Situace na ,,osmičce” se nezlepšila, píší znepokojení občané

Lucie Steklá 2021-07-01 12:50:15

V otevřeném dopisu městu Louny a jeho obyvatelům upozorňují na neférové jednání, změny vyučujících i bezdůvodné propouštění.

Louny (lus) Je to jako Déjà vu. Nespokojenost veřejnosti se situací na Základní škole Školní v Lounech. Poprvé ji rodiče vyjádřili před dvěma lety, nyní se situace opakuje. Na radnici dorazil otevřený dopis, který popisuje podle podepsaných ,,znepokojených občanů“ skutečný stav ve škole. Ten údajně není tak ,,růžový“, jak je navenek vedením školy prezentován.

Jsou to dva roky, kdy se závěrem školního roku v květnu 2019 na lounskou radnici po-prvé obrátili rodiče dětí z lounské ,,osmičky“ a peticí se sto padesáti podpisy vyjádřili svoji nespokojenost s personální situací ve škole a náhlým odchodem řady učitelů. Situaci radnice řešila spolu s Českou školní inspekcí i Oblastním inspektorátem práce. Po provedení inspekce byla ředitelka školy odvolána na jaře roku 2020, od srpna ji ve funkci nahradil vítěz výběrového řízení, současný ředitel Lukáš Valda. A právě na jeho vedení školy míří kritika.

,,Veřejnosti města Louny. Rok po odchodu Mgr. Věry Benešové bychom rádi informovali o skutečném stavu věcí na 8. ZŠ. Ačkoliv veřejný obraz školy je prezentován jako příkladný a uklidněný, reálná situace uvnitř školy je po loňském roce diametrálně odlišná. Současné vedení se navenek tváří inovativně a lidsky, a až obsesivně využívá k této prezentaci sociální sítě a místní média, čímž si snaží vytvořit obraz idylické školy. Mnohé informace uváděné během této kampaně jsou nepravdivé a pro veřejnost a především rodiče zavádějící,“ zní na začátku dopisu.

Třístránkový text, který nám byl doručen také do redakce, poukazuje na čtyři body, které se ve škole zlepšily, více je ale bodů, které zlepšení nezaznamenaly. ,,Tento otevřený dopis si klade za cíl informovat veřejnost Loun a vedení města jakožto zřizovatele o konfliktu veřejného obrazu a skutečného dění v zákulisí 8. ZŠ v Lounech. Je na posouzení každého čtenáře, jaké závěry a důsledky z něj popřípadě vyvodí. Podepsáni: Znepokojení občané.“

O vyjádření jsme tedy požádali jak vedení města Louny, tak ředitele školy L. Valdu. ,,Přestože se v podstatě jedná o anonymní sdělení (podpis ,,Znepokojení občané“), bude požádán prostřednictvím Zuzany Králové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, ředitel ZŠ Školní Lukáš Valda o posouzení, resp. vyjádření k obsahu zmiňovaného dopisu, byť se jeho jméno v dopise nevyskytuje, ale stojí v čele této základní školy,“ uvedl místostarosta Loun Vladimír A. Hons. Obdržení dopisu odbor školství potvrdil také. ,,Požádali jsme ředitele Lukáše Valdu o vyjádření ke všem bodům dopisu i s ohledem na to, že nikde v dopise vyjádření pana ředitele nefiguruje. Na základě vyjádření ředitele školy přijmeme případná opatření,“ řekla Z. Králová.

,,O anonymním dopisu vím, veškeré kroky v této věci konzultuji se zřizovatelem,“ sdělil na dotaz Lounského Pressu ředitel školy L. Valda.

Mezitím se dopis ocitl také na sociálních sítích, kde se setkává s negativními ohlasy na situaci ve škole, stejně jako s obavami, aby nebyla ovlivněna kvalitní výuka dětí. ,,Za doby, kdy jsem do té školy chodila já, to byla jedna z nejlepších ZŠ v Lounech. Od doby, co tam chodí moje děti, je to katastrofa. Změnu třídní učitelky si na prvním stupni zažily už několikrát, a to i přes to, že třída fungovala perfektně. V žádném případě se nestalo, že by učitelka odešla, protože chtěla, vždy to bylo způsobeno vedením školy, tehdejšího i současného. Jsem zvědavá, jak tohle celé dopadne. Jde hlavně o děti, každá změna je nějakým způsobem poznamená a v téhle těžké době, kdy skoro dva roky měly distanční výuku, to opravdu potřebují ze všeho nejméně,“ uvedla jedna z maminek.


Otevřený dopis městu Louny a jeho obyvatelům

Co se zlepšilo?

1. „Krásně“ vymalované šatny, kterými se vedení školy pyšní od konce srpna. 8. ZŠ je ovšem stále jedinou školou ve městě (a širokém okolí), která stále disponuje zástupem klecí na místo skříněk.

2. 3D tiskárna prezentována na náborovém letáku pro budoucí prvňáky. Ta, bohužel, zatím není k použití, jelikož ji dosud nikdo neviděl.

3. Vedení školy prezentuje jako benefity dnes již běžně zaběhnutou praxi, která na škole navíc probíhala již několik let za předešlého vedení. Například: „Zdravá škola“, programy „Učíme zábavně“, „Učíme jazyky“.

4. Zavádění robotiky do výuky ve škole. Tento bod je ovšem od letošního roku po-vinně daný od ministerstva školství v nové verzi RVP pro předmět informatika, tedy daný plošně.

Co se nezlepšilo?

1. Po odvolání Mgr. Benešové městem byl zaměstnancům slíben úbytek byrokracie, zajištění stávajících pracovních pozic a odbourání zpátečnických pravidel, jako je omezení množství tisku na osobu, zajištění adekvátního počtu tiskáren, držení nesmyslných dozorů a povinné odpolední konzultační hodiny. Ve skutečnosti však již ke konci prázdnin došlo k propuštění poměrně vysokého počtu zaměstnanců a to s pracovním poměrem na dobu určitou i neurčitou.

Byrokracie neubylo, naopak vedení neustále vymýšlí a přidává další a další zbytečné tabulky, tiskopisy a formuláře, které v žádném případě nejsou běžné na ostatních školách v republice. Tím je pedagogický sbor bezúčelně zatěžován. Není respektována pracovní doba v oblasti pracovních emailů, které přichází až do pozdních nočních hodin.

Dalším slibem bylo omezení četnosti a délky porad, které jsou nakonec delší, než bývaly za předchozího vedení (například porada od 14:30 do 19:30, což je rozsah nevídaný).

2. Vedení školy předvádí neférové jednání vůči zaměstnancům se smlouvou na dobu určitou i neurčitou. Důvody k propuštění některých zaměstnanců jsou velmi směšné, bohužel to však vedení školy zákoník práce umožňuje. Příkladem tohoto zacházení je dlouhé otálení s oznámením neprodloužení smlouvy. Z osmi zaměstnanců, kteří byli přijati někdejším vedením, aby zaplnili místa odchozích zaměstnanců, zbyli po nástupu nového vedení pouze dva.

Jeden ze zaměstnanců byl kupříkladu ujištěn o prodloužení smlouvy, o opaku byl in-formován v červenci, měsíc před vypršením pracovního poměru navzdory tomu, že byl dříve přemluven, aby školu neopouštěl.

Dalšímu zaměstnanci byl na nadcházející školní rok zkrácen pracovní úvazek, ačkoliv objektivně k tomu nebyl důvod, reálně vedení školy už v této době našlo za zaměstnanců náhradu, která však sama po třech měsících pracovní poměr ukončila.

Další zaměstnankyně, učitelka na prvním stupni, která měla svou třídu vést do pátého ročníku, byla na poslední chvíli nahrazena kolegyní, která měla odcházet do penze. O tomto kroku nebylo vedení s to slušně zaměstnankyni informovat s předstihem. Jednalo se již o několikátou, tentokrát zbytečnou, výměnu třídního učitele během prvních pěti let vzdělávání.

Dvě zaměstnankyně byly degradovány z postu vyučujícího na post asistenta pedagoga.

Další exodus pracovníků nastal v průběhu jara 2021, někteří zaměstnanci konstatovali, že pod současným vedením nechtějí dále pracovat, dalším bylo neprodloužení smlouvy, či její ukončení prostě oznámeno. Jednomu kolegovi bylo například jako důvod neprodloužení smlouvy uvedeno, že se v době nejpřísnějšího lockdownu dostatečně nezapojil do akce „Rozhýbejme osmičku“.

Další učitelka byla propuštěna s odůvodněním, že je negativní (málo se prý směje). Oficiálním důvodem pro propuštění byla často neaprobovanost, bez ohledu na délku praxe, probíhající studium, pedagogické schopnosti, zájem o rozvoj školy, vztah žáků k vyučujícím, či po letech konečně přátelský a spolupracující kolektiv.

Tito zaměstnanci byli a jsou často nahrazováni méně aprobovonými, vzdělanými a zkušenými osobami, mnohdy dokonce zcela bez pedagogické praxe.

V době psaní dopisu školu opustilo „dobro-volně“ i nedobrovolně celkem 23 zaměstnanců. (Toto číslo se nezdá být stále definitivním.)

3. Nervozita, která plyne z nejistoty kolem pracovních smluv, se projevuje dusnou atmosférou v kolektivu. Protekce některých učitelů a jejich časté návštěvy v ředitelně vzbuzují strach a paranoiu mezi kolegy.

Chápeme, že má zaměstnavatel právo stanovit povinnou přítomnost na pracovišti, ale zaměstnanci by ocenili také možnost vy-konávat nepřímou pracovní činnost po konci výuky i mimo pracoviště. Tato situace se nepříznivě podepisuje na práci s dětmi.

4. Po uplynulé a obtížné bezprecedentní situaci bychom očekávali více úcty, důvěry a podpory vůči zaměstnancům ze strany ve-dení, bohužel ale musíme konstatovat, že předešlé dlouholeté působení u CSI se na jejich přístupu velmi podepsalo a bohužel ne pozitivně.

5. Aktuální ředitel do dnešního dne zatím stále nepředstavil zaměstnancům žádnou konkrétní koncepci směru rozvoje školy, a ani zatím žádná není vidět. Ředitel se zatím zaměřuje výhradně na obraz školy v očích veřejnosti a realitě chodu školy a situací žáků a zaměstnanců je věnována minimální pozornost. Konstruované PR je více než samotná práce s dětmi a čas strávený s nimi ve škole či na distanční výuce.

6. Nesmyslné vymáhání přítomnosti na pracovišti v době pandemie, které bylo v přímém rozporu s nařízením vlády.

7. Bývalému vedení byl vytýkán příbuzenský vztah na pracovišti. Současné vedení zaměstnává rodinné příslušníky a to v pod-statně větším měřítku.

8. Do dnešního dne nemá škola IT experta. V době distanční výuky byla taková situace alarmující.

9. Zájem žáka, který by v ideálním vzdělávacím prostředí měl stát na prvním místě, se v jednání vedení posouvá do pozadí. Viz neustálé změny vyučujících, třídních učitelů a v současnosti změněným rozvrhem, k čemuž došlo již několikrát během tohoto roku. Což je další bezprecedentní záležitost i v současné situaci. Žádná z okolních škol, možná ani žádná v republice k tomuto kro-ku nepřistupuje.

Situace a atmosféry si všímají i samotní žáci, kteří sami poukazují na zhoršení kli-matu školy a úrovně jejich vzdělávání. Stěžují si na změny vyučujících, propouštění těch, kteří k žákům měli dobrý přístup.

   Podepsáni: Znepokojení občanéNapsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Nabídky práce

ŘIDIČ AUTOPŘEPRAVNÍKU

Rodinná firma s provozovnou v Kryrech přijme ŘIDIČE AUTOPŘEPRAVNÍKU pro přepravu 8mi vozidel Nabízíme: Výplatu na konci týdne za odevzdanou práci, průměrný měsíční výdělek 55-65 000,- Kč, služební SIM pro neomezené volání s internetem, tablet s navigací, jízdy po EU vč. Švýcarska, VÍKENDY DOMA! Požadujeme: ŘP. sk. C+E, platný profesní průkaz, čistý trestní rejstřík, zodpovědné a slušné chování. Jen pro vážné zájemce - PO-NE 8:00 - 16:00.
Tel.: 777 808 568


PRACOVNÍK/PRACOVNICE VÝCHOVNĚ NEPEDAGOGICKÝCH ČINNOSTÍ

DPS Žatec hledá do svého týmu PRACOVNÍKA/PRACOVNICI VÝCHOVNĚ NEPEDAGOGICKÝCH ČINNOSTÍ (ERGO) na dobu určitou. Podmínka: minimálně středoškolské vzdělání, vítáno vzdělání v oboru ergoterapie. Přihlášky formou přiloženého životopisu zasílejte do 31. října 2021 na uvedený e-mail nebo adresu.
Kontakt: Domov pro seniory, Šafaříkova 852, 438 01 Žatec
E-mail: antoni@dpszatec.cz


PRACOVNICE NA EKONOMICKÉM ÚSEKU

Stavební bytové družstvo Chomutov přijme PRACOVNICI na ekonomický úsek. Požadujeme SŠ vzdělání, komunikační schopnosti a komplexní znalost účetnictví. Přihláška musí obsahovat strukturovaný profesní životopis. Přihlášky posílejte pouze na e-mail.
E-mail: dostal@sbdcv.cz


ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE

Stavební bytové družstvo Chomutov přijme na ekonomický úsek ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI. Požadujeme SŠ vzdělání, základní znalost účetnictví, komunikační schopnosti a znalost MS Office. Vhodné i pro absolventy. Přihláška musí obsahovat strukturovaný profesní životopis. Přihlášky posílejte pouze na e-mail.
E-mail: dostal@sbdcv.cz


TURISTICKÝ PRŮVODCE

Chrám Chmele a Piva v Žatci přijme PRŮVODCE 1. Na hlavní pracovní poměr 2. Na dohodu pro pravidelnou výpomoc (vhodné i pro aktivní seniory, studenty, osoby na mateřské/rodičovské) Požadujeme ochotu pracovat o víkendech a svátcích, cizí jazyk výhodou. 5 týdnů dovolené, platové ohodnocení dle legislativy. Nástup možný ihned.
E-mail: havelka@chchp.cz

Poslední videa

Nová prodejna Normy v Podbořanech - stavba už má střechu

Nakoukli jsme na staveniště, kde vyrůstá nová prodejna řetězce Norma. Středa 6. 10. Právě skončil kontrolní den...

Přehrát video
Moštárna v Podbořanech: jak se dělá mošt

Nahlédli jsme do městské moštárny v Podbořanech, kde dva Honzové pracovali na výrobě moštu pro Martina, Martinu a jejich kolegy z Mostu (y)

Přehrát video