Upoutávky na Žatecké noviny č. 12, které vycházejí v úterý 28. března 2017

před šesti měsíci  |  Zprávy |   0 komentářů
Velká poptávka po řemeslnících
Okres Louny (mch) Během měsíce dubna čekají školáky přijímací zkoušky na střední školy. Všichni již mají přihlášky podané a nyní se strachují, aby vše zvládli a u přijímacího řízení uspěli. Volba povolání není snadná, budoucí život dětí ovlivní nejen po stránce profesní, ale i soukromé. Měly by proto velmi pečlivě zvážit, zda vybraly dobře. V to jim mohou pomoci rodiče, ale i učitelé na školách, výchovní poradci a v neposlední řadě Úřad práce (ÚP).
Nejvíce absolventů v evidenci ÚP je v současnosti ze škol s ekonomickým zaměřením, dále pak z oboru hospodářská politika a správa, a také z gymnázií. Naopak největší poptávka ze strany zaměstnavatelů je o výrobní operátory, tato pozice je vhodná pro lidi se základním nebo nižším vzděláním. Dále pak jsou na trhu práce nedostatkovým zbožím řidiči nákladních automobilů a autobusů, strojírenští technici, svářeči, ale také lékaři a učitelé.

 

 

Vojáci si zastříleli s kolegy z Německa
Doupov / Žatec (mch) Od pondělí 13. března se příslušníci 41. mechanizovaného praporu ze Žatce účastnili čtrnácti denního komplexního výcviku ve Vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách, který je součástí přípravy na CREVAL (Combat Readiness Evaluation – Hodnocení bojové připravenosti). Zároveň se jednalo o první společné cvičení s jejich kolegy z německého Bundeswehru, kterých je na letošek naplánováno ještě asi pět. V loňském roce jim předcházela společná příprava na úrovni štábů. V květnu čekají vojáky praporu rotní taktická cvičení s bojovou střelbou a následovat budou i další prověrky, na jejichž konci by v roce 2018 mělo připravenost žateckých vojáků prověřit certifikační cvičení podle metodiky CREVAL.

 

Trestance trápí přemnožení holubi
Nové Sedlo (mch) O víkendu 5. března proběhl ve věznici Nové Sedlo odstřel přemnožených holubů. Vězeňské službě s tímto úkolem pomohlo místní myslivecké sdružení. S Přemnoženými holuby se potýká věznice každoročně. Pro holuby jsou v okolí věznice ideální životní podmínky: krajina kterou obhospodařují zemědělci a velké množství nezabezpečených budov, kde holubi v klidu hnízdí a vyvádějí své mladé. I přesto, že se věznice snaží ve svém zařízení život holubům znesnadnit, přemnožení ptáci způsobují hygienické i materiální problémy. Je proto téměř každodenní rutinou, že ráno nastupují odsouzení a čistí přístupové chodníky uvnitř areálu věznice. Nemalé škody působí ptáci také na fasádách, zanáší okapy a celkově znečišťují venkovní prostranství. Odstřel holubů se jeví jako jediná metoda, která je rychlá, finančně dostupná a alespoň na čas účinná.

 

 

Prodával pervitin, údajně i mrtvému z pizzerie
Louny (caj, mch) Před Okresním soudem v Lounech stanul Josef Demeter, který měl poskytovat a distribuovat na lounské ubytovně Oharka pervitin. Mezi jeho zákazníky patřil údajně i Miroslav Demeter, který 18. října loňského roku zemřel po potyčce v pizzerii Panamera. Svědci tenkrát vypověděli, že vypadal jako by byl pod vlivem drog. Mladíky byl agresivní a napadal hosty. Po příjezdu strážníků městské policie zkolaboval a oživovací pokusy byly již marné. Následná pitva vyloučila cizí zavinění.

