Žatečané se radikálního zdražení tepla nemusejí bát. Bude maximálně do pěti procent, ujišťuje ředitel Žatecké teplárenské

Hedvika Mašková 2021-11-24 10:30:00

Obyvatelé České republiky čelí velkému zdražování energií. Lidé se po zvýšení cen elektřiny a plynu musí připravit na růst u další položky. Přes 1,6 milionu domácností, které využívají centrální vytápění, čeká od ledna rovněž dramatické zvýšení cen. To se však netýká obyvatel Žatce, kteří jsou napojeni na Žateckou teplárenskou. Radikálního zdražení tepla se bát nemusejí. O aktuální situaci na energetickém trhu a také velkých investicích Žatecké teplárenské v příštím roce jsme si povídali s jejím ředitelem Pavlem Jonášem.

 • V současné době došlo k radikálnímu zdražení elektrické energie a plynu, zásadních komodit ovlivňujících náklady jednotlivých domácností. Jak je na tom Žatecká teplárenská? Bude muset kvůli vývoji na trhu zvyšovat ceny?
Žatecká teplárenská má tu výhodu, že palivově stojí na jiných základech. Vyrábíme teplo zejména ze štěpky, biomasy, a v zimním období využíváme uhlí. Tyto komodity máme dlouhodobě zafixované – štěpku do konce roku 2023 a z poloviny objemu do konce roku 2025. Neočekáváme tedy zdražení dramatického rázu, které se dnes nebo příští rok projeví u zdrojů stojících na plynu či elektrice. Zdražení bude pro naše zákazníky maximálně do pěti procent na ceně tepla.

 • Tato situace se tedy žateckých obyvatel nijak dramaticky nedotkne?
Z hlediska tepla se to obyvatel Žatce, kteří jsou napojeni na Žateckou teplárenskou, nedotkne. Dotkne se jich to jen na spotřebě elektrické energie či plynu, které spotřebovávají mimo potřebu tepla a teplé užitkové vody. Samozřejmě se to významně dotkne obyvatel objektů, které nejsou napojeni na Žateckou teplárenskou a topí plynem či elektrickou energií a neměli tyto komodity zafixované. S tím, bohužel, nemůžeme nic dělat.

 • Zdražení tepla do pěti procent je stejné jako v minulých letech?
Ano, v podstatě je jen o něco málo vyšší než v minulém roce. Pokrývá běžnou inflaci a nárůst cen dopravy a komodit.

V loňském roce jsme zdražovali o 3,5 procenta. Na tuto sezónu bylo původně ohlášeno 3,5 procenta zdražení uhlí. Teď to vypadá, že to bude možná ještě o něco více kvůli zdražení dopravy. Nepůjde však o zdražení ve výši třiceti procent jako u elektriky. Budou to řádově jednotky procent.

Cena tepla je v Žatci dlouhodobě výrazně pod průměrem jak České republiky, tak Ústeckého kraje. • V České republice se rovněž hovoří se o ukončování využívání uhlí. Jestliže palivová základna Žatecké teplárenské stojí částečně na uhlí, jak se na možný konec uhlí připravujete?
Naši koncepci musíme řešit z dlouhodobého hlediska. Uhlí je v Evropské unii zakázané slovo a my se k tomu musíme nějak postavit.

Legislativně je to tak, že od roku 2025 vstoupí v platnosti nové emise síry, výrazně nižší než dnes. Doposud však v České republice nebyl schválen definitivní konec možnosti spalování uhlí. Hovoří se o tom, že budou stanoveny dva časové limity, dřívější bude pro elektrárny a pozdější pro teplárny. Mluví se o roku 2030, 2033, 2035, 2038 a vlastně nikdo nevíme, jak to vlastně dopadne. V tomto prostředí musíme být flexibilní a připraveni naše záměry upravovat s měnící se situací legislativy a trhu. V současné době jsme ve finální fázi přípravy koncepce, kam bychom se chtěli s palivovou základnou dostat v rámci budoucího vývoje. Máme zvážených třicet variant, ze kterých jsme vybrali šestnáct, které jsme propočítali a z nich vybrali tři varianty, které se tváří ekonomicky nejlépe a technicky reálně. Budeme provádět hlubší analýzu, tudíž nejen ekonomické hodnocení, ale i analýzu rizik a hrozeb, příležitostí, silných a slabých stránek – tzv. SWOT analýzu. Poté se rozhodneme pro nějakou cestu.

V České republice je to bohužel tak, že se rozhodnete pro nějakou cestu a v půlce cesty vás okolnosti donutí změnit směr. I tyto aspekty musíme zvážit. Legislativní prostředí je poměrně nestabilní.

Já mám ekologické smýšlení, ale budeme se snažit jednat primárně tak, abychom dostáli všem legislativním podmínkám a zejména aby obyvatelé města Žatce měli pořád přijatelnou cenu tepla.

 • Jaké palivové alternativy máte ve své koncepci?
Jak jsem zmínil, máme několik variant. Máme možnost přejít palivem jen na štěpku, biomasu. Druhou možností je odsíření, u kterého jsou tři základní možnosti provedení. Další možností je přejít také částečně na plyn. V tomto případě jsou dva zdroje, plynový kotel a kogenerační jednotky, což je zařízení, které spalováním plynu vyrábí dva produkty – elektriku a plyn. Elektřinou s její vyšší cenou dokážete pokrývat částečně náklady na teplo. Funguje to podobně jako ORC cyklus, který tu máme dnes. Spalujeme štěpku a nahřátý olej roztáčí turbínu, která vyrábí elektrický proud, což je také kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Díky tomu byla Žatecká teplárenská dříve v zisku, přestože teplo prodávala vždy se ztrátou.

 • Žatecká teplárenská disponuje dvěma tepelnými zdroji s celkově čtyřmi kotli. Když je však mírnější zima, není zapotřebí, aby byly zapnuté oba zdroje, nebo snad ano?
V zimě je určitě zapotřebí druhý zdroj. Kotlem K4, štěpkovým kotlem, topíme do konce října. Pak nastává zima – listopad až březen, kdy si s K4 nevystačíme a musíme najet na uhelku. Například tuto sezónu, začátkem roku 2021, byla velmi tuhá zima. Vypočítali jsme, že oproti minulému roku jsme dodali zákazníkům o dvacet procent více tepla. Nyní záleží, jaká bude zima od teď do konce roku. Podle toho budou mít lidé náklady na teplo.

 • Zatím je relativně teplé počasí…
Ano, září a říjen byly rozhodně teplejší než v loňském roce.

 • Už bylo potřeba kotel využívající uhlí spustit?
Uhelka vždy najela na pár dní a pak zase vypnula. Koncem měsíce října jsme ji však spustili a vypneme ji až na jaře.

 • Na co dalšího se v příštím roce mají obyvatelé Žatce připravit? Žatecká teplárenská prý plánuje velké investice...
Žatecká teplárenská připravuje některá další připojení, čímž zvyšuje své dodávky, což zlevňuje cenu pro všechny zákazníky. Chystáme připojení městských objektů na Hošťálkově náměstí, bytových domů v ulici Příkrá, připojení bývalých Papíren (archiv + kuželna), bytového domu u TESCO, rezidenční bydlení v Husově ulici a další.

Největší investicí na příští rok je však rekonstrukce rozvodů na sídlišti Jih.

 • Proč je rekonstrukce na sídlišti zapotřebí?
Jelikož jsou na sídlišti Jih sekundární rozvody velice dlouhé, tak byl se čtyřtrubkovým rozvodem dlouhodobý problém s tlakem teplé vody ve vyšších patrech. Za poslední rok a půl jsme zainvestovali ne-malé částky do toho, abychom posílili cirkulaci vody a abychom odstranili kolísání teplot a tlaku, což se nám podařilo zvládnout a situace se zlepšila.

Na sídlišti Jih se nachází starší typ rozvodů, takzvaný čtyřtrubkový rozvod. Nový tzv. dvoutrubkový systém spočívá v tom, že je hlavní rozvod vedený kolem všech domů a v jednotlivých domech jsou malé předávací stanice, sekundární okruh už je jen pro samostatný objekt. V tomto případě je velikou výhodou, že jednotlivé objekty si jsou schopné řídit zahájení topné sezóny i otopovou křivku během dne, a to každý nezávisle na sobě. U čtyřtrubkového rozvodu bylo sídliště na jednom sekundárním okruhu, a tím pádem buď všichni topili nebo všichni netopili. Po rekonstrukci, kdy bude na jižním sídlišti dvoutrubkový systém rozvodů, budou moci samostatně jednotlivé domy kontaktovat teplárnu a my jim v případě zájmu zapneme topení dříve či vypneme později a nastavíme otopovou křivku dle jejich potřeb.

Na plánovanou investici se nám povedlo získat dotaci, bez ní by byla investice nenávratná.

 • Dotace pokryje veškeré náklady na rekonstrukci?
Pokryje čtyřicet procent, zbytek zaplatí Žatecká teplárenská. Pro nás je návratnost zhruba patnáct let. Není to zrovna krátká doba, ale my jsme se pro rekonstrukci rozhodli především proto, že staré systémy rozvodů přinášejí více a více problémů a způsobuje to nespokojenost našich zákazníků, což nechceme.

Uvažujeme s rozpočtem cca 50 milionů. Výběrové řízení však ještě může cenu někam posunout. Bohužel jsme se vyskytli v období, kdy se vše výrazně zdražilo, takže uvidíme. Určitě ale od rekonstrukce necukneme. Uděláme vše proto, aby se v příštím roce rekonstrukce zrealizovala.

Lidé to finančně nepocítí a nebývale se v této době pro ně cena tepla sníží. Dostanou lepší komfort a zároveň nižší cenu.

 • Už je stanovený harmonogram prací?
Vždycky se takové rekonstrukce musí provádět v letní odstávce. V zimě by nám totiž lidé asi nepoděkovali. Předpokládáme, že budeme rekonstrukci provádět v létě 2022. Pokud by se to nestihlo, musíme ji dodělat na začátku roku 2023. Naší snahou je dokončit rekonstrukci v roce 2022 do začátku druhé části topné sezóny, tedy září/říjen.

 • Jak se rekonstrukce dotkne obyvatel?
S obyvateli lokality komunikujeme. Představili jsme jim řešení a máme od všech souhlasy, s výjimku jednoho objektu, který se rozhodl, že přejde na jiný způsob vytápění, a to tepelné čerpadlo. Tedy na zdroj postavený na elektrické energii. Přes veškeré naše apely a argumenty, že tento krok výrazně zdraží nájemníkům objektu platby za teplo, trvá vedení tohoto objektu na svém nesouhlasu.

Do objektů, které nám daly souhlas, bude umístěna KPS, takzvaná kompaktní předávací stanice. Poté bude potřeba přepojit trubky, což budeme dělat paralelně. Následně budeme postupně jednotlivé objekty odřezávat od starého rozvodu a připojovat je na nový tak, aby dům byl bez teplé vody co možná nejkratší dobu.

 • Lidé se tedy musejí připravit na odstávky teplé vody?
Ano, budou odstávky teplé vody. Rekonstrukce bude probíhat v létě, takže topení se to netýká. V okamžiku, kdy se trubky budou přepojovat, nějakou dobu teplá voda v domě nepoteče.

 • A co výkopové práce? Bude jich na sídlišti hodně?
Výkopové práce moc nebudou. Na sídlišti Jih máme trubky vedené v kolektorech. Dvoutrubka v podstatě povede v těch samých trasách jako stávající čtyřtrubka.

Jednali jsme v kooperaci s městem, protože se před nedávnem na sídlišti rekonstruovaly chodníky. Ujišťovali jsme město, že v chodnících kopat nebudeme, ale devadesát procent povede kolektory. Nové trubky z hlavního rozvodu, které povedou k jednotlivým objektům, budou v zeleni.

 • Na jakém místě se začne?
To ještě není určené. Nyní zpracováváme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Na základě toho musíme vybrat dodavatele a kvůli dotaci musí proběhnout schválení ministerstvem. Tím se vše protahuje. Samozřejmě se natahují i dodací termíny řídících jednotek kompaktních předávacích stanic, protože se vyrábějí v Asii. Doufáme však, že vše proběhne dle plánu.

V rámci Žatce nám pak ještě zbývají nějaké menší čtyřtrubkové rozvody, na které se vrhneme, jakmile velkou investici na sídlišti Jih doděláme.

Děkuji za rozhovor.
Hedvika Mašková

Komentáře

Nabídky práce

TECHNICKÉ I ADMINISTRAČNÍ POZICE

Společnost NELUMBO Energy přijímá ve velkém nové zaměstnance. Hledáme kolegy na pozice ELEKTRIKÁŘ, REVIZNÍ TECHNIK ELEKTRO, VEDOUCÍ MTZ A LOGISTIKY, ADMINISTRATIVA MTZ A LOGISTIKA, TECHNIK NA INSTALACE SOLÁRNÍCH MODULŮ, SKLADNÍK, PROVOZNÍ VEDOUCÍ. Pokud Vás některá z pozic zaujala, zašlete svůj životopis na e-mail: hr@nelumbo.cz nebo na adresu Nelumbo Energy a.s., U Vodárny 277, Otvice 431 11.
E-mail: hr@nelumbo.cz


TECHNIK ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČ)

Žatecká teplárenská, a.s. přijme do svého týmu zaměstnance/zaměstnankyni na pozici TECHNIK ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČ). Nabízíme: Odpovídající ohodnocení a motivační systém odměn, po cca 1/2 roce absolvování zkoušky a získání topičského průkazu pro nízkotlakovou kotelnu, po dalším období cca 1 - 1,5 roce možnost získání dalšího topičského průkazu pro středotlakou, zaškolení na ŘP sk. C a na obsluhu kolových nakladačů, proškolení na obsluhu tlakových nádob a obsluhu plynových zařízení, proškolení jeřáb a vazačský průkaz, kariérní růst podle dosažených dovedností (proškolení), příspěvek na stravování, dobrý pracovní kolektiv, pracoviště Žatec, nástup dle dohody. Po zaškolení: 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou. Požadujeme: Dokončené SOU/SŠ technického zaměření nebo odpovídající praxi, orientace v energetických zařízení výhodou, topičský průkaz výhodou, není však podmínkou - zajistíme zaškolení, samostatnost a technické myšlení, ochota pracovat ve směnném provozu (2 směnný nepřetržitý), dobrý zdravotní stav. Zájemci/zájemkyně doručí životopis v českém jazyce na adresu Žatecká teplárenská, a.s. (Žatec č.p. 3149, 438 01 Žatec).
Tel.: 605 211 725
E-mail: ztas@ztac.cz


TOPIČ - Technik energetických zařízení

Žatecká teplárenska, a.s., přijme TECHNIKA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČE). Náplní práce je obsluha kotlů a pomocných zařízení, organizování provozu kotle a horkovodní soustavy, spolupráce na odstraňování poruch a provádění odstrukování a odpopelnění.
Tel.: 412375414
E-mail: ztas@ztas.cz


Strojní zámečník, operátor CNC soustruhu, obráběč kovů

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec přijme STROJNÍ ZÁMEČNÍKY, OPERÁTORY CNC MECHANICKÉHO SOUSTRUHU, OBRÁBĚČE KOVŮ. Nabízíme: zázemí stabilní firmy, odpovídající mzdové ohodnocení a benefity v rámci sociálního programu.
Kontakt: Ing. Milan Vlček
Tel.: 415733207
WWW: http://chmelarstvi.cz/aktuality/172-nabidka-prace
E-mail: prace@chmelarstvi.cz


ŽATEC, DĚLNÍK NA DRCENÍ, MLETÍ PLASTŮ

Wastemat s.r.o. Žatec přijme DĚLNÍKA NA DRCENÍ, MLETÍ PLASTŮ. TEL.: 728880155. EMAIL: wastemat@seznam.cz
Tel.: 728880155
E-mail: wastemat@seznam.cz

Poslední videa

Podbořany - vánoční kamion Coca Cola

5. 12. 2022 kolem 17. hodiny :-)

Přehrát video
Kamarád Lorm

Kamarád LORM Chaloupka

Přehrát video