstvi.cz/aktuality/172-nabidka-prace
E-mail: prace@chmelarstvi.cz


ŽATEC, DĚLNÍK NA DRCENÍ, MLETÍ PLASTŮ

Wastemat s.r.o. Žatec přijme DĚLNÍKA NA DRCENÍ, MLETÍ PLASTŮ. TEL.: 728880155. EMAIL: wastemat@seznam.cz
Tel.: 728880155
E-mail: wastemat@seznam.cz

Poslední videa

Železniční most na trati Plzeň - Žatec je demontován

Včera ráno došlo k demontování druhé části mostu přes Ohři. Samotná demontáž začala kolem 8 hodiny a skončila kolem 10 hodiny. Konstrukce vážila asi 500 tun.

Přehrát video
Libořická pouť 2022 a Flying Boys z Kolína

Propojení diváka s akcí plnou adrenalinu, komedie a sportovní gymnastiky. To je skupina gymnastů, kteří bavili v sobotu i diváky v Libořicích. Tady je jen malý kousek vystoupení v sobotu 6. 8. 2022 :)

Přehrát video