Se zastupitelem Janem Novotným o vybrané lokalitě pro sportovní halu

2020-07-20 10:00:00

Zastupitelstvo města Žatce na své červnové schůzi rozhodlo o místě, kde má vyrůst nová sportovní hala. Zastupitelé schválili zadání změny územního plánu, díky kterému hala může vyrůst v jižní části města v lokalitě Kamenný vršek. Dosud je plocha určená pro kolektivní bydlení. Ne všichni zastupitelé však zaujali k záměru souhlasné stanovisko. O vysvětlení svého vyjádření jsme poprosili zastupitele a žateckého patriota Jana Novotného.

    • K umístění sportovní haly jste se vyjádřil na jednání minulého zastupitelstva poměrně kriticky, proč?

Zastupitelům byl v červnu 2020 již popáté od listopadu 2019 opakovaně předkládán materiál na změnu územního plánu pro umístění sportovní/multifunkční haly v lokalitě „za OSP – Kamenný vršek“. Rada města k tomuto materiálu v listopadu 2019 nepřijala žádné usnesení.

Umístění a případná stavba haly je strategické rozhodnutí na několik desítek let. Nekritizoval jsem ani tolik samotný záměr, jako chybějící kvalitní srovnávací materiál navrhovaných lokalit „za OSP – Kamenný vršek“ a „Lipovka - za ul.Stavbařů“. Informativní materiál, který předcházel rozhodnutí zastupitelů, byl, dle mého názoru, jednostranně zaměřen pro volbu lokality „za OSP – Kamenný vršek“.

    • Již na předchozích zastupitelstvech jste upozorňoval na body, které měly být dle Vás ve srovnávacím materiálu obsaženy. Jaké body jste měl na mysli?

Mezi body například chybělo srovnání celkových velikostí ploch v majetku města v lokalitách, včetně navazujících pozemků, což je důležité pro možný budoucí rozvoj či možnost vytvoření odstupu od současného bydlení. První varianta - „Za OSP – Kamenný vršek“: Město celkem přes 30.000 m2 (dále Státní pozemkový fond přes 15 000 m2), druhá varianta - „Lipovka – za ul. Stavbařů“: Město celkem přes 100 000 m2. (dále Státní pozemkový fond přes 150 000 m2).

Dále: V lokalitě „za OSP“ byl reálný záměr investora postavit bytové domy, což by řešilo poptávku po tomto typu bydlení ve městě. Zároveň by prodej pozemků přinesl do městského rozpočtu i nemalou částku (odhadem dle současných cen v Žatci cca 20 milionů korun).

Pro spoustu záměrů vznikají ve městě variantní studie (bohužel často zůstane jen u nich), přesto takto stěžejní investiční záměr za 100-500 milionů korun kvalitní a nezávislou srovnávací studii neobsahoval.

Umístění haly bylo projednáno ve Sportovní komisi, ale bohužel ne v Komisi dopravní - není snad dopravní obslužnost haly také zásadním bodem?

V materiálu zpracovaném Úřadem územního plánování je od března 2020 rovněž doporučení neschválit změnu Územního plánu do doby určení přesné lokality umístění haly. Dále se v dokumentu hovoří o nárůstu hlučnosti a dopravy, které povede k narušení pohody bydlení. Vzhledem k rozměrům obou lokalit je „nárazové odstupové“ pásmo mezi bydlením a provozem sportovní haly vhodnější v lokalitě Lipovka.


    • Tudíž Váš postoj nesouvisel s tím, že byste s plánovanou výstavbou sportovní haly nesouhlasil?

Chtěl bych uvést, že nejsem apriori proti realizaci záměru sportovní haly. Jen si myslím, že stejně jako při rozhodování v domácnosti nebo zaměstnání, tak i na městě takto důležitému záměru musí předcházet kvalitně zpracovaná analýza vstupních dat. Pak se mohou zastupitelé rozhodnout s klidnou hlavou a bez emocí.


Komentáře

Nabídky práce

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA - Domov pro seniory Podbořany

Nástup možný ihned! POŽADUJEME: vzdělání zdravotníckého směru NABÍZÍME: pracovní poměr na plný úvazek a dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou; pracovní poměr na DPP nebo DPČ; zvláštní příplatek pro zdravotníky + příplatek za práci o víkendu a svátcích + odměny; 5 týdnů dovolené; příspěvek na dovolenou; příspěvek na penzijní pojištění; příspěvek na stravování; příspěvek na vitamínové prostředky + očkování; možnost dalšího vzdělávání. Profesní životopis zašlete na uvedený e-mail.
Kontakt: paní Šulcová
Tel.: 733714024
WWW: https://www.domovpodborany.cz/
E-mail: sulcova@domovpodbořany.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video