Naše chmelařské dědictví je jedinečné a mělo by být zastoupeno na prestižním Seznamu světového dědictví, říká J. Špička

Hedvika Mašková 2021-02-14 16:30:00

Žatec patří mezi lokality, které se snaží zapsat své kulturní bohatství na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO. Žatecko přináší jedinečné svědectví o tradici pěstování chmele a jeho zpracování ve venkovských a městských stavbách. Nominaci, kterou podepsal rovněž ministr kultury Lubomír Zaorálek byla předložena Centru světového dědictví v Paříži, čímž se zahájil komplexní hodnotící proces, jehož výsledek bude znám s největší pravděpodobností v létě roku 2022. Od kdy Žatec a krajina žateckého chmele usilují o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, jaké památky a lokality budou v případě úspěchu památkově chráněny a je vlastně Žatec připraven na příval turistů z celého světa? Na to jsme se zeptali site menagera pro koordinaci a přípravu vstupu města do UNESCO a zároveň žateckého místostarosty Jaroslava Špičky.

    • Od kdy Žatec usiluje o to dostat se na Seznam světového dědictví UNESCO? Zkuste v krátkosti popsat cestu až do dnešního dne.

Město Žatec a památky spojené se zpracováním chmele byly již v roce 2007 zapsány na takzvaném Indikativní seznam ČR, který shromažďuje potenciální uchazeče na zápis na Seznam světového dědictví. V roce 2015 – 2016 se na tomto tzv. čekatelském (indikativním) seznamu uvolnilo první místo pro Žatec a následně začalo zpracování nominace Žatec – město chmele. Tato nominace byla Centrem světového dědictví uznána jako jedinečná připomínka chmelařského dědictví, která na Seznamu Světového dědictví (UNESCO) zatím není zastoupena, nicméně byla ČR vrácena zpět k přepracování, aby se v nominaci odrazil celý příběh chmele, nejen jeho zpracování, ale i pěstování v krajině obklopující Žatec. V roce 2019 proběhlo proto několik expertních misí a porad, kdy se jednalo o vymezení hranice nominovaného statku, tak aby odrážel i krajinný kontext s chmelnicemi. Výsledkem bylo vytvoření krajinné komponenty, která vyvažuje městské zpracovatelské prostředí, krajinná komponenta se nachází na Steknicku a je reprezentovaná chmelnicemi, na kterých hospodaří Chmelařský institut. V roce 2020 probíhalo intenzivní zpracování dokumentace včetně překladu do angličtiny a dne 18. ledna 2021 byla nominace podepsána ministrem kultury a odeslána Centru světového dědictví. Nyní čekáme na zahájení hodnocení.

Vznik myšlenky

    • Víte, kdy a u koho se nápad zrodil? Kdo nahlas vyslovil, že Žatec, respektive žatecká chmelařská krajina, má potenciál být na seznamu UNESCO?

Prvotní úvahy se dají datovat do roku 2002, kdy v rámci občanského sdružení Chmelobrana klíčily myšlenky o uchování chmelařského dědictví, které je spjaté s Žatcem. Vznikl monstrózní projekt Chrám Chmele a Piva. V roce 2005 si našich aktivit všimli odborníci z Prahy z Národního památkového ústavu a díky jejich podpoře byl Žatec nominován na výše uvedený Indikativní seznam.

    • Pokud vše půjde podle plánu a vašich přání, kdy by mohl být Žatec a krajina žateckého chmele na seznam UNESCO zapsány?

Pokud bude nominace zařazena do procesu hodnocení, a samozřejmě pokud opatření se současnou covidovou situací dovolí, měli by v průběhu léta navštívit Žatec a krajinu žateckého chmele experti, kteří provedou odborné hodnocení. Výsledek a doporučení k zápisu na Seznam světového dědictví bude znám v létě roku 2022.

    • Víte, jaké další české památky jsou rovněž nominovány a mělo by se o nich v příštím roce rozhodovat?

Po úspěšném zápisu hornické krušnohorské krajiny a Hřebčína v Kladrubech v roce 2019, jsou nyní v procesu hodnocení Slavné lázně Evropy, kde jsou tři čeští zástupci Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Upřímně držíme kolegům z Karlovarského kraje palce, o jejich zápisu by se mělo rozhodnou v létě letošního roku.

Krajinná a městská památková zóna

    • Všechny památky, které jsou na seznam nakonec zapsány, musí mít světově výjimečnou hodnotu. V čem je Žatec z hlediska chmele jedinečný? Význačných chmelařských lokalit musí být na světě přeci více, co třeba pěstování chmele v Německu nebo Belgii?

Začněme od konce. Nominace Žatce a krajiny žateckého chmele je skutečně jedinečná. V nominační dokumentaci je povinná jedna kapitola Srovnávací studie, ve které musí být nominovaný statek podroben důkladné komparační analýze nejen s krajinami již zapsanými na Seznam světového dědictví, ale i všemi ostatními souvisejícími památkami. Naše nominace byla srovnávána s desítkami kulturních zemědělských krajin, od viničních, až po pole s olivovníky, čajem či rýží.

