Investice do vzdělávání zaměstnanců se společnosti vyplatí

Alla Želinská 2018-11-07 09:00:00

Jedná se o systematický proces, říká vedoucí HR firmy Logit Simona Šilarová

Bezmála dvě desítky let působí v Hlubanech u Podbořan společnost Logit italské skupiny Radici Group. Firma se zabývá zpracováním (skaním a následnou tepelnou fixací) syntetických vláken do koberců a nyní zaměstnává téměř 200 lidí. Logit, jehož základním mottem je trvale udržitelný rozvoj postavený na myšlence zodpovědného chování všech subjektů v procesu ekonomického chodu firmy, dbá na neustálý rozvoj schopností a znalostí svých zaměstnanců. Právě nyní probíhá velmi rozsáhlý vzdělávací projekt, do nějž jsou zapojeni – od operátorů přes střední management a specialisty až po ředitele – všichni zaměstnanci.

Jaké jsou cíle projektu, jaké oblasti vzdělávání jsou pro zaměstnance důležité, proč je dobré kombinovat soft a hard dovednosti, jak funguje jejich propojení s odborným vzděláváním? To se dozvíte v našem rozhovoru s vedoucí HR (lidských zdrojů) společnosti Logit Simonou Šilarovou.  

Další projekt s pomocí EU

Do čeho jste se pustili tentokrát, o jaký vzdělávací projekt se nyní jedná?

Ptáte se správně, neboť tento projekt vzdělávání našich zaměstnanců je nejrozsáhlejší v historii společnosti. Firma Logit se tomu věnuje dlouhodobě, společnost pracuje na vytvoření uceleného systému vzdělávání, který neustále zdokonalujeme a rozšiřujeme. V současné době je zapojeno celkem 176 zaměstnanců společnosti do vzdělávacího projektu s názvem „LOGIT – ská přízi úspěchu“, na který jsme získali dotaci z operačního programu Evropské unie Zaměstnanost a jehož celkové náklady činí téměř 3,8 milionu korun.

Jak dlouho projekt potrvá a co je vlastně jeho náplní?

Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, který definuje potřebná školení na dva roky, završen má být v dubnu 2019. Vzdělávací aktivity, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců, jsou určeny pro různé skupiny pracovníků. Při tvorbě projektu se přímo vycházelo z potřeb cílové skupiny, což se odráží na náplni jednotlivých vzdělávacích aktivit v těchto pěti oblastech: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, technické a jiné odborné vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy a tzv. interní lektor.

Od operátora po ředitele

Jinými slovy, vzdělávají se všichni – od operátorů ve výrobě po ředitele? Kdy a jak to probíhá?

Účast zaměstnanců na vzdělávání probíhá prezenční formou podle personálního a časového harmonogramu. Realizace vzdělávacích aktivit nám zajišťuje externí dodavatel – poskytovatel kurzů, který byl vybrán na základě řádného výběrového řízení. Některé kursy jsou organizovány mimo sídlo firmy, takže účastníci vyjedou na určené místo, nebo přímo tady ve firmě se účastní 1-2denních školení. Například mechanici se mohou vzdělávat v interaktivní učebně, kde pracují s úkoly, výukovými videi. Vzdělávací kursy probíhají ve dvou učebnách – v počítačové a v uzpůsobené tomu zasedací místnosti. Obě jsou takřka neustálé v běhu. Je to někdy hodně náročné pro dodavatele i pro nás jako organizátora, aby kurs proběhl a každý z cílové skupiny se ho zúčastnil.

Co obnášejí například jazykové kurzy?

Jedná se hlavně o kurzy angličtiny, které jsou určeny třeba pro mistry nebo angličtina pro management, anebo angličtina pro THP specialisty. Není to jen záležitost grantového vzdělávacího projektu, ale i mimograntové, kombinujeme kurzy tak, aby se sladily podmínky dané grantem s tím, co potřebuje firma. Máme například i kurz italštiny, kdy lektorka italštiny učí 4 lidi – specialisty, kteří vzhledem k italské mateřské společnosti tento jazyk potřebují. Jejich úroveň je různá, proto kurzy probíhají individuálně, v závislosti na jazykové znalosti zaměstnanců. Kurzy italštiny absolvují mimo pracovní dobu, angličtina probíhá v rámci pracovní doby. Cílem jazykových kurzu jako jedné ze součástí vzdělávacího projektu je zvýšit týmovou spolupráci – v rámci celé společnosti RadiciGroup, kde je jazyková bariéra.

