Mimořádné odměny: v Kryrech se nešetří, tvrdí zastupitel, odměny si zasloužíme, oponuje starosta

Alla Želinská 2018-07-13 05:14:00

Podbořansko, Kryry (až) Města a obce mohou nově vyplatit zastupitelům či vedení jednou ročně mimořádnou odměnu. Na Podbořansku ke schválení takových odměn již někde došlo, někde zas se k tomu moc nemají a peníze si nechávají třeba na svůj rozvoj.

Za splnění významných úkolů mohou letos nově dostat zastupitelé, starostové i místostarostové jednou ročně mimořádnou odměnu až do výše dvojnásobku měsíčního platu. Přitom význam slova „mimořádná“ ponechal stát čistě na posouzení místních komunálních politiků.

Z oslovených obcí Podbořanska o využití této novinky se nám zatím nedostalo odpovědí, každopádně se jí budeme věnovat. Už kvůli „rozvířené“ na toto téma diskusi v Kryrech.

V Kryrech se nešetří. Část zastupitelů si navrhla a nechala schválit mimořádné odměny.

Příspěvek s tímto titulkem zaslal do redakce Regionu Podbořanska kryrský zastupitel, člen sociálně zdravotní komise Václav Kadleček.

„Předposlední zastupitelstvo v Kryrech bylo velmi zajímavé. Vedení města v čele se starostou a místostarostou se rozhodlo využít novelizovaného zákona o obcích a navrhli si mimořádné odměny hned v maximální možné výši dvojnásobku běžné měsíční odměny. Hlasování proběhlo pro mimořádnou odměnu každého uvolněného i neuvolněného zastupitele zvlášť a jeho výsledek byl vždy stejný: pro 9, proti 2, zdržel se 1. Na základě hlasování tak starosta města získal nad rámec jeho měsíční běžné odměny 51 135 Kč odměnu mimořádnou ve výši dvojnásobku běžné odměny, tzn. 102 270 Kč, místostarosta nad rámec běžné odměny 44 999 Kč mimořádnou ve výši 89 998 Kč, zastupitelé – předsedové komisí mimo-řádnou odměnu 6 136 Kč a zastupitelé – členové komisí 5 114 Kč. Celkově tak sou-časné vedení kryrské radnice vyplatí na mimořádných odměnách třináctičlenného zastupitelstva města poměrně vysokou část-ku 239 312 Kč i přesto, že se tři zastupitelé města navržených odměn ještě před hlasováním vzdali,” napsal dr. Václav Kadleček z Kryr.

Udělení odměny může přezkoumat ministerstvo vnitra

Do konce loňska se odměňování zastupitelů, starostů a místostarostů řešilo formou jednorázového daru. Maximální výše činila 20 tisíc korun za rok. Zákon tedy umožňuje nový institut odměn, které tak mohou být mnohem vyšší. „Pokud by se někomu nezdála odměna nebo její výše pro obecního politika, může se obrátit na ministerstvo vnitra a podat podnět ke kontrole usnesení zastupitelstva,“ říká Václav Těžký z právního odboru krajského úřadu. Této možnosti využil kryrský zastupitel. Oprávněnost odměn tedy na jeho podnět bude posuzovat MV ČR.

Volební program byl splněn a překročen

„Vzhledem k tomu, že končí volební období 2014 -2018, všichni bilancují svoji činnost a je slušností, abychom bilancovali i my. Jedním z bodů jednání zastupitelstva bylo vyhodnocení volebního programu schváleného v listopadu 2014 a který byl pro nás směrodatný a rozhodující. Bylo konstatováno, že volební program byl splněn a vysoce překročen a zastupitelstvo hodnotí činnost plnění programu jako velmi úspěšnou. S čímž souhlasilo 12 zastupitelů a jeden se zdržel,” oponuje starosta Kryr Václav Brda a pokračuje: „To se dá pochopit, protože se jednalo o opozičního zastupitele, kterému nebyla dána možnost při sestavování Programu rozvoje města v roce 2014, aby si do něj zanesl své nekonkrétní požadavky, jako například „pokusíme se vrátit více policistů do Kryr“... Program rozvoje byl po celé čtyři roky otevřeným dokumentem a každý zastupitel mohl přijít s konkrétním návrhem a rozšířit tento program o další body, této možnosti nikdo nevyužil, ani se o to nesnažil.

Vyplacení mimořádných odměn bylo řádně schváleno zastupitelstvem a řádně zdůvodněno, což je i obsaženo v zápise ze zastupitelstva, jehož usnesení je zveřejněno na úřední desce městského úřadu.

