Nové Sedlo převzalo Zlatou stuhu

před jedním rokem  |  Zprávy |   0 komentářů

Nové Sedlo – Zlatou stuhu za vítězství si v letošním roce odneslo z krajského kola soutěže Vesnice roku Nové Sedlo. Není proto divu, že slavnostní ceremoniál předávání stuh a jednotlivých ocenění odměněným obcím se konal v pátek 29. července na jeho půdě, v prostoru u kostela a obecního úřadu, který vznikl rekonstrukcí bývalé fary.

 

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Získat mohou jednu z pěti barevných stuh – modrou, zelenou, bílou, oranžovou a zlatou za vítězství. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.
Nové Sedlo se soutěže Vesnice roku letos zúčastnilo již počtvrté. V roce 2013 získalo zelenou stuhu za péči o zeleň, modrou stuhu, za společenský život v obci, získalo v roce loňském, spolu se Zlatou cihlou za vydařenou rekonstrukci bývalé fary.
„Děkuji moc za toto ocenění, které jsme dostali. Moc si ho vážíme. Velký díky za toto ocenění patří místním spoluobčanům, kteří to tady budují a my jim jen ukazujeme co a jak, se kde má dělat. Také bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří na tom mají velkou zásluhu, všem zastupitelům a mým předchůdcům na pozici starosty. Poděkovat bych chtěl také věznici Nové Sedlo a jeho řediteli, který nám umožnil zaměstnávat u nás odsouzené, díky jejich práci jsme dokázali, co jsme dokázali,“ řekl Petr Sýkora. Dodal, že v současné době se v obci začínají budovat inženýrské sítě na výstavbu rodinných domků, začíná se budovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem a buduje se víceúčelová sportovní hala.
Putovní pohár do Sýkorových rukou předala Ivana Horčicová, starostka Bžan, vítězné obce Ústeckého kraje loňského ročníku, a popřála jemu i Novému Sedlu hodně štěstí v kole celostátním. Oranžovou stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu si odnesla Nová Ves v Horách, Bílou stuhu za činnost mládeže Vědomice. Modrá stuha za společenský život byla udělena obci Kytlice a Zelená stuha za péči o zeleň Jiřetínu pod Jedlovou. Kromě těchto pěti nejvyšších cen, získala celá řada obcí diplomy a ocenění za věci, které se u nich vydařily. Z lounského okresu si je převzaly zástupci Veltěží, Líšťan, Blažimi a Cítolib.
Obec Veltěže ocenění obdržela za rekonstrukce obecního úřadu. „Měli jsme starou školu, která byla dlouhodobě nevyužívaná, tak jsme se rozhodli jít do její rekonstrukce. V přízemí vznikl obecní úřad s kulturním sálem, v prvním patře mateřská škola, která byla v obci nově založena a ve druhém patře se nachází knihovna a malá posilovna pro místní mládež. Pracuje zde hodně kroužků,“ sdělila Věra Posledníková, starostka Veltěží.
Líšťany si odnesly diplom za lokální biocentrum Draha. „Tento projekt jsme připravovali dvě volební období. V minulosti se v okolí obce nacházely sady a zahrady, které se ale změnily ve velké lány, takže krajina okolo byla prázdná. Proto jsme se rozhodli, že by bylo pro budoucnost dobré založit biocentrum a vytvořit různorodou výsadbu, která obohatí krajinu. Pokračujeme dál a letos zde chceme vytvořit odpočinkové místo a lavičky, protože z místa je velmi pěkný výhled do Českého středohoří. Jsme na tento projekt pyšní a počítáme s tím, že ho budeme dál rozvíjet,“ popsal Miroslav Protiva, starosta Líšťan.
Obec Blažim dostala ocenění za podporu obnovitelných zdrojů. V soutěži byla v letošním roce nováčkem. „Podporujeme obnovitelné zdroje – tepelná čerpadla. Snažíme se na ně získat jednak státní peníze, jednak obec jejich pořízení podporuje dáváním bezúročných půjček jak na tepelná čerpadla vzduch – voda, tak i země-voda. Na tyto zdroje je v obci napojeno asi 60% objektů,“ řekl Oldřich Sodomka, starosta Blažimi. Cítoliby získaly cenu za péči o kulturní památky.
Do krajského kola soutěže se přihlásilo třicet vesnic, do celostátního pak 251. „Hrozně bych si přál, aby i v dalším roce jsme udržely, nebo dokonce navýšili počet zúčastněných obcí,“ řekl při předávání ocenění v Novém Sedle hejtman Oldřich Bubeníček.

 

 

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: