Společnost Logit již posedmé rozdělí granty skrze svůj nadační fond

Alla Želinská 2018-11-01 12:50:37

Fond Logit ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 7. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů pro zlepšení života na Podbořansku. Uzávěrka příjmu jednoduchého projektového záměru je za týden - ve čtvrtek 8. listopadu.

Podpořeno přes 40 projektů

V roce 2014 se vedení společnosti Logit se sídlem v Hlubanech rozhodlo založit dobročinný Fond Logit při Ústecké komunitní nadaci. Jeho cílem je otevřít se vůči místní komunitě a umožnit místním neziskovým organizacím a iniciativám žádat o finanční prostředky na aktivity, které mají za cíl, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe. Za dobu svého působení bylo z fondu Logit podpořeno celkem 43 projektů v souhrnné částce 740 000 Kč.

Kultura, životní prostředí, vztahy

Fond Logit podporuje projekty, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podpora míří ale i na projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti Logit. Aktivity přitom nemusí být vykonávány jen na Podbořansku.

Projekty mohou být zaměřené například na zájmové a volnočasové aktivity mládeže; obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života; pořádání nekomerčních kulturních akcí; péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata apod.); budování kvalitních mezilidských vztahů; zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad); péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.

Také neformální iniciativy

Žádat o nadační příspěvek mohou neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací registrované v ČR: nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80 % žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.

„Za neformální občanskou iniciativu považujeme spontánně ustavené zájmové uskupení minimálně tří aktivních občanů, které usiluje prosadit po většinou místní a konkrétně vymezené cíle. Iniciativy působí obvykle na neformální bázi, aniž by byly registrovány jako právnické osoby. V rámci fondu Logit již takto byly podpořeny např. rybářské závody Izzyho Memoriál neformální iniciativy Big Fish v Podbořanech,“ říká programový manager Ústecké komunitní nadace Petr Veselý.

Dvacet tisíc korun

Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 20 000 Kč, na období maximálně 6 měsíců, a to na období od 1. března do 15. září 2019.  

Nadace podporuje všechny typy nákladů, které souvisejí s realizací projektu a jsou náležitě zdůvodněny v žádosti o nadační příspěvek - např. mzdy, investice apod. Nevládní neziskové organizace a neformální občanské iniciativy mohou získat nadační příspěvek až do výše 80% celkových nákladů projektu. Příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji mohou žádat maximálně o 50% z celkových nákladů projektu. Projekt může být spolufinancován finančním vkladem, formou věcného daru nebo vkladem dobrovolnické práce. 

Dvě fáze, letos novinka

Žádosti budou vyhodnocovány dvoukolovým způsobem. „Žádost stačí předložit ve formě jednoduchého projektového záměru s nastíněním, co chcete v projektu vykonávat a s odhadem požadované výše příspěvku a kontaktními informacemi. Letos máme novinku. Po 1. fázi hodnocení budou nejúspěšnější žadatelé vyzváni k ústnímu pohovoru, tzn. obhajobě svých záměrů, které proběhnou 10. ledna 2019. V 2. fázi se do hodnocení zapojí i samotní zaměstnanci společnosti Logit. Na závěr 2. fáze hodnotící komise rozhodne o projektech, které získají finanční podporu. Dopředu avizujeme, že v případě projektů zaměřených na úpravy, renovace a opravy objektů, budov, památek či veřejných prostranství musí být při ústních pohovorech doloženo vlastnictví objektu či pozemku neověřeným výpisem z katastru nemovitostí a souhlasem vlastníka pozemku/nemovitosti s realizací projektu. V případě památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče. V případě ostatních památek odsouhlasený záměr prací Národním památkovým ústavem, ÚOP Ústí nad Labem. K žádosti je třeba formou přílohy doložit aspoň dvě fotografie vztahující se k vašemu záměru,“ vysvětlila dále Tereza Krylová z Ústecké komunitní nadace.

Žádosti do 8. listopadu

Formulář projektového záměru včetně fotek je třeba doručit elektronicky na email tereza@komunitninadace.cz, a to nejpozději do 8. listopadu tohoto roku.   

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledcích 1. fáze výběrového řízení do 7. prosince, úspěšní žadatelé postupující do 2. fáze budou vyzváni k účasti na ústních pohovorech, jež proběhnou 10. ledna 2019. Žadatelé postupující k ústním pohovorům budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení nejpozději do konce ledna 2019. Úspěšní žadatelé poté budou vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku do konce února 2019.


Alla Želinská

další články autora

Komentáře

Nabídky práce

STROJNÍK STAVEBNÍHO STROJE, ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU

Froněk dopravní stavby (Zátiší 2486, Rakovník) přijme STROJNÍKA STAVEBNÍHO STROJE a ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU. Zajímavé platové ohodnocení, nástup dle dohody.
Tel.: 777 612 202
E-mail: libor.sykora@fronek.cz

STAVBYVEDOUCÍ, PŘEDÁK STAVEBNÍ VÝROBY

Froněk dopravní stavby (Zátiší 2486, Rakovník) přijme STAVBYVEDOUCÍHO a PŘEDÁKA STAVEBNÍ VÝROBY. Zajímavé finanční ohodnocení.
Tel.: 313 517 276
E-mail: veronika.blahova@fronek.cz

KUCHAŘ/KA

Přijmeme SAMOSTATNOU KUCHAŘKU/KUCHAŘE do směnného provozu v Resortu Vyhlídka Šlovice. Nástup dle dohody.
Kontakt: J. Kepka
Tel.: 770 182 608
E-mail: jaroslav.kepka@resortvyhlidka.cz

AUTOMECHANIK, AUTOKLEMPÍŘ, AUTOLAKÝRNÍK

Hledáme šikovného a spolehlivého automechanika, autoklempíře, autolakýrníka. Slušné jednání, dobré platové podmínky. Dále hledáme ženu nebo muže na ruční mytí vozidel. Hořešovičky, okres Kladno.
Tel.: 773 023 380

ELEKTRIKÁŘ

Přijmeme elektrikáře i bez vyhlášky, na jakýkoliv úvazek i brigádně.
Tel.: 777 167 336

Poslední videa

Chomutov: Herec Zdeněk Godla a sportovec Petr Koukal na Veletrhu práce

...

Přehrát video
Chomutov: Masopust 2019 (2. video)

....

Přehrát video

Odběr novinek

Aktuality do vaší emailové schránky!

Pro odběr novinek zadejte vaší emailovou adresu:

Textová inzerce

PRONÁJEM

Pronajmu garáž v Lounech, 28. října pod 3. ZŠ. Tel.: 607 870 494

PRONÁJEM

Pronajmu garáž v Chomutově, poblíž HM Globus. - Tel. 605 776 821.

Vzpomínky

Josef Beneš

Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem, když jsme Ti dávali poslední sbohem. Domov je prázdný, smutno je v něm, cestička na hřbitov zůstala jen. Dne 22. února tomu bude 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef BENEŠ z Černčic u Loun. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Vladimír Hieke

Dne 21. února uplyne deset let, co nás navždy opustil pan Vladimír HIEKE z Loun. Stále vzpomínají dcera Jarmila a syn Vladimír s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Jaroslav Malínek

Z plného slunce přišel tmavý stín, zlou zprávou nás vyděsil a my tu stáli v němém ustrnutí a beze sil… Dne 25. 2. 2019 vzpomeneme 15 let, kdy od nás odešel pan Jaroslav MALÍNEK ze Žatce. V našich srdcích žiješ dál. Rodina.