Chmel je specifickou rostlinou, který chmelnicím dodává až neskutečný dynamický ráz, kde se krajina mění doslova před očima. Co se týče chmelařských oblastí jinde na světě, nikde, ale opravdu nikde není v městském prostředí dochována taková koncentrace chmelařských objektů pro zpracování, skladování, balení chmele než v Žatci.

    • Jaké žatecké památky a lokality budou vlastně v případě úspěchu památkově chráněny a oficiálně zapsány na seznamu?

Žatec a krajina žateckého chmele je sériovou krajinnou nominací, která je reprezentována dvěma komponentami. Venkovskou krajinou Žateckou chmelařskou oblastí, která se skládá z Vesnické památkové zóny Stekník, zámku Stekník, chmelnic a jednotlivých venkovských sušáren. Celá oblast je v procesu prohlášení za Krajinnou památkovou zónu Žatecká chmelařská krajina.

Městská komponenta se skládá z městské památkové rezervace Žatec, kde množství měšťanských domu v centru se pyšní doklady sušení chmele na půdách, ať již střešními otvory, nebo specifickými krovy a půdami. Zpracovatelský boom chmele pak zastupuje Chmelařské předměstí, chráněné jako městská památková zóna s chmelařskými sklady, sirnými komorami, komíny a vilami chmelařských podnikatelů.

    • V našem případě tedy nebude zapsaná pouze jedna konkrétní památka či určité území. Když srovnám s jinými již zapsanými českými památkami UNESCO jako jsou třeba historické jádro Českého Krumlova nebo Lednicko-valtický areál, tak žatecké památky budou docela daleko od sebe. A popravdě procházku ze Žatce do Stekníku si nedokáži moc dobře představit…

Procházela jste nebo projížděla na kole někdy v létě bývalou Císařskou cestou mezi chmelnicemi pod Stekníkem? Já vás tam vezmu (úsměv).

Je to neskutečný zážitek. Ale vážně, obě části od sebe dělí několik kilometrů. Plánujeme tvorbu koncepce cestovních ruch a spojení mezi oběma komponentami, jsou navrhována nejen propojení autobusová, či železniční s využitím historické zastávky v Trnovanech, kam v dřívějších dobách vystupovaly stovky až tisíce sezónních dělníků z celé republiky. Ale také cyklistické trasy, zážitková propojení s využitím valníků či ekologických autobusů.

Připraveni ještě nejsme

    • Upřímně, co si myslíte, je Žatec/Žatecko připraveno na příval turistů z celého světa, když se stane součástí světového kulturního dědictví UNESCO? Například co se týče ubytování, pohostinství, služeb, dopravy a tak dále?

Přesně toto chceme řešit v připravované Strategii turistického ruchu v nominovaném statku. Tento ucelený dokument právě zpracováváme. Můžeme si o něm později popovídat.

Příliš připraveni ještě nejsme.

    • Co případný zápis přinese občanům a má nějaké úskalí? Jak to ovlivní ekonomiku a život města?

Pro mne samotného pomyslný „bič“ na nás místní – postarat se o nádheru chmelařského dědictví a jeho autenticitu ukázat i dalším generacím. Obecně určitě prestiž, hrdost… Však být hrdým Žatečákem je přeci životní styl. Já jím rozhodně jsem (úsměv).

    • Když se v současnosti rekonstruuje, vykupují a prodávají nemovitosti nebo probíhají nějaké intervence do městské krajiny, myslí se již teď na to, jak to bude fungovat v případě, že bychom byli zapsáni na seznamu světového dědictví UNESCO? Jsou nějaké zásahy pasé?

Na národní úrovni je nominované území chráněno již několika vrstvami plošných památkových ochran. Navíc území je pod schválených územním plánem, takže nepředpokládáme velké rozvojové projekty, které by nominovanému statku mohli ublíží. Také chmelnice zůstávají prioritně využívány pro chmel, a ne pro výrobní haly.

    • Co se stane v případě odmítnutí? Je možné se ještě v dalších letech pokoušet nebo by byl s veškerým dosavadním úsilím definitivní konec?

Naše chmelařské dědictví to neovlivní, budeme jej propagovat dál.

    • A podle vás? Měl by být Žatec a krajina žateckého chmele na seznamu UNESCO zapsány a proč?

Vzhledem k tomu, že jsem site managerem statku již od roku 2014 (řídícím a odpovědným pracovníkem za průběh nominačního procesu a budoucí správy statku) pevně věřím že ano. Naše chmelařské dědictví je jedinečné a mělo by být zastoupeno na prestižním Seznamu světového dědictví.


Děkuji za odpovědi.

Hedvika Mašková

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video