Názorové kotrmelce žatecké městské rady. Kamarád – LORM zůstává bez ředitele

před čtyřmi týdny  |  Zprávy |   0 komentářů

Žatec – Podivné hlasování mají za sebou členové žatecké městské rady. Ti nejprve jako členové výběrové komise vybrali novou ředitelku příspěvkové organizace města Kamarád – LORM, ale následné usnesení, které mělo vítěznou Ivu Vildovou do funkce jmenovat, už nepřijali. To překvapilo jak samotnou Ivu Vildovou, tak i starostku města Zdeňku Hamousovou.

„Výběrová komise, ve které byli kromě členů rady města i ředitel domova pro seniory Petr Antoni, vedoucí odboru sociálních věcí Kamila Sulíková, Helena Šmeráková pověřená zastupováním tajemníka úřadu a Hana Durstová personalista MěÚ, stanovila pořadí jednotlivých uchazečů na základě součtu bodového hodnocení jednotlivých členů komise. Vítězná uchazečka měla největší počet bodů, splňuje kvalifikační a odborné předpoklady, má zkušenosti s vedením lidí, dlouholetou praxi v oboru. Byla jsem překvapena tím, že někteří členové rady města nepotvrdili hodnocení výběrové komise,“ popisuje průběh výběrového řízení a rozčarování z rozhodnutí rady starostka Žatce Zdeňka Hamousová a dodává: „Velmi mě mrzí, že rada města nepotvrdila do pozice ředitelky Kamarád – LORM vítěznou uchazečku. Další výběrové řízení však nemusíme vypisovat. Výběrová komise stanovila pořadí uchazečů, praxe je taková, že se postupuje dále podle bodového hodnocení uchazečů.“

Iva Vildová obdržela 14. srpna od personalisty Městského úřadu Žatec telefonické vyrozumění, že uspěla ve výběrovém řízení s požadavkem, aby sdělila dobu možného nástupu. Se svým zaměstnavatelem, Městským úřadem v Lounech si domluvila dvouměsíční výpovědní lhůtu a mohla tak na místo ředitelky nastoupit 1. listopadu. Což také obratem sdělila na žateckou radnici. Ještě téhož dne večer ji telefonicky kontaktovala starostka Zdeňka Hamousová, že její jmenování zatím rada města odložila na další jednání. Iva Vildová se následně rozhodla z výběrového řízení odstoupit.

Zde její celé vyjádření k celé věci:

