V Bezděkově vzniká Letecké muzeum Korea-Merkur. Muzeum nedávné epochy bude postaveno na životních příbězích

Hedvika Mašková 2020-02-28 14:00:00

Dnes průmyslová zóna Triangle, původně vojenské letiště, kterému se přezdívalo ,,Korea“. Místo ve středu mezi městy Žatec, Most a Louny má ještě mnoho místních v živé paměti. O nedávné historii a především životních příbězích letců se rozhodl vyprávět spolek Letci – Žatec, a to formou muzejní expozice v Bezděkově u Žatce. Čím bude muzeum oproti jiným výjimečné, pro koho bude primárně určeno, kdy se otevře veřejnosti a co bude největší perlou muzea? Na to jsme se v následujícím rozhovoru zeptali člena spolku Letci – Žatec Františka Blahouta.

• V Bezděkově pomalu ale jistě vzniká Letecké muzeum Korea – Merkur. Vysvětlete mi, co název muzea představuje…

Korea je přezdívka letiště. Jiný oficiální název neexistuje. Dříve se o něm mluvilo jako o letišti ,,U Staňkovic“. Vžila se ale přezdívka ,,Korea“.

Letiště vzniklo během druhé světové války, ale Němci zde vytvořili jen přistávací dráhu. Když se letiště využívalo po válce, byla při deštivém počasí okolní plocha rozbahněná a muselo se tam chodit v gumácích. A tenkrát se říkalo: ,,Tady je bordel jako v Korei“. Odtud vznikla pojmenování letiště ,,Korea“. Ten název vznikl ve druhé polovině padesátých let, po skončení války v Korei.

A ,,Merkur“ byl volací znak letiště. Každé letiště mělo svůj volací znak. Každý pilot, který byl v letounu a přilítal na letiště anebo startoval, se hlásil volacím znakem ,,Merkur“. 

• Jak nápad s muzeem vznikl?

Já si myslím, že z historie lidstva se nedá nějaké období vymazat. Historie našeho letectví tvoří i to období, o kterém se nyní mlčí. Jde o období komunismu, Československé socialistické republiky. V tomto období zde fungovalo i Letiště Korea.

Letiště bylo roku 1993 zrušené. Kvůli novým podmínkám nesmělo být do 80 kilometrů od hranic žádné operačně využívané vojenské letiště. Naše letiště tedy bylo kompletně zlikvidováno. Šlo o jediné letiště v České republice, které bylo odstraněno se vším všudy. Zbouraly se budovy, zrušila se dráha i letištní úly.

Od té doby nikoho nenapadlo zabývat se érou významného letiště podrobněji, například ve formě expozice, která by uchovávala toto téma pro další generace. Až před sedmi roky členové spolku Letci – Žatec vyrobili putovní výstavu – 24 panelů – o historii tohoto letiště. Tuto výstavu už vidělo poměrně dost zájemců v několika městech ústeckého kraje. No a nyní by měla najít místo stálé expozice.

• Kdo byl iniciátorem myšlenky vzniku muzea?

Z dob mého podnikání mi zbyla budova v Bezděkově a poslední tři roky zela prázdnotou. Navrhl jsem chlapům ze spolku Letci Žatec, že si tam uděláme naše letecké muzeum Korea, které nikde jinde není.

Sbírám úplně všechno

• Jak expozice vzniká?

Spousta chlapů ze spolku Letci - Žatec má doma fotky a artefakty, které se k letišti vážou a už při návrhu vzniku muzea mi je začali do expozice nabízet k ,,dlouhodobé zápůjčce“.

Teď všechny věci, které se váží k Letišti Korea, shromažďujeme. Když se informace o nově vznikajícím muzeu dostala ,,do světa“, tak mi volali i známí z jiných vojenských letišť, kteří mi poskytli velké množství materiálů ze svých sbírek. Dá se říci, že teď sbírám úplně všechno (smích). A buďto je využijeme, nebo ne.

Navíc jsem byl v širším vedení Českého svazu letectví v Praze, který disponoval v Hotelu Duo v Praze svazovou klubovnou. Hotel patřil bývalému letci Royal Air Force, který dal svazu prostory k dispozici. Když před několika lety zemřel, zdědili hotel jeho synové, kteří žijí ve Švédsku. Jim nějaké tradice československého letectví nic už neříkají. Navíc naše klubovna se nehodila do jejich podnikatelského záměru a my se museli do konce roku 2019 odstěhovat. Nabídl jsem svazu prostory v Bezděkově, kam jsme přesunuli expozici letců RAF. Tu již v muzeu máme a chceme ji nabídnout ke zhlédnutí veřejnosti.

V objektu muzea v Bezděkově se bude rovněž konat v červnu 2020 příští Grémium Českého svazu letectví.

• Kde sháníte finance na založení muzea?

Budova, ve které muzeum vzniká, je v osobním vlastnictví, takže jsem při její rekonstrukci investoval do svého. Mobiliář jsem sehnal do muzea z předcházejícího podnikání a pro děti jsme zakoupili letecký simulátor. Ale expozice jako taková velké finance nevyžadovala. Jde o řády desetitisíců.

• Kdo všechno se na vznikajícím muzeu podílí?

Samozřejmě to není jen moje práce. Je to práce všech chlapů, kteří jsou ve spolku Letci - Žatec, pomáhají některé firmy jako Chmelařství Žatec, Reklama Vávra, ale i nečlenové klubu. V muzeu proběhlo několik brigád, které pokračují, díky nim vše vzniklo. Sám bych to určitě nezvládl, jde o obrovské množství práce.

Kdyby se dalo napsat jiné jméno než moje, bylo by to určitě lepší, protože jde o práci všech.

Vitrína pro každého letce

• Na co se budou moci návštěvníci muzea těšit? Co uvidí?

V expozici letců RAF mohou vidět uniformy, modely, plakety, obrazy a další věci, které se k nim vážou.

Další dvě expozice týkající se Letiště Korea se bude věnovat příběhům letců. Každý letec bude mít v muzeu svou vitrínu, kam uložíme jeho věci včetně fotografií.

V muzeu bude také řídící stanoviště letů a bojové činnosti stíhacího pluku. Půjde o věrnou kopii, avšak s originálním dobovým vybavením řídícího stanoviště, kde se na planžety zakreslovaly pohyby letadel. Své místo by v něm měla mít i expozice Tygří letky. Podařilo se nám dokonce sehnat i velký pilotní odznak, který stál na levém sloupu brány bývalého letiště, a měl by být ozdobou na fasádě muzea.

• Čím bude muzeum výjimečné oproti jiným leteckým muzeím?

Právě tím, že celé muzeum bude postaveno na příbězích letců, pilotů, navigátorů, techniků a řídících létání. Každý artefakt bude vyprávět svůj krátký příběh. Návštěvníci, kteří do muzea zavítají, si budou moci prohlédnout vitrínku po vitrínce a číst.

Nechceme dělat klasické muzeum. Chceme, aby šlo o muzeum životních příběhů. Budeme se snažit vypátrat každého, kdo nám má co poskytnout. Budeme s lidmi mluvit, protože zde pořád máme letce, kteří mají co říct.

Kromě životních příběhů, máme i další krásný příběh, který se váže k Letiště Korea. Byl zde totiž proveden poslední sestřel druhé světové války. Německý pilot na Messerschmittu 262 vystartoval z Letiště Korea a nad Krušnými hory sestřelil ruského pilota, který letěl na americké stíhačce. Tento příběh u nás není moc známý, protože za socialismu se nikomu nehodilo, aby se říkalo, že ruský pilot letěl v americké stíhačce. My ale na příběh upozornit chceme, podrobnosti najdete v muzeu.

Navíc půjde o muzeum nedávné epochy. Nebudeme zabředávat do delší historie letectví. Mnozí lidé, kteří přijdou, si tak určitě spoustu věcí budou pamatovat.

• Pro koho bude muzeum primárně určeno?

Muzeum jsme vytvářeli v tom duchu, aby náš klub zapojil do letectví i mladé lidi. V dosavadní historii byli do Českého svazu letců zapojeni převážně piloti, ale v současné době je v České republice pilotů strašně málo a svaz by víceméně vymřel. Nejsme tedy již svaz letců, ale spíše svaz letectví, který spojuje všechny aviatiky, ať jsou to piloti, modeláři, mechanici, výrobci letounů a příslušenství a vlastně všichni, kterým létání něco říká. A pochopitelně chceme zapojit především mladé lidi.

Konkrétně máme spolupráci se Základní školou Jana Amose Komenského v Žatci, s jejichž žáky jsme mimo jiné již rozjeli workshopy, při kterých chodí děti cvičit na letecký simulátor do nově vznikajícího muzea v Bezděkově. Nejen oni, každý víkend přijíždí žáci z dalších sedmi škol z celé republiky.

Samozřejmě spolek Letci - Žatec přispívá dětem i na zájmovou a sportovní činností. Akcí s dětmi máme víc. Každý rok organizujeme zhruba deset akcí pro děti společně s žateckou Agenturou Arabela. Chodíme s nimi na střelby, učíme je brannou a zdravotní výchovu. A teď došlo na létání.

V první řadě jsme chtěli, aby muzeum a jeho prostory sloužily dětem a veřejnosti, kterým chceme připomenout historii Letiště Korea a Akce Důvěrné Izrael, jež se týkající Žatce. Rovněž letečtí modeláři klubu zde budou mít místo.

Otevření jako součást oslav

• Kdy se muzeum otevře?

Termín slavnostního otevření jsme stanovili na 16. května 2020, jako součást regionálních oslav 75. výročí ukončení druhé světové války. Ale to bude zatím jen slabý začátek toho, co bude jednou muzeum návštěvníkům nabízet.

• Už víte, jaké bude vstupné a otevírací doba?

Vstupné, pokud vůbec nějaké bude, bude dobrovolné. Vše bude zadarmo. Jsme zapsaný spolek, takže jsme nevýdělečná organizace. Nemáme v plánu vybírat pevné vstupné.

Až otevřeme, tak počítáme s tím, že budeme mít stabilně otevřeno jednu sobotu v měsíci. Jinak budeme otevírat po předchozí telefonické domluvě, a to pro veřejnosti i pro školy.

Informace budeme zveřejňovat na našem webu i facebooku.

• Plánujete nějaké doprovodné akce a komentované prohlídky?

Pochopitelně budou, naši bývalí piloti mají lidem co říci. Chceme také pokračovat v pořádání workshopů létání pro děti.

• Na co budete lákat návštěvníky? Co bude perlou vašeho muzea? Jaký je nejvzácnější exponát? 

Letecké muzeum bez letadla není muzeum (smích). Máme podanou žádost v muzeu Kbely, kde se nachází Mig-21 PFM, který byl dislokovaný u našeho bývalého 11. slp. Licenci na držení bezpečnostního materiálu máme, uvidíme, jak s naší žádostí naloží.

• Budou se v muzeu nacházet originály nebo jen repliky?

Mimo některých leteckých modelů, které máme v expozici o letcích RAF, budou všechno originály.

Richard Popper z Bezděkova

• Proč vzniká muzeum tohoto typu právě v Bezděkově?

Hlavním důvodem je, že v Bezděkově vlastním danou nemovitost. Když jsem ale navštěvoval nejrůznější letecká muzea a především Severočeský letecký archiv v Mostě, zjistil jsem, že jeden z letců RAF, Richard Popper, pochází z Bezděkova.

Byl příslušníkem 311. bombardovací perutě a sloužil na letišti v Žatci. Richard Popper se tak váže nejen k expozici Letiště Korea, ale také k akci Důvěrné Izrael.

Dříve se však myslelo, že se Richard Popper narodil v Bezděkově u Kladna, jelikož měl v kartě letce uvedené místo pobytu Kladno. Došlo k záměně, ale když jsme se přehrabovali v historických spisech, zjistili jsme, že jde o Bezděkov u Žatce.