Co se týká zastupitelů, kteří se vzdali nároku na vyplacení odměn pro sebe a svoji práci, zřejmě si vyhodnotili situaci, že si odměny nezaslouží, vyhodnotili si svoji práci v komisi maximálně sebekriticky, tedy, že nic neučinili nad běžný rámec, z jakéhokoliv důvodu. Buď, že si myslí, že průměrně pracovali, věřím, že motivem nebyla nepřejícnost či závist vůči svým kolegům z jiných výborů či komisí, nebo aby to mohli použít v  začínajícím předvolebním boji a podsouvat to občanům a říkat: „Podívejte se, oni tady nic nedělají a vyplácejí si za to odměny, my budeme jiní, my bychom to nedopustili, a proto volte jenom nás”. 

Mohu pouze smutně konstatovat, ač nevím, kdo tento dotaz na vaší redakci poslal. Pokud by to byl zastupitel, tak se opravdu správně cítí, když odměnu odmítl, protože si vyhodnotil, že pro rozvoj Kryr nic neudělal.

Ano, v rozpočtu města pro rok 2018 bylo schváleno jeho navýšení, konkrétně v položce „zastupitelstvo 6112" - z důvodů předpokladu, že někteří členové nebudou již chtít jít do dalších voleb, nebo nebudou zvoleni a tudíž jim náleží dle zákona patřičná odměna,” dodal starosta města Kryry Brda.

Na podnět V. Kadlečka reaguje i neoficiálně. „Už jste se setkali s jevem, kdy opozice chválí soupeře? Možná ano, ale je to tak časté, jako duha v zimě. Bývá zvykem, že po skončení úspěšného období přichází i odměna. Nesmí být v rozporu se zákonem, ale přirozená „lege artis”. Jedná se o zvyklost a nikoliv o rozhazovačnost, ne pro žádné manažery či bossy, ale pro řádně zvolené zastupitele a je podložena především dosaženými výsledky a cíli programu rozvoje, schváleným zastupitelstvem a podpořeným většinou občanů našeho města a spádových obcí i prací jednotlivých zastupitelů.

V době demokracie se mohou svobodně členové zastupitelstva vyjádřit: ocenění přijmout, také však, připadá-li jim jejich podíl nezasloužený, i odmítnout. Každopádně rozhoduje demokratické hlasování.

Bohužel se někteří nevyrovnají na úrovni s vůlí většiny a postěžují si v tisku. Věřím, že si rozumní čtenáři utvoří objektivní úsudek na tuto „praxi”, každopádně jsme připraveni důvody a podklady pro vyplacení mimořádných odměn pro všechny zastupitele řádně doložit,” dodal Miroslav Brda.

Komentáře

Nabídky práce

FYZIOTERAPEUT

DOMOV PRO SENIORY V ŽATCI hledá do svého týmu FYZIOTERAPEUTA/TKU možno i na zkrácený úvazek.
Tel.: 725 740 090
E-mail: reditel@dpszatec.cz


CHMELOVÁ BRIGÁDA

Chcete si v době krize přivydělat? ZD Hřivice přijímá brigádníky na DPP na zapichování vodícího drátku na chmelnici. Strava zdarma, bez ubytování.
Kontakt: p. Tůma
Tel.: 720 053 970
E-mail: zdhrivice@seznam.cz


ÚKLID ZAHRADY

Hledám někoho, kdo mně pomůže s úklidem zahrady v Žatci po zimě. Zaplatím. Starší paní.
Tel.: 605929938


ZEDNÍK

Sháním ZEDNÍKA. Vyžaduji samostatnost, pracovitost. Práce v Chomutově - celoročně. Plat od 120,- Kč/hodina.
Tel.: 776 113 389


PRACOVNÍK OSTRAHY

Civilní bezpečnostní firma přijme do pracovního poměru zaměstnance se ZPS na pozici pracovníka ostrahy v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Požadujeme čistý trestní rejstřík a slušné vystupování. Výhodné mzdové podmínky + náborový příspěvek. Bližší informace na uvedeném telefonu. Těšíme se na spolupráci.
Tel.: 608 313 199

Poslední videa

Blatno: Protože to nevzdám

Celá ulice děkovala v sobotu všem, co pomáhají v době opatření proti koronaviru, za zvuků písně....

Přehrát video
Pasování prvňáčků ZŠ Komenského alej na čtenáře Městské knihovny Žatec

Také děti z Komeňáku si přichystaly vystoupení...

Přehrát video