Úvod   /   Vzpomínky

Vzpomínky

Václav Roháč

Dne 30. ledna uplynulo 34 let, kdy od nás odešel náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Václav ROHÁČ ze Slavětína. S láskou a úctou vzpomínají dcery a synové s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Jaroslav Dědek

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás. Dne 3. 2. 2018 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil milovaný a starostlivý manžel, tatínek, děda a praděda, pan Jaroslav DĚDEK ze Žatce. S hlubokou bolestí v srdci vzpomínají manželka Anna a dcera Jaroslava s rodinou.

Marie Karasová

Dne 30. ledna 2018 tomu budou 4 roky, co nás opustila nejlepší maminka, babička a prababička na světě, paní Marie KARASOVÁ ze Žatce. Vzpomeňte na ni s láskou. Dcera Pavlína s rodinou.

Věra Kozlovská

Dne 30. ledna uplyne 10 let od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky Věry KOZLOVSKÉ. Stále vzpomínají Vašek s rodinou.

Lydie Krejčová

Dne 29. Ledna 2018 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustila maminka a babička, paní Lydie KREJČOVÁ, roz. Cíglová ze Žatce. Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Věra Čermáková

Dne 27. ledna uplyne již 11 let, co nás navždy opustila paní Věra ČERMÁKOVÁ z Holedeče. S láskou stále vzpomíná manžel Pavel a dcery Věra a Jitka s rodinami a rodina Macanova.

Josef Beránek

Dne 26. 1. uplynulo 5 let, co nás navždy opustil pan Josef BERÁNEK ze Žatce. S láskou vzpomínají manželka Marie, dcera Jaroslava, vnuci Vojtěch a Filip a vnučka Lenka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Jiří Kalivoda

Dne 5. února by se dožil jednasedmdesáti let pan Jiří KALIVODA z Jirkova. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi. Děkují maminka, sestra a ostatní příbuzní.

Karel Vitner

Kdo měl rád, nikdy nezapomene, kdo znal, vzpomene. - Dnes, 31. ledna, uplynuly tři bolestné roky, kdy nás, po dlouhé nemoci, opustil drahý, hodný a milující manžel, tatínek, děda, pan Karel VITNER z Kovářské. Stále vzpomíná zarmoucená rodina, manželka Margita, syn Karel s rodinou, dcera Lucie s Ditkou.

Karel Pokorný

Odešels tiše, jako když hvězda padá, zůstala bolest, která neuvadá. Utichly kroky, umlkl hlas, ale Tvůj obraz, tatínku, zůstává v nás. - Dnes, 31. ledna, je tomu již jednadvacet let, kdy nás navždy opustil pan Karel POKORNÝ z Chomutova. S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Eliška s rodinou a syn Tonda.

Nabídky práce

ŘEDITELE/KY Lounské správy plaveckých areálů

Město Louny vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/KY Lounské správy plaveckých areálů, přísp. organizace. Pracovní poměr na dobu neurčitou, platová třída 11. Podrobné informace najdete na webu města.
Tel.: 415 621 116
E-mail: j.zuskova@mulouny.cz


UČITEL/UČITELKA mateřské školy

Základní a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník přijme kvalifikovaného pracovníka na pozici UČITEL/KA mateřské školy. Platové zařazení dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., v aktuálním znění, příspěvek na stravu, NÁSTUP OD 1.2.2020. Nabídky včetně strukturovaného profesního životopisu zasílejte do 30. ledna 2020.
Tel.: 724 926 290
E-mail: konir@zsjesenice.cz


PRŮVODCE A PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZÁMEK STEKNÍK hledá na hlavní pracovní poměr pro rok 2020: PRŮVODCE na 1/2 úvazek, PRACOVNÍKA VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI na plný pracovní úvazek. Více informací najdete na webu zámku v sekci pracovní příležitosti.
E-mail: zajickova.jana@npu.cz


ELEKTRIKÁŘ A ELEKTROZÁMEČNÍK

Přijmeme elektrikáře i bez vyhlášky a elektrozámečníky, na jakýkoliv úvazek i brigádně.
Tel.: 777 167 336


BRIGÁDNÍK NA VÝDEJ JÍDEL

Brigádník na výdej jídel. Víkend 1x za 14 dní, 8-14 hodin. Praxe výhodou. Volejte do 15 hod.
Tel.: 731 438 449

Poslední videa

Hrníčkování pro rodiče s dětmi v DDM Žatec

V domě dětí a mládeže se v pátek 17. 1. odpoledne hrníčkovalo s Janou Bělohoubkovou, která prozradila jednoduchý a přitom pro mnohé neznámý způsob vytvoření svého vlastního neopakovatelného hrníčku.

Přehrát video
Školáci bruslí na kluzišti v Žatci

Čtvrťáci ZŠ P. Bezruče v Žatci chodí o hodinách tělesné výchovy také na kluziště před radnicí si zabruslit. Zastihli jsme je tam v úterý 14. ledna kolem poledne....

Přehrát video