 

 

Mastnota a prach
Generální úklid v pizzerii
Žatec (mch) V pizzerii Panamera na žateckém Kruhovém náměstí provedla 2. března kontrolu Krajská hygienická stanice z Ústí nad Labem. Kontroloři při ní odhalili prošlou dobu použitelnosti u potravin a také u pokrmů v provozovně balených a nedostatečné značení rozpracovaných pokrmů. Tyto nedostatky byly do pěti dnů napraveny a potraviny zlikvidovány. Dalším velkým porušením předpisů byla v kuchyni po zdech stékající mastnota a všudypřítomná špína a prach. I tento nedostatek je již odstraněn. 20. března přišli hygienici do provozovny opět a zajistili, že v kuchyni byl provedený generální úklid a zdi jsou nově vymalované.

 

 

Nutná oprava starého potrubí
Žatec (mch) Severočeská vodárenská společnost bude v rámci investiční akce rekonstruovat vodovod a kanalizaci v části ulice Nákladní od Kruhového náměstí ke křižovatce a v ulici Karla IV. Na tuto rekonstrukci by měla plynule navázat investiční akce města na obnovu povrchu komunikace. Rekonstrukce nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace se dotkne přibližně 120 obyvatel. Stavba byla zahájena 1. března předáním staveniště a práce měly začít během minulého týdne. Dokončení je naplánované na 30. června tohoto roku.

 

 

Komunální odpad i použité jehly
Lidé dělají z okolí vozovky skládku
Čeradice (mch) S nepořádkem na „Tankovce“ dlouhodobě bojuje Obecní úřad v Čeradicích. Nepořádní občané tam odhodí doslova vše, co se jim doma již nehodí. Kromě komunálního odpadu tam najdete kanystry všeho druhu, sádrokartonové desky a také platíčka od léků a což je obzvlášť nebezpečné i použité jehly.
„V minulém roce jsme vyrazili vyčistit okolí silnice od odpadků v rámci akce Uklidíme Česko. Sešla se velká spousta občanů od malých dětí až po seniory. Byla jsem velmi mile překvapená, jak měla velkou akce odezvu,“ chválí obyvatele Čeradic starostka Vladimíra Chybová a dodává: „Okolí silnice jsme hezky uklidili, ale moc dlouho to nevydrželo. Navíc mám nyní obavu tuto akci znovu zopakovat, kvůli použitým jehlám, které jsme tam našli. Kdyby se někdo o ně poranil, můžou mu hrozit vážné zdravotní komplikace.“

 

 

Bezohlední spoluobčané komplikují blokové čištění
Žatec (mch) Od minulého týdne probíhá v Žatci blokové čištění. V některých lokalitách bohužel řidiči nerespektují dopravní značení, a i přes zákaz parkují své automobily v ulicích, které byly předem řádně označeny. Značně tak stěžují práci zaměstnancům technických služeb, kterým svým jednáním znemožňují provést jejich práci důkladně. Zřejmě jim nezáleží na tom, jak bude jejich okolí vypadat.

 

 

Žatecký poklad, marionety z Jitřenky
Žatec (mch) Na výstavu loutek z žatecké Jitřenky se budete moci vydat od čtvrtka 6. dubna do hlavní budovy Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Loutkové divadlo Jitřenka letos slaví již 65. výročí, a tak se dlouholetá členka souboru Jindřiška Bajborová rozhodla k této příležitosti uspořádat o divadle výstavu a osvěžit paměť mnohých dospělých na jejich návštěvy z doby, kdy byli ještě malí a chodili se dívat na jejich představení. A děti, ty si své kamarády určitě také rády prohlédnou, vždyť divadlo hraje dodnes.

 

 

Radar zpomalí řidiče
Žatec (mch) Přemístění informativního radaru měřícího rychlost projíždějících automobilů schválila na svém posledním zasedání Rada města. „Radar v ulici Stavbařů nebyl umístěn nastálo, ale přesouvá se dle potřeby po různých komunikacích v Žatci. Nyní bylo na základě podnětu z Lounské ulice rozhodnuto, že bude umístěn zde,“ sdělil nám Jiří Dobruský, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Termín přemístění radaru zatím není znám, záleží na možnostech technické správy města.

