Lounské vábení bez ohňostroje a lampiónů

před dvěma roky  |  Kultura | Volný čas | Zprávy |   0 komentářů

Louny, Ústí nad Labem – Krajský úřad Ústeckého kraje, na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, vyhlásil v závěru minulého týdne pro celé území kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to do odvolání. Důvodem vyhlášení jsou mimořádné klimatické podmínky, dlouho trvající sucha, s ohledem na předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav od 7. srpna. 

Nařízení Ústeckého kraje se dotýká také pořádání letních kulturních akcí na Lounsku. Ohňostroje byly zrušeny v sobotu například v Chožově na meziobecních hrách a v Touchovicích na večerní zábavě u příležitosti oslav 660. výročí první písemné zmínky o obci.
Po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vstupují v platnost následující zákazy, omezení a povinnosti. Týkají se také víkendové akce v Lounech, Letního lounského vábení. Pořadatel, Město Louny, musel na základě nařízení ÚK zrušit několik částí plánovaného programu. V sobotu se zrušení týká lampionového průvodu a ohňostroje. „V neděli se muselo zrušit vypouštění nebeských luceren v parku T. G. M. a také vypouštění nebeských luceren na Mělcích,“ uvedl za tým organi-zátorů 12. ročníku LLV Michal Ovšonka s tím, ž o náhradním termínu není v tuto chvíli rozhodnuto.
V období sucha je podle nařízení zakázáno spalovat hořlavé látky na volném prostranství, na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.
Povinnosti z nařízení vyplývají také pro vlastníky lesa a právnické a podnikající fyzické osoby hospodařící v lese, kteří jsou povinni vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření v lese, zákaz rozdělávání nebo udržování ohně v lese a zákaz odhazování hořících a doutnajících předmětů v lese, udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k lokalitám nejvíce ohroženým požárem) sjízdné a volné, nepoužívat v lese otevřeného ohně, nespalovat v lese klestí a těžební odpad, kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období nadměrného sucha provádělo spalování klestí.
Pokud někdo zakládá oheň či s otevřeným ohněm manipuluje, musí zajistit bezpečné místo a jeho izolaci od snadno zápalných látek, v případě sílícího větru pálení ohně neprodleně ukončit a rozhodně  neponechat oheň bez dozoru. Pálení by mělo také být předem oznámeno Hasičskému záchra-nnému sboru. Pravidla zacházení s otevřeným ohněm jsou stanovena také pro městs-kou a obecní zástavbu.
Kompletní text najdete na stránkách Ústeckého kraje.
Krajský úřad rovněž upozorňuje, že nedodržení výše uvedených nařízení bude postihováno pokutami.

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: