Pečovat o druhé je náročné a vyčerpávající. Sociální pracovnici Karlu Kolertovou však práce naplňuje a vidí v ní smysl

Hedvika Mašková 2021-03-26 10:30:00

Sociální služby prošly v posledním roce asi největší zatěžkávající zkouškou v novodobé historii. Epidemie koronaviru zasáhla každého, ale zejména ty, kteří naši pomoc potřebují nejvíce – klienty sociálních služeb. Své o tom ví také sociální pracovnice a vedoucí Pečovatelské služby v Žatci Karla Kolertová, se kterou jsme si povídali nejenom o tom, jak náročný je poslední rok pro klienty a zaměstnance pečovatelské služby, ale také o rozšířené nabídce poskytovaných služeb pro osoby, které se neobejdou bez pomoci druhého člověka.

 • Představte našim čtenářům Pečovatelskou službu v Žatci. Jak funguje?

Pečovatelská služba v Žatci je terénní pečovatelská služba. Pomáhá a podporuje osoby se zdravotním postižením, s chronickým onemocněním a také pomáháme rodinám s dítětem/dětmi bez omezení věku.

Posláním pečovatelské služby je podpora osobám, která jim umožní zůstat ve svém domácím prostředí i v situaci, kdy potře-bují pomoc s domácností a péčí o vlastní osobu, při zachování maximální soběstačnosti.

Cílem je, aby klient zůstal ve své domácnosti, v místě, které je mu blízké, klient si zachovává běžný, původní styl živo-ta, včetně zvyků a vlastního rytmu, aby si klient zachoval v maximální možné míře své schopnosti a dovednosti postarat se o sebe a domácnost za přiměřené podpory druhé osoby.

Zásady pečovatelské služby je individuální přístup ke klientovi, respektování jeho osobnosti, názoru, potřeb a přání, také klademe důraz na dodržování lidských práv a svobod, zejména práva na vlastní volbu, důležité je informovat klienta a veřejnost srozumitelnou formou, podporujeme klienty při udržování kontaktů s původním prostředím a veřejnými službami, poskytujeme služby kvalifikovanými pracovníky.

Pečovatelská služba poskytuje službu na základě uzavřené smlouvy v rozsahu základních činností, které jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 • Jaké konkrétní činnosti Pečovatelská služba v Žatci zajišťuje?

Poskytujeme tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc a podpora při přesunu na lůžko nebo vozík a pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním prostoru.

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnuti podmínek pro osobní hygienu: pomoci při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: pomoc s objednáním stra-vy, donáška stravy.

d) pomoc při chodu domácnosti: běžné úklidy, velké úklidy, nákupy, praní prádla, pochůzky, aj.

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zahrnuje úkon jako je doprovody klientů k lékaři a na nákupy.

Nad rámec základních činností poskytuje další tzv. fakultativní činnosti.

 • Liší se péče o obyvatele domovů s pečovatelskou službou, které se v Žatci nacházejí v ulicích Písečná a U Hřiště?

Péče se nijak neliší, není žádný rozdíl v poskytování péče u klientů v jiné části města nebo v Domě s Pečovatelskou službou.

 • Můžete uvést výhody domu s pečovatelskou službou?

Pokud není nouzový stav a různá vládní nařízení klienti, mají možnost docházet do klubu seniorů 1x týdně. Klub seniorů se nachází v Domově s pečovatelskou službou v ulici U Hřiště, tento klub vede paní Marie Komárková . Dále k nám také z docházejí děvčata ze Sedmikrásky a věnují se s klienty ručním pracím, vyrábějí s nimi různé výrobky. Do těchto aktivit se mohou zapojit také lidé z terénu, ale pro ně je samozřejmě těžší do DPS docházet. Rovněž je v obou pečovatelských domovech knihovna, dochází k nám kadeřnice i pedikérka, což jsou další výhody. Navíc v obou domovech bydlí lidé, kteří jsou si věkově blízcí a dost často se navštěvují. Nejsou zde tedy tak izolováni jako je tomu u klientů v terénu.

 • Kolik máte zaměstnanců?

Pečovatelská služba má sedmnáct zaměstnanců, včetně koordinátora. Čtyři pečovatelky od 1. ledna 2021 docházejí na denní od 7 do 21 hodin. Ostatní pečovatelky zatím dochází na ranní od 7 do 15.30 hodin.

 • Jsou ve vašem týmu jen ženy?

Ano, jenom ženy. Žádné muže zde bohužel nemáme.

 • Nehodila by se vám občas mužská pomocná síla?

Určitě ano! Rozhodně bychom muže ve svém týmu uvítaly, převážně při péči u imobilních klientů. Obecně moc mužů v sociálních službách nepracuje.

 • A kolik máte vlastně klientů?

