Společné oslavy výročí v sobotu chystají obec a hasiči v Černčicích

Redakce 2019-08-13 13:52:00

Společné oslavy se tento víkend chystají v Černčicích u Loun. Významné výročí tam v sobotu oslaví obec, která si připomene 665 let od první písemné zmínky, a také tamní hasičský sbor, který byl založen před 120 lety. Jak budou oslavy probíhat a co nového se v Černčicích chystá, jsme se zeptali starosty obce Vladimíra Palečka.

Proč jste se rozhodli pro společné oslavy?

Obec a hasiči poprvé společně slavili už před pěti lety. Pro letošní rok jsme se rozhodli stejně. Ono najít vhodný termín pro dvě velké oslavy zvlášť pro obec a hasiče je náročné. Spojení oslav ulehčuje uspořádání programu, lidé si v kalendáři zaškrtnou jen jeden prázdninový termín a podle toho mohli například naplánovat svoji dovolenou, pokud tu na oslavy obce či hasičů tedy v jeden den, chtějí být. Před deseti lety hasiči oslavili 110. výročí ještě samostatnými oslavami, ale spojení 115. výročí hasičů a 660. výročí obce před deseti lety se osvědčilo.

Bubeníci v čele průvodu

Jak oslavy zahájíte?

Zahájení je v deset hodin dopoledne, kdy z Komenského náměstí, ze staré vsi, vyjde průvod obcí, pokračovat bude přes park k hasičské zbrojnici. V jeho čele půjdou bubeníci brazilské show Tam Tam Batucada. V průvodu půjdou jak oslavenci, zástupci obce a hasičů, tak také všechny ostatní spolky, které v Černčicích fungují - sokol, fotbalový klub, stadion cup. Pojedou samozřejmě také hasičská vozidla našeho sboru i hostů, a koňská stříkačka. Další program bude probíhat na prostranství u bažantnice.

Přibližte nám program oslav.

V jedenáct dopoledne vystoupí mažoretky ze Sokola Černčice, od 12 hodin bude hrát dechová kapela Lounská třináctka. Tu na podiu ve tři hodiny odpoledne vystřídá country skupina Průvan, která bude s přestávkou hrát až do půl sedmé večer. Během tří vstupů, v 13.30, 14.30 a 15.30, návštěvníci zhlédnou statické ukázky požární techniky. Bude to ukázka s historickou koňskou stříkačkou, novou hasičskou technikou i mluvená ukázka o záchranných pracích hasičů. Zajímavá určitě bude dřevorubecká show Stihl Timbersports, s níž k nám dorazí Martin Komárek, který společně s Pavlem Veverkou, stál při zrodu Timbersports nejen v ČR, ale i v Evropě. Je držitelem evropských i světových rekordů a také držitelem několika rekordů v Guinessově knize za vyřezávání motorovou pilou. Slavnostní den zakončí od 20 hodin taneční zábava se skupinou Vitamín, v deset večer nebude chybět ohňostroj.

Bohatý doprovodný program

Co doprovodný program?

Doprovodný program je v sobotu bohatý, určitě si v něm vybere každý. Sestavovali jsme ho tak, aby se lidé stále bavili, aby ani například během přestávky kapely nezůstalo „volné místo“. Pro děti budou připraveny skákací hrady, malování na obličej, po obci se mohou zájemci projet na koňském spřežení. V budově obecního úřadu bude od 13 do 17 hodin probíhat výstava o historii obce a místních spolků, hasiči budou mít výstavu umí-stěnou ve zbrojnici. Od devíti hodin dopoledne bude na fotbalovém hřišti probíhat turnaj starých gard. Oslavy uzavře v neděli fotbalový turnaj, tentokrát amatérský, nazvaný Copa Černčice. Občerstvení po celý den zajistí místní pohostinství, bude stánek s trdelníkem, cukrovou vatou či bramborovými spirálami.

Zbývá jen objednat počasí.

U bažantnice, kde bude probíhat program, budou připraveny párty stany, které návštěvníky schovají před případným deštěm. Ač máme počasí objednané, je to jediná věc, kterou neovlivníme :).

Odnesou si návštěvníci z oslav něco na upomínku?

Ano, máme připravené upomínkové předměty, tužky, otvíráky, placky s logem obce i hasičů. Žádnou publikaci jsme k výročí obce ani hasičů nevydávali, ty již vznikly dříve.

Na pozici starosty jste od listopadu, jak jste se s novou rolí sžil?

Začátky byly náročné, musel jsem post starosty skloubit s mým povoláním profesionálního hasiče. Mám v obecní radě ale kolegy, na něž se mohou spolehnout. Každý z nich má svůj úkol, na starost určitý projekt, který si vezmou za svůj a dotáhnou ho do konce. Jsem rád, že rada funguje. Od voleb dotahujeme věci, které byly v obci rozdělané od minulého volebního období.