Měkké dovednosti jsou nezbytné

Jednou z pěti oblastí vzdělávání jsou měkké a manažerské dovednosti. Co si pod tím máme představit?

Měkké dovednosti, tedy soft skills, a tvrdé dovednosti, tzv. hard skills, spolu souvisí a jsou stejně důležité. Samotný nárůst znalostí, ať už manažerů, mistrů, specialistů a ostatních zaměstnanců, je nedostatečnou zárukou komplexního rozvoje celé osobnosti, jejího postoje a myšlení, o něž ve firemním vzdělávání jde. Říká se, že každá firma je tak úspěšná, jak schopné a profesionální má zaměstnance, ale už to dnes zdaleka není jen o odbornosti, ale právě o dovednostech „měkkých“.

Ve výrobní společnosti je třeba počítat se zvyšujícím se tlakem na kvalitu výroby (udržení získaných certifikátů ISO a dalších)... Nebo naopak s obdobím ekonomické krize. Všechny takové situace je potřeba zvládat operativně a bez konfliktů. Umět jim předcházet, a v případě, že nastanou, aby zaměstnanci byli připraveni konflikt vyřešit. Výrobní prostředí je často náročné a soft i hard dovednosti jsou zde nezbytné. Velká investice jde do středního managementu – tj. mistrů a dále do specialistů, nákupčích, pracovníků logistiky, kteří musí umět komunikovat s interním zákazníkem a je potřeba posílit i dodavatelsko - odběratelskou komunikaci apod. Učíme se komunikaci, která je základem mezilidských vztahů, včetně těch pracovních, a je nejdůležitější měkkou dovedností.

Zřejmě to souvisí s firemní kulturou?

Ano. Vlastně už osobní hodnoticí pohovory s pracovníky a systém hodnocení a sebehodnocení v rámci systému jakosti byly projevem rozvoje firemní kultury a potvrdily zájem zaměstnanců projít kurzy a tréninky umožňující získat kvalifikační předpoklady pro zvládnutí nových podmínek. Jedním z hlavních cílů vzdělávacího projektu je právě posílení firemní kultury – změna, která zvýší stabilitu zaměstnanců, sníží odchody zaměstnanců ke konkurenci. Co si budeme povídat, ta tu je, průmyslové zóny v Žatci, v Rakovníku a další. Dalším cílem je změnit přístup k interní komunikaci – zefektivnit ji a vytvořit silnější tlak na vzájemnou spolupráci a týmovost.

Vlastní lidé

A o co se jedná v případě páté oblasti vzdělávacího projektu – interní lektor?

Jako vedoucí lidských zdrojů dobře vím, kolik opakovaných školení a kolik zaměstnanců musí ročně být vzděláváno. Z toho je celá řada školení, na která máme vlastní specialisty, a to díky vzdělávání interních lektorů. Cílem je vytrénovat, naučit zaměstnance v rámci firmy, kde pracují a mají ceněné znalosti, umět je předat dalším spolupracovníkům. A to jak začátečníky, kteří ještě nikdy nevedli žádný seminář či školení, tak i pro ty zkušenější.

Vraťme se k finanční náročnosti projektu, uvedla jste částku 3,8 milionu korun. Jaká je v tomto případě spoluúčast firmy Logit?

Je to 15 procentní povinná spoluúčast. Což činí cca 570 tisíc korun z vlastního rozpočtu společnosti.

Jsou to nemalé peníze. Stoji vám to za to?

Rozhodně. Jedná se o systematické vzdělávání, nikoliv doplňkovou nárazovou aktivitu, kdy se čas od času vedení podniku „zblázní“ a nažene zaměstnance na jakési školení a tím je na dlouhou dobu učiněno vzdělávání zadost. Snažíme se o to, aby vzdělávání skutečně mělo smysl, jde o systematický proces, který má své zákonitosti. A samozřejmě s sebou nese i nemalé náklady. Je pochopitelné, že vzdělávání zaměstnanců dočasně zvyšuje náklady, ale na druhou stranu se v dlouhodobějším horizontu tato investice vyplatí.

Děkuji za rozhovor. Alla Želinská

Alla Želinská

další články autora

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/KA MŠ VELTĚŽE

Obec Veltěže vyhlašuje konkursní řízení na pozici ŘEDITELE/KY Mateřské školy Veltěže. Přihlášky zasílejte doporučeně nejpozději do 15. dubna 2019 na adresu: Obec Veltěže, Perucká 73, 440 01 Veltěže. Obálku označte ,,Konkursní řízení - MŠ neotvírat". Bližší info najdete na www.velteze.cz

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci hledá do svého týmu SOCIÁLNÍ PRACOVNICI/PRACOVNÍKA na dobu neurčitou s možností nástupu od 1. dubna 2019. Požadujeme Vzdělání (DiS, BC., Mgr., popř. jiné) dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a zájem o naší cílovou skupinu - senioři. Životopisy zasílejte do 29.3. na uvedený e-mail. Do zprávy napište název zaměstnání, o které se ucházíte.
E-mail: antoni@dpszatec.cz

ZDRAVOTNÍ SESTRA

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci hledá do svého týmu ZDRAVOTNÍ SESTRU na poloviční úvazek na dobu určitou.
Kontakt: Irena Lukšová
Tel.: 412 314 083
E-mail: luksova@dpszatec.cz

MALÍŘ, NATĚRAČ, VÝŠKOVÝ PRACOVNÍK

Firma Výškové práce se sídlem v Chomutově přijme za výhodných platových podmínek MALÍŘE, NATĚRAČE, VÝŠKOVÉ PRACOVNÍKY.
Tel.: 602 453 600

KLEMPÍŘ, POKRÝVAČ, IZOLATÉR

Přijmeme KLEMPÍŘE, POKRÝVAČE, IZOLATÉRA. Dobré platové podmínky včetně bonusů. Práce po celý rok. Nezaučené zaškolíme.
Tel.: 605 118 954

Poslední videa

Lounská Mateřinka 2019

...

Přehrát video
Lounská Mateřinka 2019

...

Přehrát video

Odběr novinek

Aktuality do vaší emailové schránky!

Pro odběr novinek zadejte vaší emailovou adresu:

Textová inzerce

PRONÁJEM

Pronájem zařízeného bytu 1+1, Žatec - JIH. Kauce. Tel: 603 529 362.

PRONÁJEM

Pronajmu byt 1+1 v Žatci, Hájkova ulice, rok po rekonstrukci. Jen pracujícím a slušným lidem, kauce 2 nájmy, bez zvířat. Cena 8 500 Kč vč. služeb a energií. Tel.: 774 236 773.

Vzpomínky

Vlasta Fišerová

Dne 24. 3. vzpomeneme 2. výročí, co nás navždy opustila naše maminka, paní Vlasta FIŠEROVÁ z Loun. Stále vzpomínají dcery Eva a Jaroslava s rodinami a sestra Anna.

Ivuška Moravcová

Dne 24. 3. 2019 vzpomeneme třetí výročí úmrtí paní Ivušky MORAVCOVÉ z Loun. S bolestí v srdci stále vzpomínají dcery s rodinami a děkují všem za vzpomínku.

Libuše Exnerová

Bez Tebe, maminko, smutný je svět, jen vzpomínky zůstaly, jež nevrátí Tě zpět. Dne 19. 3. tomu byly 4 roky, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní Libuše EXNEROVÁ z Měcholup. S láskou a úctou stále vzpomíná manžel Zdeněk, dcera Zdeňka s rodinou, synové Milan a Pavel s rodinami vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní a známí.