V současné době máme 209 klientů. K některým klientům se dochází častěji a některým méně častěji. Záleží vždy na snížené soběstačnosti klienta a jeho zdravotního stavu, u každého je péče individuální.

 • Jaký je o vaše služby zájem?

Troufám si říct, že o pečovatelskou službu je zájem. Myslím si, že do budoucna bude ještě vyhledávanější.

 • Je žatecká pečovatelská služba určená pouze občanům Žatce nebo celého okresu? Jak je dostupná?

Žatecká pečovatelská služba je pro občany města Žatce a jeho spádových obcí do dvanácti kilometrů.

 • Jak je to s financováním sociálních služeb? Má pečovatelská služba dostatek financí na svůj provoz?

Pečovatelská služba je financována z příspěvku zřizovatele města Žatec, které nás podporuje stabilně a v potřebné výši. Dále dostává příspěvek od státu prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje. Část také tvoří úhrady od uživatelů služeb.

 • Na kolik peněz vaše služby klienta vyjdou?

Částka za služby se nedá přesně určit. Cena se odvíjí od toho, jaké služby klient využívá a jak často. Každý klient má služby dle potřebnosti. K někomu docházíme třeba i třikrát denně a k někomu jen jednou týdně.

Ceník služeb je také uveden na našich webových stránkách www.dpszatec.cz

Služby si hradí klient sám, ale může si požádat o příspěvek na péči, který je určen osobám závislým na druhé osobě. O příspěvek na péči si občané mohou zažádat na příslušném úřadu práce. Našim klientům vždy pomáháme s podáním žádosti o příspěvek na péči, je to součást naší práce.

Služby poskytujeme na základě uzavření smlouvy. Klient si podá žádost, kterou nalezne na našich webových stránkách nebo v kanceláři koordinátora pečovatelské služby. Také se může spojit telefonicky nebo zaslat email. Na základě žádosti o pečovatelskou službu provádíme sociální šetření a tím zjistíme, jaké má potřeby.

 • Jak fungujete v posledním roce? Jak se vaše služby změnily v souvislosti s epidemií koronaviru?

Je to opravdu velice náročné období. Stává se nám, že musíme z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců, z důvodu karantény nebo pracovní neschopnosti, omezit služby na nezbytně nutné. Důležité je pro nás zabezpečit právě klienty, kteří se bez pomoci neobejdou. Jde o úkony, kdy člověk potřebuje pomoc druhé osoby. Omezení služeb se vztahuje především na péči o domácnost, kterou zredukujeme na nezbytně nutnou.

V poskytování služeb žádné změny nemáme. V posledním roce ale nově docházíme také ke klientům s onemocněním covid-19, u nichž musí naši zaměstnanci dodržovat mimořádná a ochranná opatření. V terénních službách je to opravdu velmi náročné. Pečovatelky jsou často v psychickém napětí, i když používají ochranné pomůcky, dodržují veškerá nařízení, přesto jsou vystaveni riziku. I přes veškerou náročnost si dovolím říci, že děvčata odvádějí svou práci velmi kvalitně a já jim za to moc děkuji.

 • Docházejí ke klientům konkrétní pečovatelky, na které jsou již zvyklí? V tomto ohledu je pro ně zřejmě současná doba také náročná…

Ano, každá pečovatelka má svého klienta, ale v této době se často pečovatelky za-stupují. Pro klienty je to nepříjemné, když se u nich často střídají pečovatelky, ale jinak tuto situaci nelze řešit. Také koordinace práce je složitější. Chodíme každý třetí den na testy, takže nikdy nevíme, kdo z nás bude muset zůstat doma. Jsme ale rádi, že testování probíhá, chráníme tím naše klienty a své rodiny.

 • Mohla byste prozradit, které období bylo za poslední rok tím nejkritičtějším?

Řekla bych, že v současné době je situace nejobtížnější a začíná se to i podepisovat na každém z nás.

Dobrá zpráva je, že u klientů z domovů s pečovatelskou službou probíhá očkování, také většina seniorů bude naočkovaná, věříme, že se tím situace výrazně zlepší.

Také dochází k dezinfekci nebytových prostor v DPS, kterou provádějí dobrovolní hasiči. Tímto bychom jim také chtěli moc poděkovat.

 • Jak se to odráží na vašich klientech?

U klientů velmi vnímáme, že jim chybí sociální kontakt, chybí jim rodina, popovídání si. Kvůli nošení respirátorů je také problém u klientů, kteří špatně slyší, hůře nám rozumí.

 • V domovech s pečovatelskou službou však nebyly, jako například v domově pro seniory, zakázány návštěvy. Za obyvateli tedy mohli lidé docházet…

Ano, nejedná se totiž o pobytové zařízení. My můžeme jen obyvatelům doporučit, aby za nimi návštěvy nedocházely, ale nemůžeme domovy uzavřít.