Co vše v Černčicích tedy chystáte?

Do zdárného konce nyní dotahujeme stezku na Veltěže, která vázla na pozemcích, které nebyly ve vlastnictví obce, nyní je snad vše na dobré cestě. Před nedávnem byla do majetku obce převedena místní sokolovna, v níž plánujeme rozsáhlou rekonstrukci. Je to jediné zázemí v obci, kde se dají pořádat kulturní i sportovní akce. Také tady ale nyní řešíme pozemkové nesrovnalosti. Současně musíme vyřešit, jak sokolovnu zrekonstruovat tak, abychom v ní skloubili kulturu a sport. V letošním roce dojednáváme převod areálu SK Černčice také do majetku obce a také tam by mělo dojít k rekonstrukci objektu, tedy zázemí fotbalistů. Ostatní budovy v majetku obce jsou opravené a zateplené. Rozjíždíme odpadové hospodářství, zažádali jsme o dotaci na kompostéry a kontejnery na bioodpoad, jako velkou potřebu vnímáme vznik sběrného dvoru. Pro něj máme vyhlídnutý pozemek, který je ale v katastru Obory a tak se nabízí spolupráce s naší sousední obcí. Je toho opravdu hod-ně. Letos chceme vybudovat sociální zázemí a šatny pro zaměstnance obce. Plánujeme také úpravu parkoviště před hasičskou zbrojnicí, odkud by mělo být přemístěno trafo, parkovací stání by byla rozšířena a prostor před vraty zbrojnice se označí žlutými vodorovnými značkami zakazujícími parkování tak, aby mohla vozidla v případě zásahu vyjet.

Škola i spolky fungují výborně

Máte školku i školu a řadu sportovních spolků. Jak ty fungují?

Školka a škola mají od loňského školního roku nového ředitele, s nímž spolupracujeme na řešení všeho potřebného. Nyní ve škole plánujeme rekonstrukci vzduchotechniky. Těší nás, že letošní budoucí prvňáčkové přecházejí z naší školky do naší školy. Letos je to většina z předškoláků, a ti co k nám nenastoupí, to je většinou z důvodu stěhování. Sportovců máme v obci hodně, fotbalisty, stolní tenisty, probíhá cvičení pro děti, aerobik i mažoretky.

Trocha historie ...

Na následujících řádcích si připomeneme historii oslavenců.

Obec Černčice

V písemných pramenech se název obce poprvé objevuje v roce 1354, a to v příjmení lounského měšťana Mikuláše z Černčic. V držbě Černčic se v patrimoniálním (vrchnostenském) období vystřídalo několik desítek šlechtických rodin. Z těch významnějších to byli Novohradští z Kolovrat, Sokolové z Mor, Lobkovicové, Zákostelští z Bílejova, Vřesovci, markrabata z Baden-Baden a od roku 1783 Schwarzenberkové. Od roku 1627 se Černčice natrvalo staly součástí rozsáhlého panství Vršovice.

Nelze vyloučit, že v Černčicích stálo panské sídlo již ve středověku v exponované poloze u kostela. Písemně doložené je ale až v 16. století, když se roku 1575 Aksina z Kolovrat psala „seděním na Černčicích“. V tomto případě to byl ale panský dům, postavený poblíž návsi. Byl přestavěn po požáru v roce 1695 a zbořen roku 1956. Lidově se mu přezdívalo Limburk, podle jednoho z pobělohorských majitelů Černčic, Ilburka z Vřesovic. V roce 1663 je poblíž vesnice při Ohři písemně doložená bažantnice, jež zanikla za napoleonských válek.

Roku 1833 žilo v Černčicích 250 obyvatel ve 41 domech. Vrchnost zde provozovala pivovar, vinopalnu, cihelnu a kolářskou dílnu. Školní budova byla v Černčicích postavena roku 1913, původně jako pobočka školy v Oboře. Nejstarším spolkem byla Občanská zábavní beseda, založená roku 1897, hasiči vznikli o dva roky později. Tradici, vážící se k roku 1927, má zdejší fotbalový klub. Od konce 19. století si v Černčicích stavěli domky zaměstnanci lounských železničních opraven. V důsledku to-ho nastal v Černčicích velký demografický přírůstek: nejvíce obyvatel zde žilo roku 1930, celkem 1496. Všechny volby do poslanecké sněmovny i obecního zastupitelstva za první republiky vyhrála Česká strana národně sociální.

Konec druhé světové války přinesla do Černčic tanková jednotka Rudé armády, která do obce přijela v noci z 8. na 9. května. Od 1. května 1976 do 23. listopadu 1990 byla obec součástí města Louny.

Významnou stavbou v obci je Kostel svatého Vavřince. Obdélný, jednolodní, s polokruhovitě zakončeným presbytářem. Na jižní straně hranolová věž a obdélná sakristie. Nejstaršími částmi kostela jsou věž z románského řádkového zdiva a na ni navazující část lodi, pocházející pravděpodobně z druhé poloviny 12. století. Loď byla přestavěna v 18. století, západní průčelí pochází z roku 1680. První nesporná písemná zmínka o kostele pochází z roku 1380, kdy je zde doložen farář. Fara zanikla za husitských válek a nebyla už obnovena. Kostel tvoří pohledovou dominantu obce a východního Lounska. V roce 2010 byl rekonstruován jeho interiér i exteriér.

Od roku 2009 je v obci, v budově bývalé školy, otevřena Galerie Emila Juliše. V galerii je umístěna stálá expozice věnovaná Julišově tvorbě. Kromě toho zde provozovatel galerie, Pavel R. Vejrážka, pořádá výstavy zaměřené na soudobé výtvarné umění.

Sbor dobrovolných hasičů Černčice

Sbor byl založen roku 1899. V dnešní době sbor čítá 52 členů, z toho 29 mužů, osm žen, patnáct dětí.

Původní zápis z první schůze SDH Černčice dne 18. června 1899. Nové vedení sboru bylo zvoleno na schůzi dne 5. listopadu 1899. Prvním starostou sboru zvolili členové pana Antonína Kalivodu, který obdržel 21 hlasů z 22 možných. Velitelem by zvolen třinácti hlasy pan Matěj Strejcovský. Jeho zástupcem poté Antonín Pokorný. Ve volbách do prvního řádného výboru uspěli pánové Antonín Šrůta, Jan Klimt, Václav Heřt, Václav Kraus, Václav Stehlík a Josef Prošek. Pan Václav Kraus byl zároveň jednohlasně zvolen pokladníkem sboru. Výše první členského příspěvku za dobu 1 roku byla ustanovena na 1 zl. = 2 koruny. Za zbrojmistra byl zvolen pan Josef Rada.

Děkuji za rozhovor.

Ať se vám oslavy vydaří. Lucie Steklá

Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

Pracovní nabídka pro osoby se zdravotním omezením (ZTP, změněná pracovní schopnost)

Veřejné stravování CZ a.s. přijme zaměstnance na pozice POMOCNÁ KUCHAŘKA, POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ, POKLADNÍ, VÝDEJČÍ OBĚDŮ, UKLÍZEČKA. Místo výkonu práce - Louny, Žatec a okolí, Slaný. Požadujeme samostatnost a spolehlivost, praxe v oboru není podmínkou.
Kontakt: p. Krupka
Tel.: 603 267 370


KUCHAŘ/ČÍŠNÍK

Přijmu kuchaře, servírku v Chomutově.
Tel.: 777 944 816


BRIGÁDA V CHRÁNĚNÉ DÍLNĚ

Chráněná dílna Tuchořice hledá pracovníky na HPP na tyto pozice PŘÍPRAVA PROVÁZKU NA NAVAZOVÁNÍ/UZLÍKOVÁNÍ, STROJNÍ NAVAZOVÁNÍ UZLÍKU NA DRÁTEK, STROJNÍ PŘEVÍJECÍ CHMELOVÉHO DRÁTKU (VHODNÉ PRO MUŽE). 20 hodin týdně, odměna 7 - 10 tisíc, dopravní spojení z Loun, Žatce i Podbořan. Nástup možný ihned.
Tel.: 723 588 312


ŘIDIČ - STŘÍDAČ

Pracovní příležitost pro lidi z Chomutova a okolí! Hledáme zaměstnance na pozici ŘIDIČE - STŘÍDAČE. Vhodné pro důchodce.
Tel.: 607 218 078


ZAMĚSTNANCI

Hledám zaměstnance všeho druhu (pekař, zedník, tesař, dělník, zdravotní sestra atd.) na práci do Německa. Požadujeme základy němčiny. Zajímavé platové ohodnocení, ubytování zajištěno, proplácení pohonných hmot. Možnost pohovoru na uvedeném telefonu.
Tel.: 0049 179 607 373

Poslední videa

Kněžické rybníky: žabí koncert na začátku května

Poslechněte si žabí sbor :-)

Přehrát video
MŠ Blšany - roušky pro děti i paní učitelku

I když děti již v budově školky nemusejí nosit roušky, venku je potřebují. Drahomíra Gramskopfová z Blšan jim i paní učitelce a kuchařce věnovala vlastnoručně ušité roušky.

Přehrát video