Teplárna: Kotle ani po termínu nejsou v provozu

před dvěma roky  |  Zprávy |   3 komentáře

Žatec (jv) Před vánočními svátky, v předposledním čísle Žateckých novin, jsme psali, že kotel K1 v Žatecké teplárenské byl začátkem prosince uveden po své rekonstrukci do zkušebního provozu. Zjistili jsme ovšem, že se jednalo o mylnou informaci a v kotli hořelo pouze kvůli vysoušení podezdívky a poté u něj nastala porucha.

 

V průběhu loňského roku probíhala v Žatecké teplárenské ekologizace – rekonstrukce dvou uhelných kotlů K1 a K2. Podle harmonogramu prací měly být oba kotle, namontovány, komplexně vyzkoušeny s garantovaným palivem a následně do 14. prosince převzaty, přičemž kotel K1 měl být do provozu uveden již 20. září. Kotel K1 však nebylo podle našich zpráv možné převzít a uvést do provozu ani k 15. prosinci, kdy už měl být den v provozu kotel K2, na němž se teprve pracuje. Kotel K1 měl mít poruchu zauhlovacího šneku, což je zařízení, které dopravuje palivo do kotle. Zajímavé jistě je, že k 15. prosinci dostal výpověď dlouholetý energetik společnosti Eduard Procházka, který opakovaně na jednáních zastupitelstva upozorňoval na problémy s realizací projektu a na zpoždění prací oproti harmonogramu. A nejen to, pozice energetika byla v Žatecké teplárenské zrušena. Po zrušení funkce ředitele teplárny je to další obtížně pochopitelný krok ze strany jejího vedení.
Žatečané mohou být rádi, že letošní zima je zatím spíše velmi mírná. Díky tomu se větší stížnosti na dodávky tepla zatím neobjevily, pouze v Podměstí si podle našich informací stěžují někteří obyvatelé na nedostatečně teplou vodu.

 

 

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

1 | Jarda H. @ | před dvěma roky

O tom Jarda nepíše :-)

Nekončící seriál, aneb někomu sdělím vše
Neustálé polemiky o Žatecké teplárenské, a.s. na jednáních zastupitelstva připomínají řadu nekvalitních televizních seriálů, pro které nestojí zapínat televizní přijímač. Jedni a ti samí podprůměrní herci, nyní posílení o jednoho, který hodně mluví a neví o čem. K tomu stejná režie, dramaturgie, kulisy, obsah a děj žádný.

V příspěvku z prosince 2015 jsem se zabýval tím, proč tolik povyku od osob, které nic o ekologizaci ŽT neví. Kromě ing. Hlávkové, která „ví“, že kotel K 3 je na dvoře ŽT v bednách, že se bude vracet dotace, že nám lžou a že za jejího vedení nejlepší teplárna v republice je vedena do krachu. Paní inženýrko, kdo nám lže, kdo vede teplárnu do krachu, ptal se zastupitel ing. Jelínek? Hrobové ticho, přesto že ví všechno, žádné jméno jsme se od ing. Hlávkové nedověděli.

Po získání některých dokladů jsem přemýšlel, zda všichni ti diskutující to myslí se ŽT upřímně. To znamená, aby rekonstrukce kotlů proběhla včas a dobře. Nemyslí! Hlavní postava nekončícího seriálu, která kde koho poučuje a cvičí, je zřejmě přesvědčena o tom, že se pod hrubým a nevybíravým nátlakem změní statutární orgán ŽT a ona se hlavní branou za zvuku fanfár vrátí zpět na své původní místo.

Přestože je Ing. Hlávková přesvědčena o své dokonalosti, nějakým nedopatřením nedošlo k likvidaci všech případně „závadných“ písemností. V ŽT byla nalezena kopie dokumentu „Dohoda o zachování důvěrnosti informací“ (dohoda), který je podepsaný zástupcem ŽT, ředitelkou ing. Alenou Hlávkovou. K podpisu této dohody došlo 18. 6. 2013. Dokument pojednává o tom, že: „Společnost souhlasí s tím, že poskytne důvěrné informace ČEZ v souvislosti s podáním indikativní nabídky na pronájem movitého majetku či koupi akcií Společnosti a druhu realizace rekonstrukce uhelného zdroje pro výrobu tepla, případně distribuční soustavy CZT Společnosti.“ Co to znamená? V době ne tak dávno minulé, kdy jmenovaná seděla v Radě města, ať byla dotázána na cokoliv o ŽT, odpovídala: „Informaci nemůžu poskytnout, jedná se o obchodní tajemství. Přijďte do ŽT, tam Vám informaci podám“. A co se nestalo? Uzavřela dohodu, ve které se zavázala cizímu subjektu sdělit vše, co jej zajímá k tomu, aby se ujal vlády na ŽT.