 

 

Dočesná je Rodinné stříbro našeho kraje
Ústecký kraj (mch) Nové logo z dílny grafického týmu Kamila Sopka z Chomutova, má projekt Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Tímto projektem chce kraj zviditelnit významné kulturní a sportovní akce s dlouhou tradicí. Logo znázorňující srdce bylo inspirováno heslem „Vzácnost, kterou ochraňujeme“, jde totiž o srdcovou záležitost, spousty nadšenců a dobrovolníků, kteří se na nich nemalou měrou podílejí. Již od roku 2016 je vybráno 27 akcí v našem kraji a na jejichž pořádání kraj letos uvolnil 9 miliónů korun ze svého rozpočtu. Jen v loňském roce tyto akce, mezi kterými nechybí ani žatecká Dočesná, přilákaly 524 tisíc návštěvníků ze všech koutů republiky.

 

 

Úklid u řeky Ohře: Matrace i rám od kola
Žatec (mch) Žáci deváté třídy základní školy na náměstí 28. října v pátek 24. března uklidili oba břehy podél řeky Ohře. Jejich trasa vedla od lávky přes železný most k altánku u lávky. Úklidu se zúčastnili pod vedením své třídní učitelky Silvie Svobodové již po čtvrté. „Je neskutečné, co vše lidé vyhodí, našli jsme kormě komunálního odpadu například i matrace, rám jízdního kola a pneumatiky. Ještě, že je pan školník ochotný a vše odvozí do sběrného dvora,“ popisuje, jak úklid probíhá Silvie Svobodová a dodává: „Musím velmi pochválit i své žáky, uklízí opravdu pilně. Nebojí se vlézt ani do trní, takže mnozí z nich mají potrhané oblečení.“ I když škola každoročně zve veřejnost, aby přišla školákům na pomoc, zatím se nikdo do akce nezapojil. Vše tak zůstává na dětech samotných. Na dotaz, jestli by radši seděli v lavicích anebo uklízeli všichni odpovídají, že úklid je lepší a chlubí se, že objevili také černou skládku, kterou nahlásili Městské policii. Krásně vše uzavřel deváťák Matěj Veselý, který řekl: „Každé čistější místo nám dělá srdce větší.“ Přejme jim tedy ať je elán ani do budoucna neopustí.

 

 

Studenti učili děti chránit přírodu
Žatec (mch) Již tradičně se na Střední odborné škola zemědělské a ekologické v Žatci, konal Den vody. Jedná se o projekt, který dětem z mateřských a prvního stupně základních škol přiblíží, jak je pro nás pro všechny voda důležitá.
„Jedná se o tradiční akci, na kterou se sjíždějí školky a školy nejen ze Žatce, ale i z okolí. Studenti druhých ročníků si vyzkoušejí, jaké to je být v roli učitele, když dětem vysvětlují na svých stanovištích význam vody, vodních živočichů a jek se k přírodě mají chovat,“ přibližuje projekt Andrea Rábová členka pedagogického sboru na škole a dodává: „Máme tu celkem devět stanovišť, kde děti plní různé úkoly anebo jen pozorně poslouchají, a pak odpovídají na otázky. Když vše správně zvládnou, čeká je na konci odměna. Na akci nám také finančně přispívá město Žatec, bez něj bychom vše tak skvěle nezvládli.“

 

 

Policisté konečně dopadli vandaly
Žatec (mch) Od listopadu loňského roku pátrali žatečtí policisté po pachatelích, kteří barevnými spreji stříkali různé obrazce na fasády domů, výlohy, garáže, lavičky, autobusové zastávky a podobně. Celkem policisté zaevidovali 32 případů. Nyní konečně rádoby malíře dopadli. Jednalo se o tři muže, jednomu z nich je 20 let a zbylým dvěma 24. Tito tři vandalové způsobili svými „uměleckými díly“ škodu ve výši 46 tisíc korun. Obvinění si převzali všichni tří a nyní jsou vyšetřováni na svobodě.

 

 

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: