Nexen Tire pomáhá v regionu. Závod slavnostně otevře na konci srpna

2019-08-12 14:47:00

(PI) Nexen Tire Europe v průmyslové zóně Triangle u Žatce je prvním závodem společnosti nacházející se mimo asijský kontinent. Slavnostní otevření tak bude významným milníkem v rozvoji společnosti, která do této doby vyráběla pouze v Jižní Koreji a v Číně. Do zřízení výrobního závodu, který se rozkládá na ploše téměř 19 hektarů, firma investovala téměř 13 miliard korun.

Po jeho rozšíření, které se již plánuje, dosáhne investovaná částka téměř 22 miliard korun. Výroba v České republice má dosáhnout postupně až 11 milionů pneumatik ročně, které budou mířit na západoevropské trhy, například do Německa, Francie či Velké Británie. Ambicí společnosti je, aby pneumatiky s logem NEXEN byly součástí originální výbavy světových automobilek. Dnes tomu tak je třeba u vozů Škoda Auto, Renault, nebo například Porsche Cayenne. Součástí jedné z nejmodernějších továren na výrobu pneumatik na světě je i špičkové moderní vývojové a testovací centrum pro vývoj a testování nových pneumatik. První pneumatiky vyexpedoval závod koncem dubna letošního roku, kdy mu bylo uděleno povolení ke zkušebnímu provozu. Přesto, že slavnostní otevření továrny je plánováno až na 28. srpen, je jihokorejská firma významným partnerem regionu již od roku 2014, kdy zahájila výstavbu závodu. Svými aktivitami se zasluhuje nejen o rozvoj Žatecka, ale také o rozvoj studentů nebo kultury v regionu. Jako generální partner dlouhodobě podporuje žatecký festival chmele a piva s nejdelší tradicí v České republice Dočesná. Další z celospolečensky odpovědných iniciativ závodu je chystané vytvoření Ekologického fondu NEXEN, jehož hlavním účelem bude podpora individuálních projektů v oblasti zlepšení životního prostředí na Žatecku a v Ústeckém kraji. Fond má za cíl rozvíjet environmentální výchovu u dětí a mládeže v regionu, chránit volně žijící živočichy a kvetoucí rostliny nebo pečovat o ekosystém v okolí. Mimo to se Nexen chystá zaměřit sociální odpovědnost na finanční podporu dětských domovů v regionu.

OTEVŘENÍ HASIČSKÉ STANICE 

Nexen Tire letos významným finančním darem podpořil hasičskou stanici v průmyslové zóně Triangle, která slouží v případě potřeby nejen firmám z průmyslové zóny, včetně Nexenu, ale také širokému okolí. Do vybavení hasičské stanice bylo investováno celkem 36 milionů korun,

o které se podělil Ústecký kraj spolu s jihokorejským závodem. Nexen podpořil hasiče částkou v celkové hodnotě 21 milionů korun, ze které byly pořízeny dýchací přístroje, motorové kotoučové pily, zásahové přilby, pracovní obuv i výpočetní technika. Hasičům byl pořízen také moderní AED defibrilátor. Tento přístroj je schopen okamžitým elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce a je tedy nedílným nástrojem pro poskytování první pomoci. Přístroj měl původně sloužit pouze při výjezdech do areálu Nexen Tire, avšak firma udělila HZS souhlas, aby byl AED k dispozici všem výjezdům z hasičské stanice Bitozeves. „Vzhledem k tomu, že zdraví našich zaměstnanců nechceme nadřazovat nad zdraví jiných občanů a lidí v průmyslové zóně Triangle a jejím okolí, vzdáváme se práva na výhradní využívání přístroje pro zaměstnance Nexen Tire Europe. Chceme, aby byl AED přístroj k dispozici všem výjezdům stanice Bitozeves, tedy kdykoli dojde k ohrožení života lidí nejen v naší firmě, ale i v širokém okolí," vysvětlil prezident společnosti Nexen Tire Europe Eung Young Lee. Nejnověji pak Nexen hasičskému záchrannému sboru pořídil stabilizační podpěry v celkové hodnotě 180 tisíc korun, které slouží ke stabilizaci vozidel při záchranných pracích a použití vyprošťovacích zařízení. Mimo pomoc se zajištěním nejmodernější výbavy žateckých hasičů je Nexen významným přispěvatelem na platy hasičů. V roce 2011 Nexen přispěl přes 11 milionů korun a ve svých příspěvcích na mzdy hasičů přislíbil pravidelně pokračovat.

NEXEN PROGRAM PRO ŠKOLY V REGIONU 

V červnu tohoto roku podepsala společnost smlouvu o spolupráci s pěti středními školami, Střední školou Educhem v Meziboří, Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní Chomutov (TGACV), Střední průmyslovou školou Chomutov, Střední odbornou školou Podbořany

a Střední průmyslovou školou Emila Kolbena Rakovník. Cílem spolupráce je zvýšení odborné dovednosti a znalosti u studentů, které pomohou zlepšit jejich budoucí pracovní uplatnění v regionu. Těm nejlepším studentům společnost nabízí praxi nebo případně i zaměstnání ve své továrně. Školy mohou v rámci tzv. Nexen Programu vybavit své dílny a nakoupit potřebné přístroje a pomůcky až do výše 360 000 Kč. Nexen také nabídl každé škole 19 000 korun na zřízení relaxačních koutků, kde mohou žáci trávit svůj volný čas a připravovat se na další vyučování. Společná dohoda je vyvrcholením dvouleté spolupráce regionálních škol s Nexen Tire. Personální manažerka společnosti Linda Kostrůnková popsala, jak konkrétně dosud firma školy podporovala: „Účastnili jsme se dne otevřených dveří, sponzorovali školní plesy a podporovali jsme školy v regionálních

i celostátních soutěžích, například ve svářečské soutěži středních škol,“ uvádí výčet zapojení firmy do dění místních škol. „Podpora škol je pro nás jednou z klíčových spoluprací v regionu. Chceme studenty technických oborů motivovat a ukázat jim, že technické znalosti jsou v posledních letech vysoce ceněným artiklem. Všichni studenti mají možnost se u nás podívat, jak v praxi probíhá moderní automatizovaná výroba, a těm nejlepším sami nabízíme zaměstnání,“ doplňuje Linda Kostrůnková.

VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL 

Díky otevření továrny vznikne v Ústeckém kraji, který se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností, přes 1 000 nových pracovních míst. Ze současných 800 zaměstnanců je většina právě z Ústeckého kraje, je tedy patrné, že se nabídka firmy potkala s potřebami místních. Firma by ráda i v budoucnu zaměstnávala pracovníky z Žatecka a okolí, se kterými má dobré zkušenosti. V červnu 2019 se firma umístila na třetím místě

v soutěži Nejlepší zaměstnavatel v Ústeckém kraji v kategorii do 5 000 zaměstnanců. V budoucnu by ráda byla ještě lepší, uvědomuje si proto, jak je důležité neustále zlepšovat pracovní podmínky, tak, aby byli zaměstnanci spokojeni a do práce chodili rádi. Zaměstnancům nabízí širokou nabídku benefitů, jako je kantýna a kafeterie na pracovišti, park ve výrobním areálu, kde mohou zaměstnanci relaxovat, nebo množství vzdělávacích programů. Právě vzdělávání je pro firmu s tolika zaměstnanci nesmírně důležité. Nabízí proto spektrum kurzů, které se zaměřuje nejen na profesní, ale také na osobní dovednosti. Vedle kurzu pro pracovníky na manažerské úrovni se tak zaměstnanci mohou nechat vyškolit

v kurzu finanční gramotnosti, kulturních rozdílů nebo navštěvovat hodiny korejského jazyka. „Naše firma plánuje zaměstnávat přes 1000 zaměstnanců s různou úrovní kvalifikace. Při výběru kurzů jsme proto dbali na to, aby byly atraktivní pro co nejvíce z nich. Typickým příkladem je například kurz finanční gramotnosti, jejíž základy by měl zvládat každý z nás,“ dodává prezident českého Nexenu Eung Young Lee.

V budoucnu se Nexen chystá finančně podporovat dětské tábory a volnočasové aktivity a organizovat dny zdraví.


Komentáře

Nabídky práce

OPERÁTORKA TEXTILNÍHO STROJE

LOGIT Hlubany - Podbořany přijímá! Hledáme nové kolegyně na pracovní pozici OPERÁTORKA TEXTILNÍHO STROJE. Mzda od 21 tisíc, nepřetržitý provoz, náborový příspěvek 5 tisíc, zapracování pod dohledem školitele, příplatky na pojištění 700 Kč za měsíc, příplatky na dopravu 2 Kč/km, stravné zdarma v hodnotě 180 Kč na směnu.
Kontakt: Ing. Simona Šilarová
Tel.: 727 838 954
E-mail: simona.silarova@radicigroup.com

TECHNIK

Společnost H-REKULTIVACE a.s. (Černovice 226) hledá zaměstnance na pozici TECHNIK. Požadujeme středoškolské vzdělání - lesnického nebo zahradnického směru výhodou, schopnost vést kolektiv zaměstnanců, ŘP sk. B. Nástup možný ihned. Nabízíme: nástupní plat 30000,- Kč + měsíční a roční bonus. K dispozici osobní SUV automobil, mobil, IT technika. Trvalý pracovní poměr. Životopisy zasílejte na uvedený e-mail.
E-mail: lj@h-rekultivace.cz

ŘEDITEL/KA MŠ a ZŠ

Pracovní příležitost! Obec Bitozeves vypisuje konkurzní řízení na obsazení pozice ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZŠ a MŠ Bitozeves. Přihlášky zasílejte v zalepené obálce do 25. září 15 hodin (rozhodující je datum doručení) na adresu: Obec Bitozeves, Bitozeves 50, PSČ 440 01 nebo osobně na podatelnu Obce Bitozeves. Obálku označte slovy: ,,KONKURZ ZŠ BITOZEVES - NEOTVÍRAT". Požadavky: Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost pro výkon funkce ředitele podle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, organizační a řídící schopnosti, 4 roky praxe v přímé pedagogické činnosti. K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie): doklady o získání odborné kvalifikace, doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, podrobný životopis, koncepci rozvoje školy (max rozsah 3 stran strojopisu), lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců), výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců). Ředitel/ka bude jemnován/a na dobu určitou na období 6-ti let. Předpokládaný nástup 1.2. 2020.

STRÁŽNÍK

Rádi byste se stali součástí Městské policie Podbořany? Máte šanci! Město Podbořany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa STRÁŽNÍK Městské policie Podbořany na dobu neurčitou. Bližší informace na uvedených kontaktech.
Tel.: 777 214 193
E-mail: gutzer@podborany.net

HLÍDÁNÍ - BRIGÁDA/VÝPOMOC

V Žatci hledáme osobu(y), která by navštěvovala pratetu s pohybovým omezením (denně 30 min, Písecká ul.) a zkontrolovala, že teta v den jedla a pila (jídlo zaváží pečovatelky). Finance dohodou. Krátkodobě, cca 2 měsíce. Mohou se střídat 2 osoby. Tel./SMS: 602 660 664 nebo 602 743 664.
Tel.: 602 660 664

Poslední videa

Cvrnkaní kuliček na Dni her v muzejní zahradě v Žatci

Ve čtvrtek 15. srpna zahrada regionálního muzea K. A. Polánka přilákala - i v nepříliš příznivém počasí - desítky malých a velkých návštěvníků. Do hry (svého dětství) se s radostí pustili i dospělí:)

Přehrát video
Smolnice: Hry mikroregionu Perucko

Děti ráje ...

Přehrát video

Odběr novinek

Aktuality do vaší emailové schránky!

Pro odběr novinek zadejte vaší emailovou adresu:

Textová inzerce

PRONÁJEM

Pronajmu byt 1+2 v N. Ervěnicích. Čistý vchod, nájem 7,7 tis. + 1 kauce nutná. Tel. 606 294 302.

NEMOVITOSTI - KOUPĚ

Koupím zahrádku v Chomutově. Tel. 728 512 011.

Vzpomínky

Jarmila Kluchová

Dne 24. 8. 2019 uplyne 1 rok, od úmrtí paní Jarmily KLUCHOVÉ. Stále vzpomínají dcera Jarmila s manželem, vnoučata, pravnoučata a prapravnoučata.

Emil Přibyl

Jen těžko k uvěření, že tak dlouho už tu s námi není. Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo měl rád, nikdy nezapomene. Dne 24. 8. 2019 uplyne 10 let, co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Emil PŘIBYL. Vzpomínají manželka, děti s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

Miroslava Hermanová

Láska smrtí nekončí, stále v srdci zůstává... Dne 20. srpna uplynulo 21 let od úmrtí paní Miroslavy Hermanové z Kaštic. Stále vzpomínají dcera Pavlína a syn Pavel s rodinami.