„K úvaze přihlásit se do výběrového řízení na pozici ředitele  Kamarád Lorm, příspěvková organizace, mě přivedl  profesní  zájem o činnosti v sociálních službách a práci s cílovou skupinou zdravotně hendikepovaných osob. Dvacet dva let pracuji na Městském úřadu Louny v různých pracovních pozicích na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2014 na pozici vedoucí oboru sociálních věcí a zdravotnictví. Svého současného zaměstnavatele si  vážím a hodnotím naši spolupráci  velmi pozitivně, vždy mi vyšel vstříc a léta strávená prací pro tuto organizaci pro mne byla a jsou  přínosná.  Ucházet se o post ředitele  pro mne znamenalo  vážné  životní rozhodnutí a velmi pečlivé zvažovaní tohoto kroku. Hodnotila jsem možnost  profesního  rozvoje, ale současně nutnost dojíždění do jiného města. V průběhu příprav na výběrové řízení, a i po jeho skončení, proběhla z mé strany návštěva zařízení Kamarád Lorm. Seznámila jsem se s pověřenou ředitelkou příspěvkové organizace. Jako člověka mě uklidňoval fakt, že již skoro rok vede zařízení  ekonomka pověřená vedením  a organizace  plně funguje. S ohledem na nutnost naší budoucí spolupráce jsem považovala za žádoucí naše vzájemné poznání. Musím zkonstatovat, že tento člověk má můj hluboký obdiv. Po rozhovoru s touto ženou pro mne bylo rozhodnutí nastoupit na uvedenou pozici jasnou volbou. K těmto krokům mě vedly dosavadní zkušenosti a uvědomění, že řídit kolektiv čtyřiceti pracovníků a sedmdesáti klientů je velmi zodpovědná záležitost a vzájemná spolupráce a důvěra pracovníků je nezbytná pro dobré fungování organizace. Oznámila jsem  svému zaměstnavateli svůj „úspěch“ ve výběrovém řízení na zmíněnou pozici (toto vyrozumění jsem telefonicky obdržela dne 14.08.2017 od personalisty Městského úřadu Žatec   s požadavkem sdělení doby mého možného nástupu). Má odpověď zněla, že po návratu tajemnice Městského úřadu Louny z dovolené dne 21.08.2017 s ní projednám termín mého  nástupu. V tento den se uskutečnilo mé setkání s tajemnicí Městského úřadu  Louny s výsledkem  dojednání dvouměsíční výpovědní lhůty a možností mého uvolnění od 1.11.2017. Tuto informaci jsem neprodleně oznámila na Městský úřad Žatec.   Téhož dne večer mě telefonicky  kontaktovala  paní starostka města Žatce a já obdržela informaci, že mé jmenování do funkce ředitele   zařízení Kamarád Lorm bylo odloženo na další zasedání rady města.   Velice si vážím přístupu paní starostky, které mě neváhala osobně telefonicky vyrozumět a nepřenechala tuto záležitost svým podřízeným. Zároveň samotný obsah tohoto sdělení pro mne signalizoval vyslovenou  nedůvěru mé osobě, která po  úspěšném absolvování výběrového řízení nebyla usnesením rady města jmenována.  Nedovedu si představit spolupráci se zřizovatelem, který již při aktu samotného jmenování do funkce  zaujal k mé osobě  zmíněné stanovisko. Z těchto důvodů vzešlo moje rozhodnutí  odstoupit z výběrového řízení a přenechat místo druhému uchazeči.  Jeho schválení  a průběh jednání rady města se stane zřejmý při dalším zasedání.  Mohu konstatovat, že prožitá situace pro mne nebyla jednoduchá, není mým zvykem měnit svá rozhodnutí ze dne na den.
Děkuji svému zaměstnavateli, že mé rozhodnutí setrvat v Lounech přijal pozitivně a  velmi lidsky. Děkuji  za nabytou zkušenost i radě města Žatec, která mi ukázala, že  úspěšné absolvování výběrového řízení, vzdělání, zkušenost, dlouhodobá praxe v sociální oblasti a obyčejná touha po profesním rozvoji  není prioritou při  obsazování pracovních pozic.“

Do výběrového řízení na obsazení funkce ředitele PO Kamarád – LORM se přihlásilo pět uchazečů. 3. srpna byla jako vítězka vybrána Iva Vildová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na městském úřadu v Lounech. Na jednání rady města, konaném 21. srpna však nebylo přijato usnesení, které by jmenování Ivy Vildové do funkce potvrdilo. Na radě města bylo přítomno šest za sedmi členů a k přijetí bylo třeba čtyř hlasů. Přičemž Jaroslav Špička, Zdeňka Hamousová i Jaroslav Hladký byli pro to, aby vítězná uchazečka z výběrového řízení byla jmenována ředitelkou LORMu. Dva členové Jana Nováková a Karel Krčmárik byli proti. Oldřich Řáha se hlasování zdržel s odůvodněním, že z časových důvodů nebyl přítomen u výběrového řízení.
Městská rada bude tento bod programu znovu projednávat na jejím zasedání v pondělí 4. září. Do té doby bude žatecký Kamarád – LORM stále bez ředitele. Poté co jeho bývalá ředitelka Kateřina Frondlová odešla téměř před rokem k 30. září do starobního důchodu, jej vede pověřená ředitelka Ivana Šmejcová.

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: