Velkolepé oslavy v Dobroměřicích. Kulatiny společně oslaví obec, hasiči, Sokol a mateřská škola

Lucie Steklá 2019-06-04 12:09:00

Náročný víkend čeká v sobotu 8. června obyvatele Dobroměřic. Obec a tři tamní spolky společně oslaví svá výročí. Jak budou oslavy probíhat, jsme se zeptali starostky obce Ivany Sihlovcové.

V sobotu 8. června vás čeká náročný víkend. Jak jste dospěli k tomu, že slavíte všichni najednou? 

Loni na podzim jsme hledali, jak je to s „kulatinami“ naší obce. Po prohlédnutí kronik a dalších zdrojů jsme zjistili, že to bude v roce 2019 již 800 let od první písemné zmínky o obci. A začaly přípravy. Shodou okolností v tu dobu přišli hasiči, že v 2019 mají také výročí (125 let) a chtějí pořádat oslavy. A při té příležitosti se zjistilo, že kulatiny oslaví i Sokol (rovných 100 let) a že tomto roce uplyne již 40 let od té doby, co se poprvé pro děti otevřely dveře naší mateřské školy.

Takže jubilea oslavíte společně?

Ano, uspořádáme v jeden den společné oslavy. Protože naše spolky nejen s obcí, ale i vzájemně mezi sebou velmi dobře spolupracují a doplňují se, spojení sil je pro nás naprosto přirozené. Představit se během nich dostanou nejen oslavenci, ale všechny spolky, které v obci máme. Veřejnosti se také otevřou obecní budovy, aby mohli lidé posoudit, jak se za uplynulá léta změnily.

Uspořádáte v rámci oslav setkání rodáků?

Jako sraz rodáků oslavy nepojmeme. Dohledat všechny, kteří se tu narodili nebo tu žili, je složité a neradi bychom na někoho zapomněli. Vznikla by tak nepříjemná situace, které chceme předejít, kdybychom zapomněli někoho pozvat. A to nechceme. Spoléháme se tak na sílu sociálních sítí, webových stránek a médií, které informaci o výročí šíří dál. Nejspolehlivějším informačním kanálem jsou ale samozřejmě sami obyvatelé naší obce, kteří pozvou své příbuzné a známé a ti o oslavách poví dalším a dalším. Kdo se o nich dozví, je k nám srdečně zván.

Co tedy nabídnou zpřístupněné budovy?

V každém objektu návštěvníkům nabídneme něco zajímavého. Den otevřených dveří bude probíhat od 9 do 12 hodin. Mateřská škola představí své učebny, příchozím nabídne „školkové“ občerstvení, což dělá například i v rámci rodičovských schůzek. Děti a učitelky budou v rámci akce prezentovat svoje výrobky z keramické dílny. Troufnu si říci, že posun školky za uplynulá léta je nejvíce viditelný ze všech budov. Školka prošla rekonstrukcí po stavební stránce, ale díky progresivitě paní ředitelky se proměnila i školní zahrada, máme zde keramickou dílnu, ale je zbytečné o tom mluvit, přijďte se podívat.

Dalším otevřeným objektem bude místní sokolovna. Plně funkční prostor s klubovnou, ve které budou vystaveny fotografie z různých období sokolské jednoty, dokumenty o vývoji spolku v obci, jak se starali o budovu i jak sháněli peníze na opravy i činnost. Členové spolku zájemce po sokolovně provedou. Ani tady nebude chybět možnost se občerstvit. Pro zájemce budou k zakoupení trička a hrnky, tolik jen ve stručnosti, co si sokol pro návštěvníky připravil

Prohlídky umožní také členové dobrovolné jednotky hasičů v hasičské zbrojnici. Také oni mají připraveny pro návštěvníky hrnečky jako upomínku, občerstvení, fotografie a na přípravách se podílí jak dospělí hasiči, tak i malí Soptíci.