• Co obyvatelé Bezděkova? Co říkají na nově vznikající muzeum?

Musím konstatovat, že občané Bezděkova jsou pro a jsou moc rádi, že zde muzeum vzniká. Nesetkal jsem se s jediným odmítavým stanoviskem.

Dokonce mi pomáhají najít, kde stával statek, který vlastnil Richard Popper.

Obměňovat každý rok

• Slovo muzeum u většiny lidí vyvolává vzpomínky na povinné školní prohlídky výstav a nezáživnou nudu. Jak tomu chcete předejít?

Členové našeho spolku dělají po Ústeckém kraji řadu besed ročně. Samozřejmě, že přijdou ti, kterým letectví něco říká. A ti si na nudu při těchto besedách rozhodně nestěžují.

Zároveň chceme některé části expozice každý rok obměňovat. Budeme dělat změny, protože když člověk do muzea přijde a ono bude pořád stejné, tak nebude mít potřebu chodit opakovaně.

Doufám, že budeme získávat pořád nové a nové věci, které nám budou muzeum kvalitativně pořád vylepšovat, a bude se jeho úroveň zvedat.

Navíc, my nechceme nikoho prosit, nebo přemlouvat, aby se k nám přišel podívat. Ale už teď víme, že zájem bude.

• Máte již teď nějaký muzejnický sen?

Já žádný muzejník ještě nejsem (smích). Teprve jsem nakročil mezi kluky, kteří mají soukromá muzea nebo větší muzea. Já teď víceméně jen sbírám zkušenosti. Ani se nechystám být muzejníkem (smích). Chci ale tento projekt dotáhnout do konce, protože jsem na letišti sám sloužil. Je to srdeční záležitost. Lze konstatovat, že jedním z hlavních cílů muzea bude uchovat něco, co by s námi vymřelo.


Děkuji za rozhovor.

Hedvika Mašková


Komentáře

Nabídky práce


Obsluha bowlingu, Kuchař/Kuchařka - Nový svět, restaurace Louny

Práce na HPP, nástup možný ihned.
Kontakt: Radek Stančík
Tel.: 603178361
WWW: https://www.bowlinglouny.cz/
E-mail: info@bowlinglouny.cz


PATOK LOUNY - OBCHODNÍK

Práce na HPP, v zavedené a stabilní společnosti. Cílové bonusy a zaměstnanecké benefity.
Kontakt: Lenka Venturová
Tel.: 722 476 437
WWW: https://www.patok.cz/kariera/


Pracovník v sociálních službách - Kamarád-LORM, Žatec

Péče o mentálně postižené klienty ve všech oblastech života, zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím. Požadavky: minimálně výuční list, ŘP sk. B, čistý trestní rejstřík. Nabízíme: zajímavou a různorodou práci v zařízení poskytující sociální služby, odpovídající mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, FKSP, závodní stravování.
WWW: https://www.kamarad-lorm.cz/
E-mail: reditel@kamarad-lorm.cz


OBSLUHA KAVÁRNY - Kamarád - LORM, Žatec

Práce v sociálně terapeutické KAVÁRNĚ S DUŠÍ, práce za barem v kavárně (příprava kávy, nápojů), obsluha pokladny - spolupráce s ostatními pracovníky v kavárně. Požadavky: minimálně výuční list, čistý trestní rejstřík, kladný vztah k našim klientům. Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, FKSP, závodní stravování.
WWW: https://www.kamarad-lorm.cz/
E-mail: reditel@kamarad-lorm.cz

Poslední videa

Milan Řeřicha zahrál na klarinet v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech

1. neděle - slavnost Nejsvětější trojice a 1. sv. přijímání - a minikoncert klarinetisty Milana Řeřichy 4. června 2023.

Přehrát video
Podbořany - městské koupaliště se otevřelo 1. června

Sezona zahájena ve čtvrtek 1. 6. 2023 :-)

Přehrát video