Oprava Nádražní přijde později

před čtyřmi týdny  |  Zprávy |   0 komentářů

Podbořany – Severočeská vodárenská společnost zahájila před třemi měsíci rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Nádražní ulici v Podbořanech. Na tuto rekonstrukci má navázat naplánovaná městem oprava komunikace, její termín však musel být posunut na září – říjen. V ulici je velký problém s propadlou kanalizací, která se opravuje.

 

V polovině června se při kontrolním dni na opravách v Nádražní ulici ukázalo, že stavba zdaleka není hotová. „K tomuto dni nebyl nikdo schopný sdělit termín ukončení prací z důvodu propadu pod kolejištěm, kde má být vedena kanalizace. Bylo dohodnuto vyhotovení nové projektové dokumentace pro tento propad, která se předloží na Správě železniční dopravní cesty k odsouhlasení, pak se ocení a pak se teprve bude propad realizovat,“ stojí v důvodové zprávě pro městskou radu. Ta proto v závěru června schválila uzavření a podpis dodatku ke smlouvě o dílo na opravu Nádražní ulice mezi městem a firmou Michal Bajušev – Stavkom z Žatce – Veletic, a to kvůli opožděné realizaci předchozí stavby na opravu vodovodu a kanalizace v Nádražní a tím opožděnému předání staveniště zhotoviteli.
Podle nového dodatku se s opravou komunikace v Nádražní začne nejdříve 31. srpna a hotovo má být do konce října. Požadovaný termín vyklizení staveniště je letošní 31. říjen. „Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří ji spolu s tímto dodatkem,“ zní rozhodnutí rady města o dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Bajuševa za celkem tři a půl milionu korun. Přesněji řečeno 3 522 735 korun včetně DPH – s touto částkou počítá letošní rozpočet města.
SVS v Nádražní ulici souběžně rekonstruuje poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 80 obyvatel. Kanalizační stoka v ulici je z roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala její špatný technický stav – korozi místy nad 50 procent, praskliny a díry. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti asi dva metry od ní je vodovod z litiny z roků 1944 a 1955, který se rekonstruuje zároveň s kanalizací.
Pro rekonstrukci kanalizace SVS použije kameninové potrubí vnitřního průměru 300 a 400 mm v celkové délce téměř 263 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z tvárné litiny v délce 403 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 11 vodovodních a 20 kanalizačních domovních přípojek a devíti přípojek uličních vpustí, ale i rekonstrukce pěti kanalizačních šachet na trase. Oprava je v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém výkopu.

 

 

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: