Archeologové zkoumají úsek budoucí dálnice u Postoloprt

před čtyřmi měsíci  |  Zprávy |   0 komentářů

Postoloprty – Loni v září začala stavba dalšího úseku dálnice D7. Jedná se o zkapacitnění úseku Postoloprty – Bitozeves, která má zpoždění již šest let. Tento úsek je jedním ze souboru staveb dálnice v Ústeckém kraji, který tvoří spojení Prahy se severními Čechami a dále se Saskem.

 

V současné době se na rozšíření D7 provádí skrývka ornice, mimo úseky, kde byly zjištěny archeologické nálezy. „Na základě této skutečnosti jsou od 18. října loňského roku ve dvou úsecích stavby zastaveny práce až do doby dokončení archeologického průzkumu,“ uvedl Jan Studecký, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic. Archeologický průzkum v tomto místě probíhá od listopadu loňského roku.
„V souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky u Postoloprt a nového úseku dálnice D7 mezi Postoloprty a Bitozevsí v místě provádíme záchranný archeologický výzkum,“ uvedla Věra Sušická z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, pod jejímž vedením průzkum probíhá. Doposud nejzajímavější nálezy byly zhruba v polovině úseku připravované dálnice, kde bylo zachyceno osídlení z období pozdní doby kamenné.
Práce archeologů na stavbě je rozdělena do několika fází. Trasa budoucí dálnice prochází tradiční sídelní oblasti úrodného Poohří. „Nejvíce archeologických nálezů jsme očekávali v koncovém úseku u Postoloprt, kde byly již v minulosti zaznamenány významné doklady pravěkého i raně středověkého osídlení, stejně jako četné pohřební aktivity,“ dodala archeoložka.
Tento úsek byl však ve 20. století pozměněn těžbou písku, která z velké části narušila archeologická naleziště. Doposud nejzajímavější nálezy byly učiněny zhruba v polovině úseku připravované dálnice. Zachyceno zde bylo osídlení z období pozdní doby kamenné neboli eneolitu, konkrétně z období kultury nálevkovitých pohárů. „Získány byly zlomky keramických nádob, zvířecích kostí nebo také pozůstatky kamenných nástrojů v podobě štípané industrie,” přiblížila nálezy V. Sušická. Získané nálezy jsou po vyzvednutí laboratorně zpracovány a popsány. Záchranný archeologický výzkum bude nadále pokračovat v návaznosti na odvoz ornice při stavbě komunikace, a to minimálně ještě v průběhu dubna, přičemž lze očekávat i další zajímavé objevy.

 

 

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: