Společnost Logit již posedmé rozdělí granty skrze svůj nadační fond

Alla Želinská 2018-11-01 12:50:37

Fond Logit ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 7. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů pro zlepšení života na Podbořansku. Uzávěrka příjmu jednoduchého projektového záměru je za týden - ve čtvrtek 8. listopadu.

Podpořeno přes 40 projektů

V roce 2014 se vedení společnosti Logit se sídlem v Hlubanech rozhodlo založit dobročinný Fond Logit při Ústecké komunitní nadaci. Jeho cílem je otevřít se vůči místní komunitě a umožnit místním neziskovým organizacím a iniciativám žádat o finanční prostředky na aktivity, které mají za cíl, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe. Za dobu svého působení bylo z fondu Logit podpořeno celkem 43 projektů v souhrnné částce 740 000 Kč.

Kultura, životní prostředí, vztahy

Fond Logit podporuje projekty, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podpora míří ale i na projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti Logit. Aktivity přitom nemusí být vykonávány jen na Podbořansku.

Projekty mohou být zaměřené například na zájmové a volnočasové aktivity mládeže; obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života; pořádání nekomerčních kulturních akcí; péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata apod.); budování kvalitních mezilidských vztahů; zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad); péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.

Také neformální iniciativy

Žádat o nadační příspěvek mohou neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací registrované v ČR: nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80 % žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.

„Za neformální občanskou iniciativu považujeme spontánně ustavené zájmové uskupení minimálně tří aktivních občanů, které usiluje prosadit po většinou místní a konkrétně vymezené cíle. Iniciativy působí obvykle na neformální bázi, aniž by byly registrovány jako právnické osoby. V rámci fondu Logit již takto byly podpořeny např. rybářské závody Izzyho Memoriál neformální iniciativy Big Fish v Podbořanech,“ říká programový manager Ústecké komunitní nadace Petr Veselý.

Dvacet tisíc korun

Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 20 000 Kč, na období maximálně 6 měsíců, a to na období od 1. března do 15. září 2019.  

Nadace podporuje všechny typy nákladů, které souvisejí s realizací projektu a jsou náležitě zdůvodněny v žádosti o nadační příspěvek - např. mzdy, investice apod. Nevládní neziskové organizace a neformální občanské iniciativy mohou získat nadační příspěvek až do výše 80% celkových nákladů projektu. Příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji mohou žádat maximálně o 50% z celkových nákladů projektu. Projekt může být spolufinancován finančním vkladem, formou věcného daru nebo vkladem dobrovolnické práce. 

Dvě fáze, letos novinka

Žádosti budou vyhodnocovány dvoukolovým způsobem. „Žádost stačí předložit ve formě jednoduchého projektového záměru s nastíněním, co chcete v projektu vykonávat a s odhadem požadované výše příspěvku a kontaktními informacemi. Letos máme novinku. Po 1. fázi hodnocení budou nejúspěšnější žadatelé vyzváni k ústnímu pohovoru, tzn. obhajobě svých záměrů, které proběhnou 10. ledna 2019. V 2. fázi se do hodnocení zapojí i samotní zaměstnanci společnosti Logit. Na závěr 2. fáze hodnotící komise rozhodne o projektech, které získají finanční podporu. Dopředu avizujeme, že v případě projektů zaměřených na úpravy, renovace a opravy objektů, budov, památek či veřejných prostranství musí být při ústních pohovorech doloženo vlastnictví objektu či pozemku neověřeným výpisem z katastru nemovitostí a souhlasem vlastníka pozemku/nemovitosti s realizací projektu. V případě památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče. V případě ostatních památek odsouhlasený záměr prací Národním památkovým ústavem, ÚOP Ústí nad Labem. K žádosti je třeba formou přílohy doložit aspoň dvě fotografie vztahující se k vašemu záměru,“ vysvětlila dále Tereza Krylová z Ústecké komunitní nadace.

Žádosti do 8. listopadu

Formulář projektového záměru včetně fotek je třeba doručit elektronicky na email tereza@komunitninadace.cz, a to nejpozději do 8. listopadu tohoto roku.   

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledcích 1. fáze výběrového řízení do 7. prosince, úspěšní žadatelé postupující do 2. fáze budou vyzváni k účasti na ústních pohovorech, jež proběhnou 10. ledna 2019. Žadatelé postupující k ústním pohovorům budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení nejpozději do konce ledna 2019. Úspěšní žadatelé poté budou vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku do konce února 2019.


Alla Želinská

další články autora

Komentáře

Nabídky práce

ZEDNÍK

Hledám šikovného zedníka na odstranění obkladů v kuchyni. Pište SMS.
Tel.: 792 269 535

MODELÁŘ - BRIGÁDA

Hledám MODELÁŘE (nejlépe důchodce), který sestaví válečnou loď BISMARCK. Finančně vypomohu.
Tel.: 732 445 149

KUCHAŘKA DO BISTRA

Přijmu kuchařku do bistra. Chomutov.
Tel.: 777 944 816

ELEKTRIKÁŘ

Přijmeme elektrikáře i bez vyhlášky, na jakýkoliv úvazek i brigádně. 
Tel.: 777 167 336

AUTOMECHANIK, AUTOKLEMPÍŘ, AUTOLAKÝRNÍK

Hledáme šikovného a spolehlivého automechanika, autoklempíře, autolakýrníka. Slušné jednání, dobré platové podmínky. Dále hledáme ženu nebo muže na ruční mytí vozidel. Hořešovičky, okres Kladno.
Tel.: 773 023 380

Poslední videa

Státní hymna na závěr vzpomínkové akce v Podbořanech

Pietní akt završili společným zpěvem státní hymny ČR.

Přehrát video
Položení věnců k pomníku RA v Podbořanech

Během vzpomínkové akce na náměstí zazpívaly i děti ze ZŠ TGM v Podbořanech...

Přehrát video

Odběr novinek

Aktuality do vaší emailové schránky!

Pro odběr novinek zadejte vaší emailovou adresu:

Textová inzerce

PRONÁJEM

Pronajmu byt - 2 velké pokoje s příslušenstvím (asi 53 m2) v Lounech v Poděbradově ul. Tel. 775 400 344

NEMOVITOSTI - PRODEJ

Prodej chaty v Klášterci n/O - Ohřecká Louka 362. Cena 200 tis. - Tel. 606 337 461.

Vzpomínky

Božena Petrlíková

To že čas rány hojí, je pouhé zdání, stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne 21. 5. uplynulo 8 let, co nás opustila naše maminka, babička a prababička, paní Božena PETRLÍKOVÁ z Lenešic. S láskou vzpomínají syn Jindřich s manželkou, vnoučata, pravnoučata a neteř Milena.

Antonín Ipser

V pondělí 20. 5. uplynuly 2 roky, kdy od nás navždy odešel pan Antonín IPSER z Loun. Vám všem, kteří vzpomenete na našeho Tondu, děkuje rodina.

Květa Davidová

Chybíš nám, maminko, chybíš nám všem, domov byl domovem za Tebe jen. Na druhém břehu musíš už stát a my si s Tebou nemůžeme povídat. Dne 22. 5. uplynuly 2 roky, co nás navždy opustila paní Květa DAVIDOVÁ ze Žatce, Stále vzpomínají syn Daniel a dcera Kamila s rodinou a ostatní příbuzní a známí.