Společnost Logit již posedmé rozdělí granty skrze svůj nadační fond

Alla Želinská 2018-11-01 12:50:37

Fond Logit ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 7. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů pro zlepšení života na Podbořansku. Uzávěrka příjmu jednoduchého projektového záměru je za týden - ve čtvrtek 8. listopadu.

Podpořeno přes 40 projektů

V roce 2014 se vedení společnosti Logit se sídlem v Hlubanech rozhodlo založit dobročinný Fond Logit při Ústecké komunitní nadaci. Jeho cílem je otevřít se vůči místní komunitě a umožnit místním neziskovým organizacím a iniciativám žádat o finanční prostředky na aktivity, které mají za cíl, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe. Za dobu svého působení bylo z fondu Logit podpořeno celkem 43 projektů v souhrnné částce 740 000 Kč.

Kultura, životní prostředí, vztahy

Fond Logit podporuje projekty, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podpora míří ale i na projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti Logit. Aktivity přitom nemusí být vykonávány jen na Podbořansku.

Projekty mohou být zaměřené například na zájmové a volnočasové aktivity mládeže; obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života; pořádání nekomerčních kulturních akcí; péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata apod.); budování kvalitních mezilidských vztahů; zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad); péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.

Také neformální iniciativy

Žádat o nadační příspěvek mohou neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací registrované v ČR: nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80 % žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.

„Za neformální občanskou iniciativu považujeme spontánně ustavené zájmové uskupení minimálně tří aktivních občanů, které usiluje prosadit po většinou místní a konkrétně vymezené cíle. Iniciativy působí obvykle na neformální bázi, aniž by byly registrovány jako právnické osoby. V rámci fondu Logit již takto byly podpořeny např. rybářské závody Izzyho Memoriál neformální iniciativy Big Fish v Podbořanech,“ říká programový manager Ústecké komunitní nadace Petr Veselý.

Dvacet tisíc korun

Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 20 000 Kč, na období maximálně 6 měsíců, a to na období od 1. března do 15. září 2019.  

Nadace podporuje všechny typy nákladů, které souvisejí s realizací projektu a jsou náležitě zdůvodněny v žádosti o nadační příspěvek - např. mzdy, investice apod. Nevládní neziskové organizace a neformální občanské iniciativy mohou získat nadační příspěvek až do výše 80% celkových nákladů projektu. Příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji mohou žádat maximálně o 50% z celkových nákladů projektu. Projekt může být spolufinancován finančním vkladem, formou věcného daru nebo vkladem dobrovolnické práce. 

Dvě fáze, letos novinka

Žádosti budou vyhodnocovány dvoukolovým způsobem. „Žádost stačí předložit ve formě jednoduchého projektového záměru s nastíněním, co chcete v projektu vykonávat a s odhadem požadované výše příspěvku a kontaktními informacemi. Letos máme novinku. Po 1. fázi hodnocení budou nejúspěšnější žadatelé vyzváni k ústnímu pohovoru, tzn. obhajobě svých záměrů, které proběhnou 10. ledna 2019. V 2. fázi se do hodnocení zapojí i samotní zaměstnanci společnosti Logit. Na závěr 2. fáze hodnotící komise rozhodne o projektech, které získají finanční podporu. Dopředu avizujeme, že v případě projektů zaměřených na úpravy, renovace a opravy objektů, budov, památek či veřejných prostranství musí být při ústních pohovorech doloženo vlastnictví objektu či pozemku neověřeným výpisem z katastru nemovitostí a souhlasem vlastníka pozemku/nemovitosti s realizací projektu. V případě památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče. V případě ostatních památek odsouhlasený záměr prací Národním památkovým ústavem, ÚOP Ústí nad Labem. K žádosti je třeba formou přílohy doložit aspoň dvě fotografie vztahující se k vašemu záměru,“ vysvětlila dále Tereza Krylová z Ústecké komunitní nadace.

