Ještě dva roky potrvá likvidace škod u Bezděkova

před jedním rokem  |  Zprávy |   0 komentářů

Bezděkov – Již několikrát jsme informovali o znečištění svahu za obcí Bezděkov chemickými látkami. V současné době probíhá v této věci trestní řízení, současně se však již pracuje na likvidaci kontaminace. Rozbory zde odhalily vysoký obsah síranů, chloridů a těžkých kovů.

 

O znečištění jsme informovali jako první již na podzim loňského roku. Na několika místech svahu za obcí pod areálem firmy FEMME se nacházela odpadní voda se štiplavým chemickým zápachem. V jejím okolí byla nepřirozeně sytě oranžová půda zčernalá, spálená tráva. Asi do poloviny svahu vedla široká cesta vybudovaná z navážek stavební suti. Kopcem dolů tekl potůček zapáchající vody, která okolní půdu barvila do oranžova. V jednom místě ležely u tohoto potůčku mrtvá těla dvou ptáků. Voda se pod kopcem hromadila pod železničním mostkem, kde se sbíhala v malé jezírko na okraji pole. Prostor mostku byl přehrazen a zakryt paletami a deskami. Věcí se zabývá Česká inspekce životního prostředí, obrátili jsme se proto na ni s dotazy, jak šetření této záležitosti pokročilo.
„Pro zjištění rozsahu znečištění byly zpracovány dva hydrogeologické posudky, které prokázaly dvě ohniska znečištění – severní a severovýchodní svah areálu společnosti FEMME a.s., které byly s největší pravděpodobností kontaminovány úniky uskladněných kapalných odpadů v retenční nádrži, nacházející se v areálu společnosti a z vyhloubené jámy v severovýchodním okraji areálu společnosti, do které byly napřímo přečerpávány kapalné odpady z retenční nádrže,“ sdělil nám Jaroslav Hájek zástupce ředitele krajské ČIŽP.
Rozbory a průzkumy také odhalily, že se v půdě nacházelo množství chemických látek. „Ze závěrů hydrologických průzkumů vyplývá, že kapalné odpady, nacházející se v retenční nádrži, jsou směsí odpadních vod s nízkým pH a vysokým obsahem síranů a chloridů, které poukazují na možný výskyt kyseliny sírové a chlorovodíkové. Výsledky analýz vzorků vody a kalů z retenční nádrže dále ukazují na vysoký obsah uhlovodíků C10 – C40, avšak většina těchto látek se vyskytuje v nerozpustné fázi či je sorbována na kaly. V odebraných vzorcích v retenční nádrži byl také zjištěn výskyt vysokých koncentrací některých těžkých kovů, především zinku, chromu, olova, niklu a mědi,“ popsal Hájek. Dodal také, že pro potřeby trestního řízení ze strany PČR byly zpracovány dva znalecké posudky obsahující odhad škody a nákladů na likvidaci znečištění. „Vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nemůže ČIŽP závěry těchto znaleckých posudků poskytnout,“ řekl.
V současné době již probíhá sanace severního a severovýchodního svahu, kdy jsou odváženy kontaminované zeminy. Děje se tak na základě rozhodnutí vydaného ve správním řízení o uložení nápravných opatření, které vedla ČIŽP se společností FEMME a.s. Právní moci nabylo 12. července. Sanace retenční nádrže, spočívající v likvidaci jejího obsahu a následného vyčištění má být ukončena v termínu do 31. 3. 2018.

 

 

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: