Podíl Technické správy města Loun by s odstupem roku většina radních neprodala

Redakce 2021-05-24 10:14:14

Louny (lus) Před rokem, v pondělí 11. května 2020, byla jedním z hlavních bodů jednání lounských zastupitelů nabídka společnosti Marius Pedersen na majetkový vstup do Technické správy města Louny. ,,Drb“ o zájmu Pedersenu o koupi většinového podílu TSML koloval městem od začátku loňského roku. Zastupitelé, v této otázce, zda prodat, nebo neprodat, ale nebyli jednotní a rozhodnutí se několikrát odložilo.

Výsledkem květnového jednání zastupitelů Loun bylo vlastně to, že se tímto tématem nadále nebudou zabývat, alespoň ne dříve než za rok. Materiál tehdejšího jednání byl nakonec po vyslechnutí připomínek několika členů zastupitelstva stažen, neboť nebyly splněné předpoklady pro jeho projednání. Dohodli se, že se v dohledné době k případnému prodeji podílu v TSML vracet nebudou. Zastupitelé se dohodli, ač ne všichni s tímto rozhodnutím souhlasili, že počkají a vyhodnotí činnost TSML v následujícím roce. Dá se říci, že bod o možném prodeji ,,usnul na mrtvém bodě“. V současné době po městě koluje řada zaručených informací ohledně tohoto záměru. Proto jsme se všech radních města Louny zeptali na jejich názor, jak tuto možnost vidí s ročním odstupem? Prodat či neprodávat Technickou správu města Loun?

Pavel Janda, starosta: Nechme vstoupit partnera

O vstupu partnera, nikoliv o prodeji společnosti, natož areálu, se jednalo již v minulém volebním období. Když se na mě obrátila skupina Marius Pedersen (dále MP), že její zájem trvá, inicioval jsem v radě města pořízení znaleckého posudku na určení hodnoty společnosti. Z posudku vyšla jednak cena společnosti, ale hlavně z něj vyplynula ne-dobrá tendence v hospodaření, které směřovalo do záporných čísel. Pro zvrat v tendenci byly popsány tři možné cesty. Buď zvednout ceny za prováděné činnosti pro město, případně zásadně navýšit objem zakázek anebo dotovat ztrátovost z městské pokladny.

Případný společný podnik města s MP měl vedle současných prací pro město obsluhovat i zakázky skupiny MP v průmyslové zóně Triangle, čímž by se splnila jedna ze tří možných variant ke zlepšení hospodaření společnosti. Mimochodem varianta pro město ta nejméně finančně náročná, protože ty dvě zbývající jsou vázány na zvýšené výdaje z městské pokladny.

Že zastupitelstvo nakonec o vstupu partnera do TSML nejednalo respektive se většina zastupitelů, bez usnesení, vyjadřovala proti, je samozřejmě naprosto legitimní. Nic to ale nemění na tom, že pro zlepšení hospodaření naší společnosti je třeba činit jiné kroky, které se pravděpodobně neobejdou bez vyšších nákladů ze strany města. Aktuálně mám na stole požadavek TSML na zdražení péče o zeleň na zhruba trojnásobek současných cen TSML a jejich konkurence.

S odstupem času si stále myslím, že tak jak byl vstup MP do městské společnosti koncipován, mimo jiné zafixováním cen na určitou dobu, nemovitosti ve vlastnictví města, cena cca 11 milionů za 51% podíl, šlo o dobré podmínky pro město. Že se transakce nezrealizovala, neberu jako vyloženě špatnou variantu. Jen je třeba si připustit, že v rámci zvolené cesty ke zlepšení hospodaření společnosti bude muset mě-sto sáhnout hlouběji do kapsy.


 V. A. Hons, místostarosta: Neprodávat

Na dotaz zdánlivě jednoduchý je odpověď složitější a k objektivnímu pohledu nemá příliš blízko zvláště proto, že v roce 2020 bylo hospodaření TSML výrazně ovlivněno, ostatně jako všechno kolem nás, pandemií, a tudíž jakékoli srovnání s lety minulý-mi zákonitě pokulhává.

To, co je pořád stejné, resp. mělo by být, je, že hlavním úkolem TSML je uklízet město. A také poskytovat služby městu a občanům. A domnívám se, že tohle lze nejsnadněji kontrolovat, popř. regulovat, pokud je město většinovým vlastníkem.

Kdybych měl vypíchnout pozitiva z pohledu uplynulého období, tak by to bylo určitě zvládnutí letošní sněhové kalamity v Lounech. Toto mohu říci s klidným svědomím i proto, že jsem měl možnost srovnání s některými městy v rámci regionu. A naději pro zlepšování hospodářských výsledků vidím i v nedávno založené Chráněnce s. r. o., jež začíná nabízet pracovní místa zvláště osobám se zdravotním postižením, a tak rozšiřuje služby TSML pro obyvatele. Nejčerstvěji mě pak potěšila zpráva z minulého týdne, kdy TSML bleskurychle zasáhly při poryvech větru a uchytily vzdouvající se oplechování na kostele v Jakoubkově ulici.

Na co se zaměřit? V ulicích je pořád hodně odhozených papírků, nedopalků atd., což není samozřejmě vinou TSML, ale mnohých z nás, kteří ,,nevidí“ odpadkové koše, ovšem následný úklid by měl být rychlejší a soustavnější, neboť i podle toho si lidé dělají obrázek o našem městě. A ceny za poskytované služby by neměly převyšovat nabídku konkurenčních firem. Vždyť peníze zaplacené za výkon TSML se přeci následně vrátí do pokladny Loun, protože se jedná o dceřinou organizaci města.


Milan Rychtařík, místostarosta: Neprodávat

Předem je třeba říci, že jako místostarosta města jsem dlouhodobý odpůrce prodeje městského majetku a v tomto případě i TSML. Pokud prodávat, tak to musí mít vždy nějaký racionální a ekonomický efekt a základ, což v případě záměru prodat TSML prostě není.

Technická správa města Loun je primárně určena k úklidu města a prováděním služeb pro naše město. Domnívám se, že pokud by tyto služby realizovala jiná komerční společnost, tak flexibilita, servis i ceny, které poskytuje TSML, nebudou zaručeny a pokud ano, bude to pro město velmi ekonomicky nevýhodné, resp. do budoucna dražší, což vždy nakonec zaplatí občan ze své kapsy. S oblibou říkám ,,město ze své jedné kapsy vydá a do druhé kapsy se opět vrátí”. Proč bychom měli mít v Lounech jiné firmy se stejnou činností, když máme svou vlastní?

S příchodem nového jednatele Václava Jug-la se významně rozšířil i okruh prováděných ekonomických činností, které TSML dnes nabízí a výrazně se zlepšila výsledná hospodářská stránka TSML. Nový ředitel dal společnosti dynamiku a efektivitu.

Za první kvartál tohoto roku byla společnost výrazně v zisku, což je jako výsledek v době covidu velmi pozitivní signál. Položím čtenářům otázku. Mělo by se město zbavovat společnosti, která profituje? No, za mě rozhodně nikoliv.

Na podzim loňského roku za mnou přišel pan jednatel s návrhem nového projektu a to založením chráněné dílny. Od začátku se mi velmi líbil. Tento projekt nakonec valná hromada - rada města větším počtem hlasů podpořila a vznikla tak nově dceřiná společnost TSML ,,Chráněnka s.r.o.”.

Založením městské chráněné dílny plní svou vlastní firmou společenskou odpovědnost, TSML tak vytváří pracovní místa a bude zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním. Ve svém důsledku dokáže být, díky podpoře státu i více konkurenceschopná v nabídkových cenách a pro město to je do budoucna velmi výhodné v nákupu služeb. Už mě kontaktovala řada kolegů ze samospráv s dotazy na založení chráněné dílny a jsem velmi rád, že Louny mohou být zase někde příkladem. Věřím, že i do budoucna budou hospodářské výsledky naší městské společnosti lepší a lepší a někteří koaliční partneři nebudou hlasovat pro prodej této společnosti.


Martina Bečvářová, radní: Neprodávat

TSML je pro město strategickou společností, která zajišťuje několik základních funkcí města. Podílí se na vzhledu města a fungování dalších navazujících služeb. Se svou širokou škálou druhů pracovních míst umožňuje spolupracovat s Úřadem práce ČR na tzv. prostupném zaměstnávání, kdy se pracovník na veřejné službě může propracovat do trvalého pracovního poměru, což u komerční společnosti není možné. Město stále nevyužívá plně potenciál své společnosti. S ohledem na nové povinnosti z oblasti odpadového hospodářství a sociálního bydlení je potřeba si vlastnictví této společnosti zachovat.


Dagmar Godycká, radní: Neprodávat

Nejde o myšlenku či nápad, jde o předložené argumenty, které mne před rokem nepřesvědčily hlasovat pro prodej TSML. Zatím mi nejsou známé důvody, pro které bych své rozhodnutí měla měnit. Pokud někdo jiný bude mít za to, že důvod existuje, budu se jím zabývat. Osobně takto situaci nevidím.


Jan Kerner, radní: Prodat, ale za vysoutěženou cenu

Pořád si myslím, že péče o silnice a chodníky ve městě by mohla být zajišťována soukromou firmou na smluvním základu, jako je tomu u veřejné zeleně, městské hromadné dopravy a řady dalších činností. Mělo by to však být na základě veřejné soutěže. Firmu Marius Pedersen považuji za solidní a jejich nabídku jsem s určitými výhradami podporoval. Problematické bylo - jako vždy u prodejů bez soutěže - stanovení kupní ceny. Na znalecké posudky nevěřím. Nikdy bychom se nezbavili pocitu, že cena byla příliš nízká. Takže je možná nakonec dobře, že k prodeji nedošlo.


Michal Kučera, radní: Společný podnik zastupitelstvo odmítlo, pro mě je to uzavřená otázka.

Nejednalo se o prodej Technické správy, ale o společný podnik TSML a společnosti Marius Pedersen, ve kterém by si město Louny udrželo vliv, přičemž například areál TSML nebyl předmětem společného podniku (zůstal by v majetku města). Z pohledu ekonomického či firemního to byla správná úvaha.

Do zastupitelského rozhodování ovšem vstupuje celá řada emotivních či pocitových faktorů, které rozhodování zastupitelů ovlivňují. Tak tomu bylo i při hlasování o společném podniku, kdy se zastupitelstvo vyslovilo proti. Výsledek je to ovšem zcela legitimní a pro mě je tímto tato otázka uzavřena a rozhodně nebudu tím, kdo by společný podnik vracel znovu do hry.

Teď je důležité, aby Technická správa měla zdravé financování a současně byl zajištěn rozvoj společnosti. To je jeden z hlavních úkolů ředitele TSML.


Eva Maťátko, radní: Neprodávat

S odstupem jednoho roku se můj názor nezměnil. I současný názor je TSM neprodávat.


Radovan Šabata, radní: Neumím v současnosti objektivně odpovědět.

Co mám na tuto otázku odpovědět? Chodím po Lounech a mám otevřené oči a za-tím mě ředitel TSML moc nepřesvědčil, že nastartoval nějakou radikální změnu. Ne-pořádek ve městě je větší než býval. Jen nedopalků cigaret co je v centru města... Vývoz odpadkových košů třeba v době Velikonoc se opravdu moc nepovedl (přeplněné koše v parku a u cyklistického stadionu jsou toho svědkem). Byla založena Chráněnka s.r.o., která by podle pana ředitele měla přinést zlepšení, tak uvidíme. Hospodaření za rok 2020 bylo ovlivněno i covidem, tak se to nedá moc srovnávat s lety minulými. Pro mne je rozhodujícím jak vypadá město. A to bohužel od Louňáků slyším, že se pořádek v Lounech hodně zhoršil. Jak by to vypadalo v případě, že by to provozoval Marius Pedersen se můžeme jen dohadovat. Na vaši otázku se nedá v současnosti objektivně odpovědět, chce to delší čas.

Děkuji za odpovědi. Dana Studničková


Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

Práce v Rakousku

Hledáte práci v Rakousku? Mluvíte Německy? Máte praxi ve stavebnictví či řemeslech? Kontaktujte nás!
Kontakt: Irena Chaloupková
Tel.: 608825535
WWW: https://trummer.eu/cz/
E-mail: irena.chaloupkova@trummer.eu


ELEKTROMECHANIK ÚDRŽBY - CIE Praga Louny

Mzda až 43.000 Kč. Týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, firemní tel. tarify, motivační příspěvek, bonusy k pracovním a životním jubileím, příplatky za práci ve svátek, o sobotách a nedělích, za práci v noci a přesčas. Požadavky: vyučen v oboru elektro; odborná způsobilost dle vyhl. 50/78 Sb. § 6, 7; čtení elektrotechnických schémat.
Kontakt: Ivana Pelcová
Tel.: 731430762
E-mail: ipelcova@cieautomotive.com


Dělník do dřevovýroby - Radonice u Kadaně

Přijmu dělníka do dřevovýroby v Radonicích u Kadaně. Obsluha strojů, tlučení palet. Výhodou řidičský průkaz na vysokozvižný vozík.
Tel.: 474397131


Účetní města Blšany

Starostka Města Blšany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ÚČETNÍ MĚSTA na dobu neurčitou. Bližší informace na https://www.blsany.cz/ nebo přímo o starostky města.
Kontakt: Ing. Dagmar Břehovská
Tel.: 607838441
WWW: https://www.blsany.cz/assets/File.ashx?id_org=578&id_dokumenty=2044


Práce v Německu na pracovní smlouvu

Hledáme zaměstnance na stavební práce do Německa - Mnichov a okolí, později práce i v Lipsku. Dlouhodobě, s placeným ubytováním, na pracovní smlouvu. Mzda pro jednotlivé profese za 8 hodin práce denně: Zedník: 1.900 EURO čistého Betonář: 2.000 EURO čistého Přidavač: 1.652 EURO čistého V případě vyššího počtu odpracovaných hodin se mzdy navyšují. Výplata každý 14 dní. Výhodou řidičský průkaz a znalost německého jazyka, ani jedno však není podmínkou. NABÍDKA PLATÍ PRO CELOU ČR!
Tel.: 602588686

Poslední videa

Leona Machálková zpívala pro Chomutováky a nejen pro ně :-)

ABBA!...

Přehrát video
Muzejní zahrada v Žatci a EHD 2021

Žatec před 600 lety v tanci....

Přehrát video