Region Podbořanska - Redakce


Šéfredaktorka

Alla Želinská

Sazba

Ohře Media spol. s r.o.

Tisk

MAFRAPRINT Praha, a.s.

Distribuce

Ohře Media spol. s r.o. a kameloti

Registrováno

MK ČR E 13011

Uzávěrka

Každý pátek ve 12 hod.

Cena za výtisk

10 Kč

WWW

www-ohremedia.cz/region-podboranska/

E-mail

alla.zelinska@ohremedia.cz

Telefon

+420 415 710 311
+420 602 374 172

Adresa redakce:

  • Dvořákova 12, 438 01 Žatec