Žatecký Domeček nabízí speciální programy na zpestření výuky

Redakce 2022-03-02 00:08:29

Žatecký Dům dětí a mládeže otevírá další možnosti pro vzdělávání dětí. Na to, jak takový program vypadá, jsme se zeptali Lenky Urbáškové, která má vzdělávací programy na starosti.

Jako domeček chcete otevřít takzvané výukové programy pro děti? Co si pod tím máme představit?

Ano, náš Dům dětí a mládeže – domeček (DDM) by jako další klíčovou aktivitu zastřešoval „Výukové programy“ (VP), což znamená vzdělávání formou hry, zábavy. Výukové programy jsou určeny pro zpestření výuky, děti si osvojí učební látku, kterou si procvičí zábavnými nebo netradičními metodami výuky.

Předpokládá to spolupráci s mateřskými a základními školami. V čem je to jiné než běžná výuka?

Jistě, spolupráce s MŠ a ZŠ je nezbytná. Rádi bychom touto cestou oslovili mateřské a základní školy, aby spolupracovali s domečkem, který má díky naší paní ředitelce Ludmile Tvrské opravdu velký potenciál a inovativní rozvoj. Osobně si myslím, že s kým jiným by MŠ a ZŠ měli spolupracovat, než s námi. Oproti běžné výuce ve školách jsou výukové programy jiné v tom, že vzděláváme formou hry, zábavy. Cílem je, aby se děti těšily a zlepšily se jejich všeobecné znalosti, dovednosti.

Výukové programy mají přínos pro děti. Přináší něco také navíc školkám, školám a učitelům, kteří se do nich zapojí?

Ano, primární je přínos dětem, což je cílem a respektive jakýmsi posláním našeho domečku. Přínosem pro mateřské a základní školy je navázání spolupráce s naším DDM, kdy školy a školky nemusí oslovovat ostatní instituce z jiných měst. Osobně jako školní speciální pedagog se ráda podělím o své zkušenosti, a tím mohu využívat svých zkušeností, znalostí, dovedností a především pomoct dětem. Jako další výhodu osobně vnímám zapojení škol do výukových programů, čímž se vzájemně obohatíme.

Kdybyste třeba mohla přiblížit, jak může vypadat jedna hodina takového programu? Co budou děti dělat?

Hodinu zahajujeme seznamovací sociální hrou. Velmi oblíbená hra je „Nikdo o mě neví, že“ (kdy se hráči posadí do kruhu a začínající hráč pronese tvrzení o sobě „nikdo o mě neví, že …například nemám rád …nějaké jídlo…). Důležitým pravidlem hry je, že tvrzení nemusí být pravdivé. Úkolem ostatních hráčů je uhodnout, zda se jednalo o pravdu či lež… Ve finále se poměrně dost nasmějeme a cílem je stmelení kolektivu. Takových slovních her je celá řada. Poté přichází na řadu samotná výuka. Například výukový program zaměřený na výtvarnou a kreativní činnost „Komiks“ se zaměřuje na skloubení českého jazyka s výtvarnou výchovou. Máme v domečku prostory, kde si například družinové děti vyrobí komiks nebo se věnují tvoření napříč celým školním rokem (Velikonoční tvoření, Vánoce - výroba svícnu apod.). Dále máme k dispozici veškerý výukový materiál (logopedie-procvičování správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, vést děti ke správné artikulaci, čtení s porozuměním, logopedická prevence se skupinou dětí…).

Pro jak staré děti jsou „výukáče“ určené? A je potřeba, aby přišla celá třída?

Jsou určené jak předškolním, tak dětem obou stupňů základních škol. Vzhledem k vysokému počtu předškolních dětí navštěvující MŠ je ideální rozdělení do dvou skupin po dvanácti dětech.

Kdy a kde se budou odehrávat? A budou pravidelné nebo nárazové?

Výukové programy se budou realizovat v našem DDM v dopoledních, případně odpoledních hodinách, a máme k dispozici pravidelné programy, které zahrnují Logopedii hrou, Hravé počítání bez hranic, Multikulturní výchovu. Příležitostné programy se vesměs týkají MŠ, kdy děti přijdou zhruba dvakrát do měsíce.

Budou programy tematicky zaměřené, a co si při nich děti zlepší?

Ano, vycházíme především z potřeb dětí a aktuální situace současného školství. Cílem je zmírnění výukových potíží formou vzdělávacích her, které děti baví. Dalším cílem je podpořit děti s odlišným mateřským jazykem, které mají vnitřní motivaci a chtějí se vzdělávat.

U těchto dětí s odlišným mateřským jazykem se zlepší výslovnost a porozumění v užívání českého jazyka, které je nezbytné pro běžný chod dne ve škole s učiteli, kamarády, v domácím prostředí…

Kolik bude účast na takovém programu stát? A bude jej platit škola nebo rodiče dětí?

Jistě, vzhledem k tomu, že veškerý materiál, pomůcky včetně nákladů na energii, odměn aj. musíme zpoplatnit, a to alespoň symbolickou cenou na pokrytí již zmíněných nákladů a materiálu. Například 30 korun na vyučovací hodinu (výroba komiksu, jiné tvoření…) Dále pro pravidelný výukový program logopedie hrou nebo hravé počítání bez hranic jsme stanovili částku 250 korun, a to na celé období únor-červen, což vychází na cca 18 vyučovacích hodin. Což je opravdu velmi symbolický poplatek.

Kdy chcete výukové programy spustit?

Rádi bychom co nejdříve, přičemž již jistá MŠ na výukový program k nám zavítala a velmi se dětem líbilo. Věříme, že touto cestou oslovíme ostatní školky a školy.


Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

VEDOUCÍ FARMY/HLAVNÍ AGRONOM

Pro zemědělskou farmu vybavenou moderní technikou a provozující rostlinnou výrobu na cca 3 000 hektarech polí, hledáme vhodného kandidáta na pozici - VEDOUCÍ FARMY SPOJENOU S FUNKCÍ HLAVNÍHO AGRONOMA, popř. hledáme pouze hlavního agronoma. Pěstujeme pšenici, řepku a hrách. Nabízíme nadstandardní finanční podmínky a možnost seberealizace. Více informací po telefonu či osobně. Lokalita: Podbořany.
Tel.: 603294756
E-mail: zemedelec55@seznam.cz


TOPIČ - Technik energetických zařízení

Žatecká teplárenska, a.s., přijme TECHNIKA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČE). Náplní práce je obsluha kotlů a pomocných zařízení, organizování provozu kotle a horkovodní soustavy, spolupráce na odstraňování poruch a provádění odstrukování a odpopelnění.
Tel.: 412375414
E-mail: ztas@ztas.cz


Strojní zámečník, operátor CNC soustruhu, obráběč kovů

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec přijme STROJNÍ ZÁMEČNÍKY, OPERÁTORY CNC MECHANICKÉHO SOUSTRUHU, OBRÁBĚČE KOVŮ. Nabízíme: zázemí stabilní firmy, odpovídající mzdové ohodnocení a benefity v rámci sociálního programu.
Kontakt: Ing. Milan Vlček
Tel.: 415733207
WWW: http://chmelarstvi.cz/aktuality/172-nabidka-prace
E-mail: prace@chmelarstvi.cz


ŽATEC, DĚLNÍK NA DRCENÍ, MLETÍ PLASTŮ

Wastemat s.r.o. Žatec přijme DĚLNÍKA NA DRCENÍ, MLETÍ PLASTŮ. TEL.: 728880155. EMAIL: wastemat@seznam.cz
Tel.: 728880155
E-mail: wastemat@seznam.cz

Poslední videa

Železniční most na trati Plzeň - Žatec je demontován

Včera ráno došlo k demontování druhé části mostu přes Ohři. Samotná demontáž začala kolem 8 hodiny a skončila kolem 10 hodiny. Konstrukce vážila asi 500 tun.

Přehrát video
Libořická pouť 2022 a Flying Boys z Kolína

Propojení diváka s akcí plnou adrenalinu, komedie a sportovní gymnastiky. To je skupina gymnastů, kteří bavili v sobotu i diváky v Libořicích. Tady je jen malý kousek vystoupení v sobotu 6. 8. 2022 :)

Přehrát video