Génius léčby vodou má v Klášterci svou následnici

Soňa Šímová 2021-04-04 09:30:00

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ — Na počátku byla nemocná dcerka. Na konci úspěšný podnikatelský projekt, který nemá v ČR obdoby. Priessnitzovu metodu zábalů používají celé generace, Martina Štefanková ji ovšem vylepšila tak, aby zábaly byly komfortní a pohodlné. Nakonec si své řešení nechala i patentovat. S majitelkou firmy Mamavis jsem si povídala nejen o léčivé vodě a dlouhé cestě za úspěchem, ale také o současné situaci, ve které se přizpůsobila třeba nabídkou nanoroušek.

Vaše začátky nebyly jednoduché. Co všechno je provázelo a jak jste došla zrovna k Priessnitzovým obkladům a léčbě vodou?

Ano, začátky nebyly jednoduché. Podnikat jsem začala při rozvodovém řízení s dvouletou holčičkou. A právě moje malá dcerka Natálka stála u začátku mého podnikatelského příběhu. Díky ní jsem přišla na nápad, jak zdokonalit tradiční Priessnitzovy zábaly. Na mateřské dovolené na podzim roku 2014 mi naše dětská lékařka při nachlazení Natálky doporučila použít zábal na hrudník podle Vincence Priessnitze. Tento zábal tvoří mokrá plena, igelit a ručník. Zábal ale nedržel na svém místě, Natálce stále padal. V jednu chvíli mě napadlo, že by se tyto tři vrstvy daly spojit do jedné. Načrtla jsem si možný tvar zábalu na papír a začala jsem hledat švadlenu, která by jej ušila dle mých představ, včetně připevnění zábalu pomocí nastavitelného suchého zipu. A podařilo se.

Tak vznikl můj vlastní výrobek: univerzální zábal, který přináší uživateli komfortní využití tradiční léčebné metody Vincence Priessnitze. A z původního Priessnitzova zábalu na dětský hrudníček vznikla postupně celá výrobková řada univerzálních zábalů, pro děti a dospělé, i na další části těla — na krk, kolena, lýtka a lokty, bačkory. A novinkami jsou zábaly na karpály a zápěstí a také čelenka na bolest hlavy.

Nejtěžší asi bylo skloubit mateřství s nároky podnikání. Jako samoživitelka jsem musela dělit čas mezi Natálku, práci v zaměstnání a rozběh podnikání. Také nemohu opomenout své začátečnické chyby, ať už šlo o špatně nastavené ceny, nebo spolupráci se špatnými lidmi. Což šlo na vrub mé přílišné důvěřivosti. Po nelehkém rozvodu jsem se ocitla v situaci, kdy jsem byla na vše sama a kterou jistě mnoho maminek a žen obecně zná. To mne naučilo si více vážit rodiny a přátel, kteří mi v nejtěžší situaci podali pomocnou ruku. Vytvořilo se tak lidské pouto, které dnes nejenže drží naši firmu pohromadě, ale je jejím základním principem. Ve stejném míře patří k základním kamenům rozvoje firmy podpora našich zákazníků a po odborné stránce také spřízněných lékařů, patentářů, právníků.

Potěšitelnými milníky na naší cestě jsou v neposlední řadě i úspěchy v podnikatelských soutěžích. Posilovaly moji důvěru v cestu, na kterou jsem se vydala. Snažím se ji držet. Cítím nesmírnou odpovědnost za podporu, které se mi ze všech stran dostává. O to větší je moje úsilí ji nezklamat a svými originálními zábaly a obklady, ale nejen jimi, přibližovat myšlenky přírodní léčby světově uznávaného Vincenze Priessnitze široké veřejnosti. Podnikání je pro mne velkým dílem hledáním a nacházením odvahy a životní síly. Je mi krokem do neznáma, který musíte učinit, protože je odpovědí na životní puzení, které vás nechává neúplným. Je touhou, která nejde nikdy plně ukojit, a proto je tak krásná a vždy dává smysl.

Mohli bychom se zastavit u osoby Vincenze Priessnitze? Kým — vedle autorství známého zábalu — byl?

To je téma na samostatný rozhovor. Byl znamenitým pozorovatelem přírody, který objevil schopnost vody léčit. Neměl lékařské vzdělání, a dokonce je odmítal jako cosi, co by ho odvádělo od „rozšifrování” léčivých účinků vody a přírody vůbec. Stal se vyhlášeným světovým přírodním léčitelem, metody s tradicí přes 220 let. A vyvrcholením jeho celoživotního díla jsou světoznámé vodoléčebné Priessnitzovy lázně v Jeseníku. Známá jsou jeho slova: „Záhy jsem poznal, že ve vodě musí být skryty oživující a posilující síly. Při mnoha příležitostech jsem viděl, že zraněná zvířata vyhledávají vodu a v ní se koupou, napadlo mě, že totéž může dělat dobře lidem!” Uznání a zadostiučinění se dostalo Priessnitzovi od jedné z mezinárodních uznávaných lékařských autorit své doby Dr. Pinglera: „Bude ještě dlouho trvat, než bude Priessnitz uznán tím, kým skutečně byl — lékařským Kryštofem Kolumbem.”

Jak lze na někoho takového navázat?

Snahou našeho týmu je nezaměřovat se pouze na zábaly a obklady podle Priessnitzovy vodoléčebné metody. Ještě na letošek připravujeme rozšíření současné nabídky o řadu nových služeb v duchu silného odkazu Priessnitze. Aby ve finále šlo o víc, než o nabídku sortimentu obkladů a zábalů v moderním provedení na úrovni 21. století, ale vážnou i hravou formou ji začlenit do širšího kontextu. Ať už jde o přírodní procedury (i odkoukané v Priessnitzových lázních a ve spolupráci s nimi), zdravější životní styl celkově, poradny našich kolegů z celostní medicíny, či třeba „pohádkárnu”. Jednotícím prvkem, červenou nití, je náš „priessnitzovský” slogan Voda léčí! Říkáme si: proč by určitou část toho, co najdou klienti Priessnitzových lázní v Jeseníku, nemohli najít i u nás? A třeba ještě něco navíc.

Co všechno bylo nutné zařídit a patentovat?

Ještě během mateřské dovolené směřovaly mé kroky do patentové kanceláře. Ta mi pomohla připravit přihlášky užitných vzorů a řešit také ochranu duševního vlastnictví v zahraničí. Podobné to bylo i s ochrannou známkou Mamavis® pro Českou republiku a Evropskou Unii. Následovalo zařídit pro firmu v Klášterci provozovnu, což se na podruhé podařilo v objektu, který sdílíme s Komerční bankou. V této fázi nám hodně pomohla dotace z programu pro začínající podnikatele Ústeckého kraje. Řešila se certifikace od Státního zdravotního ústavu.

Za důležitý mezník považuji přechod od své živnosti, OSVČ, k založení společnosti Mamavis healing care. Postupně se budovaly obchodní vztahy, od počátečního objíždění jarmarků, s přímým kontaktem s lidmi, kterým mají naše výrobky sloužit, přes první ještě amatérský e–shop. Ráda na tyto časy vzpomínám. Hodně mi záleží na tom, s kým spolupracuji. Velké úsilí tak věnuji vytváření týmu lidí, který potáhne za jeden provaz. A mou srdcovou záležitostí je sociální podnikání. Jak jen to jde, zaměstnáváme osoby se zdravotním hendikepem. Dá se říci, že naše výrobky tak vlastně pomáhají dvakrát, směrem ven i dovnitř — zákazníkům i zaměstnancům firmy.

Jak dlouho v tomto oboru podnikáte? A kolik lidí už používá vaše výrobky?

Podnikám pět let, avšak o opravdovém podnikání lze hovořit až se založením společnosti s ručením omezeným před třemi lety. Troufnu si odhadnout, že počty našich zákazníků se počítají na tisíce, či spíše desítky tisíc. Ponejvíce v tuzemsku, ale také na Slovensku a v sousedním Německu.

Kdo vám výrobky šije, z jakých materiálů a kde?

Pro šití výrobků používáme jednak naši provozovnu v Klášterci, jednak pro nás šijí firmy v okolí i vzdálenější, třeba jedna chráněná dílna v Děčíně. Neměla bych ani zapomenout na šičky se zdravotním hendikepem pracující na částečný úvazek.

Jaké výrobky nabízíte a se kterými nemocemi pomáhají? Nově uvádíte, že pomáhají i s covidem…

Nabídku tvoří zábaly a obklady využívající známou a osvědčenou léčivou Priessnitzovu metodu. Naše výrobky pomáhají na respirační onemocnění jako je laryngitida u dětí, angína, zánět průdušek, suchý kašel, ztráta hlasu, dále na nemoci kloubní a to zánět kyčelního kloubu, zánět šlach, zánět karpálního tunelu, revmatismus. Také nemohu opomenout psychické problémy — migrény, poruchy spánku. A Priessnitzův zábal doporučuje jako součást léčby COVID–19 Společnost praktických lékařů. Velmi si vážím toho, že ambasadorem našich výrobků je MUDr. Jaroslav Novotný, primář a hlavní lékař Priessnitzových lázní v Jeseníku. Jeho doporučení zábalů a obkladů s ochrannou známkou Mamavis je ke zhlédnutí na videu na www.mamavis.cz. Našimi stálými zákazníky jsou vedle veřejnosti dále praktičtí lékaři, karlovarská a ústecká nemocnice, které je používá ve svém provozu.

Jaký je vlastně rozdíl mezi obkladem, který si nachystáme doma, oproti vašemu?

Náš je komfortní forma zábalu s nastavitelnou délkou suchého zipu. Naše zábaly mají vícero možností využití, a to teplou, mokrou a studenou formou. Na místě je zdůraznit, že Priessnitz látku voskoval, tudíž igelit je špatná forma zábalu, neboť dochází k umělému zapaření. Naše zábaly splňují požadavek vysoké prodyšnosti a současně nepropustnosti vody.

Nabízíte nyní nějaké slevy?

Ano, rozhodli jsme se v této době nekončící pandemie pomoci slevovými akcemi. Aktuálně například snížením cen Priessnitzových zábalů na respirační onemocnění, konkrétně na zábal na krk a zábal na hrudník, a to až do konce dubna. Dále v rámci partnerství s VZP a jejím Klubem pevného zdraví nabízíme od 1. dubna do 18. dubna pro klienty VZP dvacetiprocentní slevu na tyto produkty.

Připomínám, že tyto výrobky jsou doporučovány lékaři jako součást léčby bolestí v krku, angíny, laryngitidy a i COVID–19.

Máte v „době covidové” nějaká omezení? Brzdí vaši činnost vládní opatření?

Ano, brzdí, stejně jako řadu jiných. Snažili jsme se nouzové stavy ustát, jak jsme mohli. Během první vlny jsme se připojili k vlně šití roušek. Díky spolupráci s partnerskou firmou z Jirkova jsme mohli nabídnout kvalitní roušky s nanofiltrem. Ostatně nanotextil používáme i v chystané nové kolekci zábalů a obkladů. Je výborný na vnitřní díly, které se mohou doplnit o antiseptickou látku. Nyní dostává každý zákazník nanoroušku k nákupu zábalů jako dárek. Omezení doby covidové teď využíváme k tvorbě nového e–shopu a přípravě profesionálnějšího online marketingu. Pochlubit se jím budeme moci už v dubnu. Udržet tým zaměstnanců pohromadě nám pomohlo i otevření Zásilkovny jako výdejního místa v naší provozovně, hojně využívané lidmi díky výborné poloze uprostřed sídliště. Dokonce jsme tak rozšířili náš tým o další dvě obsazená nově vytvořená pracovní místa.

Nenašla jsem jinou společnost, která by nabízela podobné výrobky. Jste jediní na trhu?

Ano, naše výrobky jsou ochráněným duševním vlastnictvím. Jak jsem již řekla, jako autor originálního řešení Priessnitzova zábalu jsem si výrobky nechala ochránit. Kopírování našich výrobků by bylo porušení našich práv.

A nakonec — kde mohou vaše výrobky lidé koupit? Jak nyní, tak mimo pandemii.

Naše výrobky mohou zakoupit na našich webových stránkách www.mamavis.cz a u našich smluvních partnerů pod značkou Mamavis.

Děkuji za rozhovor.


Napsal(a): Soňa Šímová

Komentáře

Nabídky práce

Práce v Rakousku

Hledáte práci v Rakousku? Mluvíte Německy? Máte praxi ve stavebnictví či řemeslech? Kontaktujte nás!
Kontakt: Irena Chaloupková
Tel.: 608825535
WWW: https://trummer.eu/cz/
E-mail: irena.chaloupkova@trummer.eu


ELEKTROMECHANIK ÚDRŽBY - CIE Praga Louny

Mzda až 43.000 Kč. Týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, firemní tel. tarify, motivační příspěvek, bonusy k pracovním a životním jubileím, příplatky za práci ve svátek, o sobotách a nedělích, za práci v noci a přesčas. Požadavky: vyučen v oboru elektro; odborná způsobilost dle vyhl. 50/78 Sb. § 6, 7; čtení elektrotechnických schémat.
Kontakt: Ivana Pelcová
Tel.: 731430762
E-mail: ipelcova@cieautomotive.com


Dělník do dřevovýroby - Radonice u Kadaně

Přijmu dělníka do dřevovýroby v Radonicích u Kadaně. Obsluha strojů, tlučení palet. Výhodou řidičský průkaz na vysokozvižný vozík.
Tel.: 474397131


Účetní města Blšany

Starostka Města Blšany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ÚČETNÍ MĚSTA na dobu neurčitou. Bližší informace na https://www.blsany.cz/ nebo přímo o starostky města.
Kontakt: Ing. Dagmar Břehovská
Tel.: 607838441
WWW: https://www.blsany.cz/assets/File.ashx?id_org=578&id_dokumenty=2044


Práce v Německu na pracovní smlouvu

Hledáme zaměstnance na stavební práce do Německa - Mnichov a okolí, později práce i v Lipsku. Dlouhodobě, s placeným ubytováním, na pracovní smlouvu. Mzda pro jednotlivé profese za 8 hodin práce denně: Zedník: 1.900 EURO čistého Betonář: 2.000 EURO čistého Přidavač: 1.652 EURO čistého V případě vyššího počtu odpracovaných hodin se mzdy navyšují. Výplata každý 14 dní. Výhodou řidičský průkaz a znalost německého jazyka, ani jedno však není podmínkou. NABÍDKA PLATÍ PRO CELOU ČR!
Tel.: 602588686

Poslední videa

Leona Machálková zpívala pro Chomutováky a nejen pro ně :-)

ABBA!...

Přehrát video
Muzejní zahrada v Žatci a EHD 2021

Žatec před 600 lety v tanci....

Přehrát video