Výsadba dřevin ve městě má být postupná

před pěti měsíci  |  Zprávy |   0 komentářů

Louny – Lounská radnice má novou koncepci pro plánování výsadby dřevin ve městě. Návrh vzešel od komise pro životní prostředí, schválili ho radní. Základní myšlenkou projektu je, že výsadba by měla být prováděna systematicky s výhledem na několik let či desetiletí dopředu a opírat se o harmonogram postupné obnovy dřevin. Prvním krokem bude inventura zeleně, z níž bude koncepce vycházet. „Prvotní zaměření koncepce bude především na větší ozeleněné plochy z důvodu zajištění provozní bezpečnosti. Aktuálně byla zpracována projektová dokumentace týkající se revitalizace Masarykových sadů, která vychází z dendrologického posudku, zpracovaného v roce 2015,“ uvedla Kamila Jarolímková z kanceláře starosty města s tím, že součástí je také návrh náhradní výsadby.

 

Dalším cílem plánu budou místa s nevhodně vysazenými stromy v těsné blízkosti domů. Komise doporučila rozdělit vypracování koncepce na dílčí lokality s postupným kácením a logicky navazující výsadbou tak, aby k obnově docházelo plynule a smysluplně.  „Cílem koncepce je předejít chybám v minulosti, kdy byly na území města nahodile vysazovány zcela nevhodné dřeviny, které se dnes musí odstraňovat,“ dodala. Jako příklad uvádí několik desítek dožitých topolů, jejichž kácení proběhlo nedávno nebo skupin jehličnanů vysázených v 70. letech v panelových sídlištích v těsné blízkosti domů.
Plánování výsadby dřevin počítá se zavedením systému údajů týkajících se konkrétní dřeviny. Zpočátku bude koncepce obsahovat údaje získané na základě inventury, následně budou průběžně doplňována širší a konkrétnější zjištění. „Bude se jednat například o informace, zdali bude v plánu dře-vinu odstranit či se bude jednat o jiná opatření k zajištění bezpečnosti. V případě odstraňování bude s dostatečným časovým předstihem doplněn návrh na náhradní výsadbu s ohledem na vhodnost dřevin pro daný prostor.
Ohled bude brán i na potřeby živočichů žijících ve městě, zejména ptactva. Současně se zavedením systému se předpokládá, že budou vytipovány vhodné plochy pro případy, že nelze provést náhradní výsadbu na původním místě,“ vysvětlila Kamila. Jarolímková.

 

 

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: