Budovy energetiků se rozsvítily modře

Ota Schnepp 2021-04-09 09:46:00

SEVERNÍ ČECHY (otys) — K osvětové kampani „Česko svítí modře“, která má zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu, se již po sedmé připojila i Skupiny ČEZ. Své provozy či administrativní budovy napříč celou republikou proto v noci z 2. na 3. dubna nasvítila modře. Modrá je totiž symbolem komunikace — jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Na severu Čech se tak do modra zbarvily elektrárny Tušimice a Ledvice a děčínské sídlo ČEZ Distribuce.

„Pravidelně od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětovou kampaň >Česko svítí modře< ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Kampaň obvykle trvá celý duben, přičemž začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2007 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. Tento den nelze jen tak přejít mlčením, byť jsme si vědomi, že stále není možné realizovat kampaň v obvyklém rozsahu a stylu. Stejně jako vloni nás proto doslova překvapili zástupci některých organizací a institucí, například Krajské úřady či právě ČEZ, které se samy z vlastní iniciativy přihlásily k myšlence kampaně s tím, že také letos nasvítí svoje objekty v noci z 2. na 3. dubna modrou barvou,“ uvedla Marta Pečeňová, koordinátorka platformy Naděje pro Autismus Podle ní lidé s autismem a jejich blízcí se snaží být v rámci svých možností a schopností platnou součástí společnosti i v tomto pro všechny těžkém a frustrujícím období. Vládní opatření přijatá k omezení šíření koronaviru, jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení ochranných pomůcek, omezování provozu sociálních služeb a další, ale přinášejí do jejich životů zásadní a okamžité změny, na které se však z důvodu svého stavu nejsou vždy schopni hned na sto procent adaptovat.

„Lidé s autismem se tak stávají terčem útoků na veřejnosti i přes to, že se také na ně vztahuje výjimka stran povinnosti používat předepsané ochranné prostředky jako jsou respirátor či chirurgická rouška. Přinucení k jejich použití má za následek závažné zdravotní a psychické následky v podobě regresu, vyvolání epileptického záchvatu, paniky a podobně. Prostřednictvím právě probíhající kampaně můžeme společně i tento stav narovnat,“ dodává Marta Pečeňová.

Letošní ročník kampaně je proto tématicky zaměřen na Průkaz osoby s PAS a Komunikační soubor jako prostředky k zajištění odpovídajícího přístupu k lidem na spektru autismu v době pandemie i mimo ni. Materiály vznikly s cílem změnit přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své práce přicházejí do styku s lidmi s PAS a jejich rodinami či doprovodem. Aktuálně jsou to složky záchranného systému; zdravotníci, hasiči, policie, úředníci…

Kromě severočeských elektráren Tušimice a Dukovany a děčínského sídla ČEZ Distribuce byly v rámci Skupiny ČEZ dále nasvíceny Zákaznické centrum v Plzni, Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, hlavní vrátnice s nápisem Jaderná elektrárna Dukovany, Zámeček u Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín a Dům energetiky v Ostravě.

„Nasvícením našich objektů po celé České republice jsme chtěli již tradičně poukázat na důležitost otevřené komunikace o autismu a bourání bariér a mýtů, které poruchy autistického spektra provázejí. Přímé pomoci v této oblasti se přitom věnujeme dlouhodobě, ať již prostřednictvím Nadace ČEZ, nebo naší pravidelné zaměstnanecké sbírky „Plníme přání, myslíme na druhé“. Organizace zaměstnávající osoby s autismem zapojujeme také do našich tradičních vánočních a velikonočních trhů chráněných dílen. Ačkoliv nám epidemie již nějakou dobu nedovoluje je organizovat přímo v našich prostorách, pořádáme je alespoň on–line,“ uzavírá Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ.

Foto: Modře zbarvená chladicí věž Elektrárny Tušimice. Foto: Ota SCHNEPP

Napsal(a): Ota Schnepp

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video