Na základě jakého zmocnění Ing. Hlávková dohodu uzavřela? Pokud k takovémuto kroku byla zmocněna bývalým představenstvem (Ing. Lacko, Mgr. Hamousová, Ing. Bernat), nabízí se další otázka. Kdo dal oprávnění představenstvu k tomu, aby se s ŽT čachrovalo? Věděli o tom zbývající členové Rady města – pánové Hladký, Štross a Kopta? Asi ano, valnou hromadu ŽT tvoří Rada města.

Beru si do ruky další doklad, který odpovídá na jednu z otázek. Z něho se dozvídám: „…kdy smlouvu o NDA uzavírala paní ing. Hlávková, na základě plné moci, kdy předtím navštívil „zástupce ČEZ“ Mgr. Hamouzovou s žádostí o možnou obchodní spolupráci v podobě pronájmu společnosti či případný prodej, kdy ta tuto možnost kategoricky nevyloučila a proto došlo s Ing. Hlávkovou, jež měla od představenstva mandát, k jednání“.

Nevím o tom a určitě ne ani žádný zastupitel z tehdejší opozice, že by o jednáních paní starostky a paní ředitelky o pronájmu či prodeji ŽT byla podána jakákoliv informace. Jediná nepravdivá informace byla podána Ing. Lackem na pracovním zastupitelstvu, kdy na otázku, jestli se jednalo o prodeji či pronájmu ŽT odpověděl: „Ne“. Tato odpověď zazněla i přesto, že 8. 7. 2014, tedy těsně před volbami, byl jmenovanému od ČEZ adresován dopis, ve kterém jsou nabízeny dvě varianty řešení ovládnutí ŽT. Pronájem podniku ŽT nebo koupě 50 až 100% akcií.

Pro dokreslení situace a charakteristiky některých osob musím ještě uvést: v předchozím volebním období bylo na můj návrh zastupitelstvem přijato usnesení, že se ŽT neprodá. I přes toto usnesení byly činěny kroky, které usnesení odporovaly.

Ing. Alena Hlávková i přesto, jaké činila kroky ve směru možného pronájmu či prodeje ŽT, si dovolila na jednání zastupitelstva dne 7. 12. 2015 vyzvat zastupitele k tomu, aby přijali usnesení, ve kterém bude deklarováno, že se ŽT neprodá. Její jednání ve vztahu ke krokům, které činila, nemohu nazvat jinak než jako licoměrnost.

Musím se ještě zmínit o další „maličkosti“. Velké výhrady od jednoho zastupitele zazněly při podání informace o tom, že za právní poradenství se dnes vyplácí okolo 2 000,–Kč/hodinu. Podle dostupného dokladu bylo vypláceno právnímu zástupci ŽT, který řeší určitý soudní případ, 33 700,–Kč/1 jednání + 21% DPH tj. 40 777,–Kč/jednání. Jednání vždy v řešeném případě představuje délku do 2 hodin. Poté, co se o uvedené záležitosti na zastupitelstvu zmínila zastupitelka Nováková, žádného ze současných členů Rady města či pravicových zastupitelů, to ze židle nenadzvedlo. Divné, co?

Napadá mě ještě jedna otázka. Proč byla hysterie okolo volby Ing. Jelínka starostou a změny členů představenstva v ŽT? Nebylo to tím, že byly překaženy plány s prodejem či pronájmem ŽT? Čtenář si může důvody vybrat, popřípadě si je rozšířit o své varianty.

Karel Krčmárik

reagovat

2 | Petr H. @ | před dvěma roky

Já bych se s tímhle bludem už raději netasil pane Krčmariku :) Ono se to pak všechno může také vysvětlit a obrátit tak vaše tvrzení proti vám :)

reagovat

3 | Epro @ | před dvěma roky

Opět překrucování

Já z toho tedy nepochopil jaké kroky A.H.činila ve směru pronájmu či prodeje teplárny.
A pane doktore kolik asi tak hodin příprav a studování představuje příprava právníka na dvouhodinvé jednání, pokud se připravuje poctivě?

reagovat

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: