,,Pomoc poraden vyhledávají osoby ohrožené domácím násilím třeba až po šestnácti letech,“ sděluje Martina Vojtíšková

Hedvika Mašková 2020-01-30 14:00:00

V těžké životní situaci jsou tu lidem na pomoc centra krizové intervence. Pro osoby ohrožené domácím násilím a svědky domácího násilí jsou tu intervenční centra. Jedním takovým je i Centrum krizové intervence a Intervenční centrum Spirála, které svým rozsahem a nabídkou služeb pokrývá potřeby občanů v celém Ústeckém kraji. Své detašované pracoviště má i v Lounech. Jaké služby Spirála v Lounech nabízí, co lze považovat za domácí násilí a vyhledávají pomoc centra i děti? Na to jsme se zeptali vedoucí organizace Martiny Vojtíškové.

• Představte mi organizaci Spirála. Kdy vznikla a jaké jsou její aktivity?

Spirála vznikla v roce 2000 s cílem nabízet podporu osobám v krizi, a to především v zařízeních Centrum krizové intervence, na telefonické Lince pomoci a v Intervenčním centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Dále nabízíme některé podpůrné programy pro rodiny s dětmi či preventivní programy pro školy či sociální odbory.

• Kdo jsou její zaměstnanci?

Ve Spirále pracuje aktuálně 25 sociálních pracovníků, odborných poradců, krizových interventů, kteří zajištují služby s nepřetržitým provozem – ambulance, telefonická podpora, krizová lůžka a další programy, nejen v Ústí nad Labem, ale rovněž v Lounech, Mostě, Rumburku, Děčíně, Litoměřicích a Mostě. V rámci některých služeb vyjíždíme i do terénu za klienty.

Spirála v Lounech

• Jaké služby v Lounech Spirála nabízí? 

V Lounech nabízíme služby krizové pomoci, poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím a programy pro rodiny s dětmi.

Konkrétně Intervenční centrum, Ústecký kraj – kontaktní pracoviště v Lounech osobám ohroženým nabízí zdarma bezpečný prostor pro sdělení potíží, morální a emocionální podporu, pomoc při hledání řešení složité životní situace, problému, asistenci při vypracování písemných právních podání (návrhy na předběžná opatření, rozvod, trestní oznámení, úprava péče o děti), rady s řešením majetkoprávních záležitostí (bytová otázka), podporu při kontaktech s Policií České republiky, přestupkovou komisí, pomoc při zajištění krizového, azylového nebo utajovaného bydlení, zprostředkování případné další pomoci navazujícími službami.

• Jsou bezplatné?

Služby Spirály jsou pro občany bezplatné, zajišťujeme je ze státních dotací, dotací měst a obcí Ústeckého kraje, od nadací…

• Vysvětlete mi pojem ,,krizová intervence“…

Krizová intervence – je technika hovoru a podpory člověka, která cíleně pomocí vhodných postupů se snaží odvrátit nebo překonat nějakou nepříznivou situaci: Konflikty manželské, pracovní, migrační, právní, separační (vojna, vězení, emigrace), sexuální, úmrtí v rodině, katastrofy, vývojové krize jako dětství, školní problémy, puberta, těhotenství, stárnutí…

Domácí násilí

• Co shledáváte na Lounsku za největší problém ve vaší oblasti? S jakými problémy se na vás zdejší nejvíce obrací?

Nejčastěji nás lidé žádají o podporu v akutních krizových situacích, které navazují na významné životní změny či stresové události (rozvod, rozchod, násilí, problémy s výchovou dětí, šikana ve škole apod.), které se projevují pocitem tísně, depresivní náladou, úzkosti, narušením vztahů v rodině a sociálního fungování či pracovního výkonu.

• Co lze považovat za domácí násilí?

Domácí násilí má podobu psychického či fyzického násilí (nadávky, ponižování, manipulace, vyhrožování, bití, škrcení a mnoho dalších projevů závažných fyzických útoků), které se dějí opakovaně, mezi lidmi, kteří spolu sdílejí společné obydlí. Zpravidla se jedná o partnerské násilí, kde jeden uplatňuje svou moc a domáhá se všeho v rodině s cílem ublížit, ovládnout, druhý partner či partnerka pociťuje bezmoc, žije v neustálém strachu a věří, že se situace v rodině změní. Bez odborné pomoci však k tomuto mnohdy bohužel nedojde.

• Kdo může o pomoc intervenční centra požádat?

Kdokoli, kdo se cítí být ohrožení ze strany blízké osoby, ať je to partner, dítě, senior….

O pomoc intervenčního centra může požádat nejen osoba, v jejíž rodině došlo k vykázání násilné osoby ze strany Policie České republiky, ale i osoba, která z různých důvodů nedokáže sama čelit fyzickému nebo psychickému násilí, nenašla zatím odvahu kontaktovat Policii ČR, či pokud násilí v rodině bylo zatím řešeno pouze jako přestupek proti občanskému soužití.

Domácí násilí je v mnohých případech trestným činem, a proto pomoc a ochrana oběti a jejích dětí je důležitá.

První návštěva

• Sdělovat problém, jakým je násilí ve vztazích, může být pro mnohé velmi těžké. Jak vypadá první setkání s člověkem, který vaši pomoc vyhledá?

Při první návštěvě zůstává klient často v anonymitě, přichází, aby se zeptal, zda to, co ve vztahu zažívá, je násilí, často jde o první známky psychického násilí – urážky, vyhrožování, nadávky,… Především mapujeme, jaké násilí, v jakých intervalech se odehrává, jak veliké je riziko ohrožení, kdo všechno může být násilníkem ohrožován…  

S klientem probíráme kroky, které již na svou ochranu učinil a které zatím z různých důvodů k bezpečí nepřispěly. Připravujeme jiná řešení, v případě potřeby oslovujeme instituce, které mohou k bezpečí přispět: je možné například požádat bezplatně ve zkrácené lhůtě soud o zajištění ochrany návrhem na předběžné opatření, je možné požádat Policii České republiky, aby zajistila bezpečí rodiny, děti a případně využila možnosti vykázat na omezenou dobu deset dnů násilníka ze společného obydlí.

Řešit násilí v rodině není pro zúčastněné vůbec jednoduché, spolu s bezpečím a ochranou života řešíme rovněž pomoc a podporu se zajištěním financí například mimořádnými dávkami, řešíme náhradní ubytování. Toto se děje ve spolupráci s úřadem práce, subjekty, která mají krizová, lůžka, azylové ubytování.  

• V mnohých rodinách žijí děti, jejichž bezpečí by měl zajistit rodič. Jsou i děti vašimi klienty? Jak postupujete v těchto případech?

Děti jsou skutečně v 70 – 80 procent rodin, kde je otec nebo matka násilnou osobou, samy ohrožené, nebo jsou svědky násilí mezi tatínkem a maminkou. Z hlediska zdravého vývoje dítěte je na místě, aby násilná osoba násilí zanechala – dobrovolně nebo pod tlakem opatření ze strany Policie České republiky nebo soudu, ale rovněž i druhý rodič jako oběť v případech domácího násilí, jednal tak, aby svému dítěti klid a bezpečí zajistil.

Z tohoto důvodu je významné, že rodiči jako ohrožené osobě pomáhají nejen pracovníci intervenčního centra, ale i pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Nezletilé dítě může samo vyhledat pomoc intervenčního centra nebo sociálního pracovníka městského úřadu, magistrátu.

• Je běžné, že osoby ohrožené násilím ze strany partnera, vyhledají pomoc až po několika měsících, letech?

Ne všechny osoby ohrožené domácím násilím chtějí po prvních incidentech opustit své partnery, naopak, přejí si řešit konflikt dohodou a změnou partnerova chování.  

Týrání v rodině většinou začíná pozvolna, nenápadně a mírnějšími projevy. Řadu let se střídají dva vzorce chování násilníka – něžná láska a vyvolávání strachu. Teprve v momentě, kdy jsou útoky brutálnější a intervaly mezi nimi se zkracují, žena požádá o pomoc policii, soudy, obrátí se na krizová centra, psychology,… Pro domácí násilí je totiž typické, že osoba, která je ohrožena, díky manipulaci partnera ztrácí schopnost vidět vztah a sebe objektivně. Domnívá se, že na vině je ona. Tento pocit je umocněn i tím, že většina agresivních partnerů na veřejnosti vystupuje jako vzorný pracovník, manžel a rodič – proto je pro mnohé oběti těžké svěřit se někomu v okolí a požádat o pomoc. To je také důvod, proč osoba zažívající domácí násilí zůstává se svým problémem sama – nikdo z přátel, mnohdy ani širší rodina ji zpočátku nevěří. Tak ztrácí naději, že jí někdo pomůže. I pomoc poraden pro osoby ohrožené domácím násilím vyhledávají oběti i po deseti, šestnácti letech soužití s agresivním partnerem.  

Děkuji za rozhovor.

Hedvika Mašková

Centrum krizové intervence a Linka pomoci

475 603 390

Intervenční centrum

475 511 811

(jednotné číslo pro Ústecký kraj)

Kontaktní pracoviště v Lounech: budova Polikliniky Louny


Komentáře

Nabídky práce

UKLÍZEČKA

Přijmeme pracovnici na úklid v odpoledních hodinách ve škole. Vhodné pro ženy důchodkyně. Zájemci hlaste se v sídle firmy LASSO (Libušina 1314, Chomutov) vždy v pondělí a ve čtvrtek v 11 hodin.


ZEDNÍK

Sháním ZEDNÍKA. Vyžaduji samostatnost, pracovitost. Práce v Chomutově - celoročně. Plat od 130,- Kč/hodina.
Tel.: 776 113 389


ZAMĚSTNANCI

Hledám zaměstnance všeho druhu (pekař, zedník, tesař, dělník, zdravotní sestra atd.) na práci do Německa. Požadujeme základy němčiny. Zajímavé platové ohodnocení, ubytování zajištěno, proplácení pohonných hmot. Možnost pohovoru na uvedeném telefonu.
Tel.: 0049 179 607 373


ČÍŠNÍKŮ/SERVÍRKA

Restaurace a bowling Nový svět přijme číšníka/servírku na HPP. Nástup možný ihned.
Tel.: 603178361
E-mail: info@restaurantlouny.cz

Poslední videa

Uprchlý vězeň

.....

Přehrát video
Minikopaná ve Vroutku má tradici, hrají i ženy

Letos se turnaje v minikopané v sobotu 18. 7. ve Vroutku zúčastnilo sedm týmů, jeden z nich tvořily ženy. Do brány pro jistotu postavily šikovného mladého muže :-)

Přehrát video