Předsedkyně sportovního klubu čelí trestnímu oznámení. Trenéři mají podezření na nekalé praktiky v hospodaření spolku

Hedvika Mašková 2021-03-24 12:15:00

Na policii doputovalo trestní oznámení na předsedkyni sportovního klubu Bohemia sport Žatec kvůli údajnému nepoctivému hospodaření, porušování stanov i falšování podpisů. Podali ho sami trenéři, kteří se obávají o osud sportovního klubu. Prošetřování skutku nám nepřímo potvrdila také policejní mluvčí: ,,Vzhledem k neuzavřenému případu nemůžeme být zatím konkrétní. Jen mohu potvrdit, že prošetřování hospodaření jednoho ze sportovních klubů v Žatci ze strany policie probíhá." Předsedkyně spolku se nám k záležitosti nemohla vyjádřit, jelikož jí dle jejích slov nebylo žádné oficiální sdělení komunikováno.

,,Na nekalé praktiky předsedkyně sportovního klubu Bohemia sport Žatec jsme přišli zcela náhodou. Jelikož byly kvůli nouzovému stavu zrušeny tréninky pro děti, natočili jsme minulý rok video, podle něhož mohly děti trénovat doma. Byli jsme jednou z místních volnočasových organizací, kde byl spolek ještě za minulé ředitelky registrován, vyzváni k podepsání smlouvy na získání financí na video. Při tom jsme zjistili, že se v organizaci nachází řada smluv z předchozího období, které jsou falešně podepsané,“ vysvětlují trenéři žateckého sportovního spolku a doplňují: ,,Poté jsme se ihned sešli s vedoucí sportovního klubu, aby nám situaci objasnila. Paní předsedkyně falšování podpisů veřejně přiznala a zároveň nám podepsala žádost o svolání členské schůze, kde jedním z bodů byl návrh na odvolání dosavadního vedení klubu. Dále jsme chtěli být seznámeni se zůstatkem na klubovém účtu a s finančním hospodařením za rok 2019 a 2020. Ten den jsme šli rovnou na policii, jelikož jsme se báli, že bychom mohli být kvůli falešným podpisům do něčeho zapleteni.“

Šokující zjištění trenéry zaskočilo minulý rok těsně před Vánoci. Poté, co po novém roce nahlédli do účtu sportovního spolku, se nestačili divit. Nacházelo se na něm pouze 600 korun. Přitom klub pobíral účelové dotace pro sportovní organizace od města, vybíral členské příspěvky a také školné od dětí.

,,Paní předsedkyně si z klubu udělala vlastní byznys. Vše dělala pouze ve svůj prospěch. Celé roky nám tvrdila, jak má klub málo peněz. My jsme věděli jen o tom, že se vybírá školné. O tom, že jsme registrovaní ve volnočasové organizaci, která vyplácí výplatu za trénování a ještě že klub dostává dotaci od města, jsme neměli tušení. Naši výplatu si z organizace nechávala předsedkyně posílat na svůj soukromý účet. Uváděla naše jména i ve vyúčtování městských dotací, ale některým z nás tuto částku nikdy nevyplatila. Školné od některých tréninkových skupin si nechala paní předsedkyně zaslat na další jiný neoficiální účet. Je nám líto zejména dětí, které sportovní klub navštěvují. Za peníze, které v klubu byly a my o nich nevěděli, jim mohly být hrazeny třeba dresy, které si jinak musely platit samy. Zjistili jsme, že předsedkyně za nás v příspěvkové organizaci kromě pracovní smlouvy vyplňovala a podepisovala i deníky, uváděla nepravdivý počet tréninkových hodin a vedla také černé duše. Šlo o děti, kteří již dávno klub nenavštěvují, ale také o trenéry, kteří s klubem již nespolupracují,“ stěžují si současní trenéři, kteří většinou pro sportovní klub pracovali zcela nezištně.

V předchozích letech pobíral spolek účelové dotace pro sportovní organizace od města, kdy musel předložit vyúčtování finančních prostředků dle účelu a termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace. Město Žatec však v předloženém vyúčtování sportovního klubu žádné pochybnosti nezaznamenalo.

,,Při vyúčtování dotace jsou městu předloženy kromě kopií účetních dokladů také ty samé originál doklady ve výši poskytnuté dotace, přehled výdajů, bankovní výpisy související s realizací akce. Hotovostní úhrady se dokládají kopiemi dokladů o platbě (faktury, paragony, stvrzenky, PPD, útržky složenek). Závěrečná zpráva musí být podepsána statutárním zástupcem a orazítkována. Toto vše předsedkyně předložila,“ sdělila nám vedoucí finančního odboru Renata Sedláková.

V tomto roce se členové klubu několikrát pokoušeli svolat schůzi, v níž chtěli odvolat dosavadní vedení z důvodu ztráty důvěry. K žádné schůzi však z důvodu oddalování paní předsedkyně nedošlo. Navíc sdělila, že nikdo z trenérů vlastně není řádným členem a pokud by se rozhodli napadnout sportovní klub nebo její osobu, obrátí se na právníky. Trenéři však tvrdí, že řádnými členy spolku jsou, jelikož splnili podmínky dané stanovami klubu, tedy placení příspěvků. Zároveň hlasovali na členské schůzi v roce 2019 o tom, kdo bude ve vedení a současnou předsedkyni do této funkce zvolili.

Vedoucí sportovního klubu nyní pracuje jako učitelka v jedné žatecké mateřské škole. Na otázku, zda by se nám mohla podat vyjádření k podání trestního oznámení na její osobu v souvislosti s nekalým hospodařením sportovního klubu, nám odpověděla: ,,Jako předseda sportovního klubu Bohemia sport Žatec z.s. sděluji, že náš klub vedu necelé dva roky. Sportovní klub má dobré sportovní výsledky našich malých sportovních atletů. Pořádali jsme pro naše město Žatec a okolí spoustu sportovních akcí a činností pro rodiče a děti. Náš klub každým rokem roste a naše hospodářské výsledky jsou velmi dobré. Do budoucnosti počítáme s rozšířením klubových činností. Ohledně dané záležitosti, ve které mě kontaktujete, se nemohu vyjádřit, protože žádné oficiální sdělení mi nebylo komunikováno.“

Předminulý týden trenéři navíc zjistili, že sportovní klub Bohemia sport Žatec má nového pokladníka, kterým je partner současné předsedkyně a také novou členku výboru, kterou je přítelovo matka. Oba byli zvoleni na členské schůzi 28. srpna 2020, o které však nikdo z trenérů, ani dosavadní pokladní a třetí člen výboru, nevěděl. Dokonce ani neznají žádného z členů, kteří se schůze zúčastnili. Domnívají se proto, že byl zápis z členské schůze dodatečně zfalšován. Na portálu e-justice jsme pak sami zjistili, že zápis z členské schůze Bohemia sport Žatec ze dne 28. srpna 2020 došel na soud 26. ledna tohoto roku a do Sbírky listin byl založen teprve předminulý čtvrtek 11. března.


Popiska foto: Spolek Bohemia sport Žatec zajišťuje sportovní výuku a výcvik svých členů a organizuje a pořádá řadu soutěží a závodů pro širokou veřejnost. Jednou z tradičních akcí je například Olympijský den Bohémů, kdy probíhají soutěže ve víceboji: sprintu, vytrvalostním běhu, skoky do dálky a hodu do dálky. Naposledy se akce kvůli covidovým opatřením uskutečnila v květnu předminulý rok. Foto: archiv redakce

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video