 • Pečovatelská služba v Žatci od nového roku zásadně rozšířila poskytované služby. Jak a co vás k tomu vedlo?

Vedle nás k tomu nová metodika Ústeckého kraje, takzvané ,,regionální karty“. Jedná se o transformaci služeb, podporu lidí v domácím prostředí. Rozšířila se doba poskytovaných služeb od 7 do 21 hodin, a to včetně víkendů a svátků.

Od 1. 1. 2021 jsme rozšířili také cílovou skupinu. Pomáháme nově rodinám s dítětem/dětmi s zdravotním postižením či chronickým onemocněním.

 • Proč jste si právě vy zvolila práci pracovníka v sociálních službách?

Vedly mě k tomu okolnosti a později jsem zjistila, že mě naplňuje pomáhat druhým a v této práci vidím smysl.

 • Co vás na vaší práci povzbuzuje a z čeho čerpáte pro svou práci energii?

Povzbuzuje mě spokojenost klientů, jejich důvěra a skvělý tým pečovatelek.

Energii čerpám v přírodě, v rodině, pasivně sportuji. Nyní není moc možností čerpání energie, ale věřím, že s příchodem jara se situace změní.

 • Co byste poradila zájemcům o práci v sociálních službách? Jaké vlastnosti se podle vaší zkušenosti nejvíce hodí?

Aby si rozmysleli, zda opravdu chtějí pomáhat lidem, protože tato práce vyžaduje hodně trpělivosti, spolehlivosti, empatie a tolerance. Pokud ano, rádi Vás přivítáme mezi sebe.

Všem čtenářům bych chtěla popřát pevné zdraví a hodně síly a abychom se brzy vrátili k normálnímu životu.

Vám bych chtěla poděkovat za příjemný rozhovor!


I já děkuji za rozhovor.

Hedvika Mašková

Komentáře

Nabídky práce

VÝKUPČÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN, ŽATEC

Wastemat s.r.o. Žatec přijme výkupčího druhotných surovin.TEL: 728880155; EMAIL: wastemat@seznam.cz
Tel.: 728880155
E-mail: wastemat@seznam.cz


Hledáte práci v Žatci?

Základní umělecká škola Žatec hledá HOSPODÁŘKU - ROZPOČTÁŘE. Práce na plný úvazek, od 1.8.2021. Požadavky: minimálně střední vzdělání ekonomického směru, znalost MS Office (Word, Excell, Outlook), orientace v účetní, mzdové a daňové oblasti. Nabízíme: příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání a příjemný kolektiv. Své životopisy zasílejte do 10.5.2021 na email: i.maresova@zuszatec.cz
Kontakt: Irena Marešová
E-mail: i.maresova@zuszatec.cz


OPERÁTOR VÝROBY a SKLADNÍK

Pracovní příležitost v Podbořanech, mzda až 26 500,- Kč! Pracujte u jednoho z nejlepších zaměstnavatelů na Podbořansku! Valeo Podbořany nabírá SKLADNÍKY a OPERÁTORY VÝROBY. Smlouva na neurčito, 28 dní volna, vhodné pro ženy, muže a absolventy, plně hrazené stravenky, práce na 3 směny.
Kontakt: Zdenka Hlavánová
Tel.: 415 232 268
E-mail: zdenka.hlavanova@valeo.com


KUCHAŘ/KA

Restaurace U ŽIDA, Česká 182, Louny hledá kuchaře/ku. Info: uzida@restauraceuzida.cz; tel.: 603193198.
Tel.: 603193198
E-mail: uzida@restauraceuzida.cz


TESAŘ, TRUHLÁŘ, ZÁMEČNÍK, ŘIDIČ (skupina C)

Práce v Žatci s dobrým platovým ohodnocením! Prefa Žatec s.r.o., česká firma s férovým přístupem hledá zaměstnance na pozice: TESAŘ, TRUHLÁŘ, ZÁMEČNÍK, ŘIDIČ (skupina C). Pracovní doba od 6:30 do 15:00 hod., stravenkový paušál, týden dovolené navíc. Požadujeme vyučení v oboru nebo minimálně 2 roky praxe.
Kontakt: Iveta Ptáčková
Tel.: 601 549 488
E-mail: ptackova@prefazatec.cz

Poslední videa

Místo, kde hodil útočník kámen do vlaku

Místo, kde hodil útočník kámen do vlaku

Přehrát video
Žatec: Na zahradě MŠ U jezu vznikají vrbové stavby

Další zajímavé prvky přibudou na školkové zahradě v Podměstí. Děti z MŠ U jezu - Mašinka se mají na co těšit.

Přehrát video