Žádosti do 8. listopadu

Formulář projektového záměru včetně fotek je třeba doručit elektronicky na email tereza@komunitninadace.cz, a to nejpozději do 8. listopadu tohoto roku.   

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledcích 1. fáze výběrového řízení do 7. prosince, úspěšní žadatelé postupující do 2. fáze budou vyzváni k účasti na ústních pohovorech, jež proběhnou 10. ledna 2019. Žadatelé postupující k ústním pohovorům budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení nejpozději do konce ledna 2019. Úspěšní žadatelé poté budou vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku do konce února 2019.


Alla Želinská

další články autora

Komentáře

Nabídky práce

UČITEL

Vážený pane učiteli. Hledáme právě Vás, učitele odborných předmětů, jako jsou elektrotechnika, elektrotechnická měření a fyzika. Spolupráce s naší střední školou v Žatci je možná na plný či částečný úvazek. Těšíme se na Vás.
Tel.: +420 736 605 905

ELEKTRIKÁŘ

Přijmeme elektrikáře i bez vyhlášky, na jakýkoliv úvazek i brigádně. 777 167 336.

LEKTOR ANGLICKÉHO JAZYKA

Přijmeme lektora AJ na plný nebo částečný úvazek. Agentura PAROLE, tel. 474 683 729.
Tel.: 474 683 729

ZAMĚSTNANCI

Hledám zaměstnance všeho druhu (pekař, zedník, tesař, dělník, zdravotní sestra atd.) na práci do Německa. Požadujeme základy němčiny. Zajímavé platové ohodnocení, ubytování zajištěno, proplácení pohonných hmot. Možnost pohovoru na uvedeném telefonu.
Tel.: 0049 179 607 373

ČÍŠNÍKŮ/SERVÍRKA

Restaurace a bowling Nový svět přijme číšníka/servírku na HPP. Nástup možný ihned.
Tel.: 603178361
E-mail: info@restaurantlouny.cz

Poslední videa

Vánoční zpívání s Pepou Vágnerem

Vánoční atmosféru mohli poprvé nasát ve Vrchlického divadle v Lounech návštěvníci koncertu zpěváka Josefa Vágnera. Adventní koncert v Lounech byl druhou zastávkou v rámci vánočního turné, které letos

Přehrát video
Zahájení adventu v Krásném Dvoře

První adventní neděli (nejen) v Krásném Dvoře lilo jako z konve, a tak se Pepišto a anděl Dáša spolu s dětmi přemístili do stanu. A tak už... hlava ramena kolena palce se tančily jedna báseň ;-)

Přehrát video

Odběr novinek

Aktuality do vaší emailové schránky!

Pro odběr novinek zadejte vaší emailovou adresu:

Textová inzerce

VÝMĚNA BYTU

Vyměním RD 3+1 v Lounech s velkou zahradou za menší RD 1+2 v Lounech + doplatek. Tel: 777 142 422.

NEMOVITOSTI - KOUPĚ

Koupím garáž v Žatci. Tel: 608 177 789.

Vzpomínky

Jiří Velš

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten nikdy nezemřel… Dne 17. 12. 2018 vzpomeneme 7. výročí úmrtí pana Jiřího VELŠE. S láskou vzpomíná rodina.

Marie Národová

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten nezemřel… Dne 12. 12. uplyne smutných 20 let, co nás navždy opustila paní Marie NÁRODOVÁ ze Žatce. Stále vzpomínají dcera Marie a sestry Helena, Terezka a Miluš s rodinami.

Zdeněk Pospíšil

Vzpomínky na Tebe krásné máme, které si po celý život uchováme. Dne 13. 12. 2018 uplyne již 12 let, kdy jsme se navždy rozloučili s manželem, tatínkem a dědečkem, panem Zdeňkem POSPÍŠILEM. S láskou stále na něho vzpomíná manželka Libuše, děti Vláďa, Borek a Libuše s rodinami. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.