Obec zpřístupní tři objekty – významné budovy. Mezi nimi nebude chybět místní kostel sv. Matouše, který sice není ve vlastnictví obce, ale ta ho má v dlouhodobém užívání. Tam si budou lidé moci zakoupit svíčky s vyobrazením kostela. Dalším objektem je obecní úřad s knihovnou, kde budou jako upomínkové předměty připraveny magnetky a průvodce Na kole i pěšky. Posledním objektem bude budova bývalé školy. Tou je myšlena budova na křižovatce s č. p. 2, ne budova naproti obecnímu úřadu s č. p. 5, která je zapsaná na seznamu kulturních památek.

Tato budova je dlouhodobě nevyužívána, co v ní připravujete?

Budova č. p. 2, kde škola fungovala do devadesátých let má pro Dobroměřice velký význam. V minulosti tady byla snaha najít pro ni využití, nabízel se sociální dům, což byla ale velice drahá varianta. Druhým a stále živým záměrem je revitalizace školy na multifunkční dům. Na to už máme také připraven projekt. V roce 2014 jsme žádali o dotaci, ale tu jsme nezískali. Nakonec se ukázalo, že je to možná dobře. Projekt je totiž zpracovaný nešťastně a museli bychom se ho držet. Ozdobná fasáda na budově je ve špatném stavu, musí být odstraněna a znovu obnovena. Štukování uvnitř budovy je naopak zachovalé, ale projekt počítá se zateplováním zevnitř, což by zachované štuky zničilo. Střecha už je hotová, ale v řadě dalších částí projektu určitě půjdeme do změny stavby. Multifunkční dům tedy počítá s umístěním obecního úřadu, knihovny, obřadní síně a také prostor pro klubovou a spolkovou činnost.

Přípravy projektu začaly již před lety, v jakém stádiu jsou nyní?

Aby se mohlo začít, musel se nejdříve přestěhovat sběrný dvůr, ale bohužel nebylo kam. Začali jsme tedy hledat lokalitu. Byl to složitý proces, ale povedlo se. Druhým rokem už sběrný dvůr funguje na okraji obce, kde jsme získali pozemky a zastřešený objekt. Vše proběhlo částečnou směnou a nákupem od Rolnického družstva Dobroměřice. V prosinci roku 2017 bylo vše připraveno tak, aby se dvůr přestěhoval. Přemístění sběrného dvora byla podmínka pro začátek opravy střechy, s níž byly problémy již od roku 2015. Tehdy ji poničil silný vítr. Střecha byla zajištěna, ale její rekonstrukce byla nutná. Když opravy začaly, nepřálo počasí a stavba se zpozdila. Nicméně v současné době má budova zpět svoji taškovou střechu, za což jsme velice rádi. Nahradila dříve umístěné hliníkové desky.

Co fasádní prvky, budou při rekonstrukci obnoveny?

V loňském roce jsme objednali fotografku, kterou jsme plošinou zvedali právě k fasádním prvkům. Potřebovali jsme kompletní fotodokumentaci všech detailů, aby pak mohly být obnoveny do co nejpůvodnější podoby. Nyní probíhá stanovení průběhu sítí kolem budovy, aby mohla být budova odizolována, a následně musí dolů fasáda. Příští rok plánujeme výměnu oken a opravu stávajících dřevěných dveří – původních, které zachováme. Čeká nás ještě dlouhá práce. Celou rekonstrukci, která bude probíhat po etapách, budeme pravděpodobně financovat z obecního rozpočtu. Dotace by mohly znemožnit opravy něčeho, co bychom chtěli zachovat nebo mít jinak, než bylo původně v projektu zamýšleno.

Co tedy budova nabídne během dne otevřených dveří?

Chtěli bychom návštěvníkům ukázat vnitřek školy. Ten viděli po letech například někteří bývalí žáci, kteří ji navštívili v rámci třídních srazů. Jsme rádi, že se nám povedlo oslovit bývalé paní učitelky a družinářky, které nám přislíbily účast při otevření. V jedné z učeben připravíme interiér tak, jako v dobách, kdy se tu učilo. Budou tam původní učební pomůcky i lavice. Do budoucna bychom tuto třídu chtěli zachovat jako muzejní. Bude prostřeno také ve školní jídelně, otevřeno bude i výdejní okénko v kuchyni, aby i tam mohli bývalí strávníci nakouknout. Také škola nabídne upomínkový předmět, nechali jsme pro ni symbolicky udělat keramické zvonečky. Na nich je vyobrazena perokresba, kterou máme na hlavičkových papírech.

Odpoledne budou oslavy pokračovat průvodem?

Od 13 hodin vyrazí slavnostní průvod, kterého se zúčastní všechny slavící spolky, ale také ostatní z místních spolků – modeláři, chovatelé, rybáři. Průvod vyjde od hasičské zbrojnice, v jeho čele půjde kapela Pichlovanka, pojede v něm kočár tažený koňmi, na jehož povozu se mohou svézt návštěvníci dříve narození, kteří by trasu průvodu neušli. Účastníci průvodu se ale budou moci svézt i v dalších prostředcích – pojede stará hasičská stříkačka tažená koňmi, na chvíli se vrátí naše hasičská Amálka, která je nyní u sběratele aut Petra Šebesty ve Hříškově. Pojedou i ostatní obecní auta - fabie, zametací vůz, elektromobil, modeláři pojedou s terrou, rolnické družstvo s „babosedem“. K vidění budou opět kroje a uniformy, ve kterých půjdou členové spolků. Zajištěn je policejní dohled a máme vyřízeno povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Průvod projde až do malých Dobroměřic a na zpáteční cestě skončí na fotbalovém hřišti.

Na jaký program se mohou návštěvníci těšit potom?

Od třetí odpolední je připraven dětský den pro dospělé. Ten jsme pořádali poprvé loni na posvícení a byla to velká legrace pro soutěžící i diváky. Tentokrát vynecháme soutěž v pojídání párků ve štafetě, ale nahradí je sedmimílové lyže, ostatní netradiční disciplíny se nezmění. O párky soutěžící ale nepřijdou, protože řezník Václav Vincík z Lenešic nám je poskytne jako jednu z odměn za nepochybně skvělé výkony aktérů. Do čtyřčlenných týmů se může přihlásit kdokoliv, zástupci spolků i návštěvníci. Soutěží je celkem pět, některé pro celý tým, některé pro jednotlivce, které si tým zvolí. Je to štafetový kyvadlový běh s občerstvením v průběhu soutěže, skákání v žoku ve dvojicích, oblíbené pití piva brčkem, ale neměla bych asi prozrazovat úplně všechno.

Od 17 hodin odehrají domácí fotbalisté mistrovské utkání s Vilémovem. Pro ty, co nechtějí sledovat fotbal, se nabízí například procházka na nedaleký vrch Červeňák. Ujistili jsme se, že bude otevřeno a zásoby občerstvení navezeny :) . Od osmé večerní pak bude v kulturním domě taneční zábava. Tím otevřeme další obecní budovu, která si také zaslouží, aby si ji lidé prohlédli. V restauraci bude občerstvení zajišťovat i přes poledne její provozovatel Roman Voříšek.

Na děti jste s programem určitě nezapomněli?

Určitě ne. Našim nejmenším bude věnováno nedělní odpoledne, kdy je připraven dětský den. Ten pořádáme ve spolupráci se společností Eko-Kom, díky níž bude dětský den na hřišti obohacený o velký skákací hrad a zábavný stánek s odpadovou tématikou. Chybět nebudou tradiční soutěže, které zajistí naše spolky. Bonusovou disciplínou pro děti do deseti let budou tzv. popelkáry – šlapací káry z popelnic. Svézt se děti boudou moci tradiční mašinkou a pohoupat se na lodičkových houpačkách. Všechny tyto atrakce mají zdarma. Dětský den skončí tradičně hasičskou pěnou a děti si jako obvykle na závěr opečou buřty. Není to úplně vše, ale něco si přece musíme nechat jako překvapení.

Vydali jsme u příležitosti oslav knihu historie obce?

Knihu jsme k oslavám nevydali. Pravidelně – čtvrtletně - vydáváme obecní zpravodaj, kde zveřejňuje pozvánky nebo reportáže z činnosti spolků, i potřebné informace z dění v obci. Ten dáváme zdarma do schránek všech domů v Dobroměřicích, elektronická verze je k dispozici na webu obce. Každý kdo má zájem, může si informace dohledat několik let zpětně.

Teď už zbývá jen objednat počasí…

Oslavy se konají na Medarda a říká se: Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Vzhledem k tomu, že předpovědi ale avizují sucho, tak by se pranostika potvrdit neměla a my věříme, že o naše oslavy pršet nebude. Počasí jsme pro jistotu objednali, jen nevíme, jestli přepravní společnost doručí zásilku včas :) 

Je také na místě poděkovat členům našich spolků i všem ostatním, kteří se na organizaci akcí podílejí a také sponzorům, kteří na oslavy přispěli. Významně nás podpořila společnost Eltodo, správce našeho veřejného osvětlení, ale jsou i další, které jsem dosud nejmenovala, např. místní podnikatel Ondřej Světlý. Rolnické družstvo Dobroměřice, nebo pan Evžen Myslivec.

Tak nám držte palce, ať se náš oslavný víkend podaří.


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Nabídky práce

KUCHAŘ/KA

Volná pracovní v Žatci - pozice KUCHAŘ/KUCHAŘKA! Domov pro seniory v Žatci hledá do svého týmu KUCHAŘE/KU. Praxe vítána, dlouhý - krátký týden (12 hod. směny). - Více info na uvedeném telefonu.
Tel.: 725 895 664


ÚČETNÍ

Chrám Chmele a Piva v Žatci přijme ÚČETNÍ. Náplní práce je zajištění vedení účetnictví příspěvkové organizace s prvky podnikatelského subjektu. Požadujeme výbornou znalost celkového účetnictví. V případě zájmu nás kontaktujte písemně na uvedený e-mail.
E-mail: havelka@chchp.cz


ZEDNÍK

Sháním ZEDNÍKA. Vyžaduji samostatnost, pracovitost. Práce v Chomutově - celoročně. Plat od 120,- Kč/hodina.
Tel.: 776 113 389


ÚDRŽBÁŘ

Farma Xaverov a.s. Libočany přijme do pracovního poměru na farmě v Libočanech ÚDRŽBÁŘE. Požadujeme vyučení v oboru opravář/zámečník, ŘP sk. C, strojní průkaz případně průkaz na VZ a svářecí průkaz výhodou, flexibilitu, samostatnost. Nástup dle dohody/ihned.
Tel.: 723 948 710


ÚČETNÍ/FAKTURANTKA

REMEI CZ s.r.o. hledá komunikativní ženu na pozici účetní, fakturantka. Pracovní úvazek: 40 hodin/týdně. Požadavky: USO.
Kontakt: Šroufková Lenka
Tel.: 606 689 927
E-mail: sekretariat@remei.cz

Poslední videa

Stavba sportovní haly v Podbořanech

Uvnitř se maká, takhle jsme zachytili pracovníky firmy Podhola na stavbě ve středu 1. července ráno...

Přehrát video
Farní zahrada Podbořany - agapé po mši ke cti sv. Petra a Pavla

Nedělní agapé po mši ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla na farní zahradě v Podbořanech 28. června. Otec Alexander si zahrál s dětmi přetahovanou, v níž ochotně nechal vyhrát svou malou "soupeřku"...

Přehrát video