Opět po roce jsme si připomněli hrdinství protikomunistické odbojové skupiny Praha – Žatec

Hedvika Mašková 2020-08-04 13:10:00

Památka lidsky výjimečných a odvahou vzácných občanů byla uctěna v našem městě opět po roce ve stejném čase. Vzpomenout hrdinské činy a položit květiny u pamětní desky obětem komunistického bezpráví přišli zástupci Konfederace politických vězňů, představitelé Města Žatec, Armády České republiky a dalších institucí a organizací našeho města a celého regionu. Na dvou místech, a to v atriu radnice a u domu na Nákladní ulici, se sešli, aby si připomněli hrdinství členů protikomunistické odbojové skupiny Praha – Žatec, konkrétně občana města kapitána Karla Sabely, majora Miloslava Jebavého, plukovníka Josefa Gonice, podplukovníka Viléma Soka-Siegera a Bohuslava Hubálka.

Vzpomínkový akt se v minulém roce z důvodu rekonstrukce radnice odehrál pouze na rohu ulic Příkrá a Nákladní u pamětní desky na domě, kde kapitán Karel Sabela žil. Letos byla vzpomínka rozdělena na dvě části. Ta hlavní se oproti loňsku konala v atriu radnice, kde je umístěna pamětní deska, která byla slavnostně odhalena roku 1994 za účasti zástupců města a tehdejším ministrem obrany Antonínem Baudyšem. Uctění památky zde zahájila starostka města Zdeňka Hamousová: ,,Dnešní významná vzpomínková chvíle se týká tragické události, která je datována rokem 1949. Na tomto místě si připomínáme občana města Žatce kapitána Karla Sabelu, majora Miloslava Jebavého, plukovníka Josefa Gonice, podplukovníka Viléma Soka-Siegera a Bohuslava Hubálka, kteří byli členy protikomunistické odbojové skupiny Praha – Žatec. Patřili k těm, kteří se nedokázali smířit s nedemokratickým režimem, který se v naší republice po únoru 1948 začal jasně projevovat.“

Do armádní odbojové skupiny bylo, kromě výše zmiňovaných, zapojeno dalších více než 300 osob, kteří byli propojeni i s civilními odbojáři. Ti všichni nesouhlasili s komunistickou mocí, proti které se snažili vést řadu aktivit. Jelikož skupina pracovala především na ose Praha – Žatec, plyne odtud i její název. Jedna z jejich akcí, která se nakonec neuskutečnila, byla nazývána ,,Žatecká“ a byla hodnocena jako jedna z velmi dobře připravených. Organizace puče byla velmi náročná. Spolupracovali na něm s několika dalšími vojenskými posádkami – Žatec, Praha, Chomutov, Plzeň, Kralovice, Beroun, Litoměřice, Milovice.

,,Skupina připravovala puč více než jeden rok. Než však došlo k samotné akci, která měla proběhnout 8. března 1949, rozjelo se velké zatýkání pod taktovkou StB, v jehož rámci byli zatčeni prakticky všichni členové skupiny, vojáci a civilní obyvatelé byli vyslýchání. Soudní přelíčení se konalo od 31. května do 9. června 1949 před státním soudem v Praze. StB nazvala jejich skupinu Norbert a i pod tímto názvem můžete zjistit, že v první vlně bylo obžalováno 15 vůdčích osobností celé odbojové organizace. Vzhledem k tomu, že se jednalo především o armádní důstojníky, vynesl politický tribunál drakonické tresty – 5 rozsudků smrti, 8 trestů doživotí a 2 tresty v trvání 25 let. Odvolání odsouzených bylo zamítnuto. Karel Sabela, Miloslav Jebavý, Josef Gonic, Vilém Sok-Sieger a Bohuslav Hubálek byli dne 18. července 1949 popraveni. Jejich ostatky byly zpopelněny a uloženy do neznačeného společného hrobu,“ doplnila hrůzné události roku 1949 Zdeňka Hamousová a považovala za vhodné zmínit také ocenění, kterými byl Karel Sabela za šest let boje proti fašismu a budování lepší společnosti samotnými komunisty odměněn: ,,7. března 1943 dostal Československou vojenskou pamětní medaili, v roce 1944 Čekoslovenskou vojenskou medaili za zásluhy II. stupně, v březnu 1944 Československý válečný kříž 1939, v roce 1946 Československou medaili za chrabrost, v roce 1947 byl vyznamenán druhým Československým válečným křížem 1939 v uznání vynikajících zásluh osvobození republiky a 12. prosince 1947 mu vláda Francouzské republiky udělila vyznamenání válečného kříže.“

,,Už jenom na těchto oceněních vnímáme, jaké významná osobnosti byl Žatec rodištěm a jak nesmyslně byl ukončen život za to, abychom všichni mohli žít v demokratické společnosti,“ připomněla Zdeňka Hamousová.

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video