Nemocnice se převádí na akciovou společnost. Nový název zní Žatecká regionální nemocnice

Hedvika Mašková 2021-07-23 10:30:00

Provoz městské nemocnice bude nově zajišťovat Žatecká regionální nemocnice, akciová společnost. Tuto obchodní společnost založilo zastupitelstvo města na svém posledním červnovém jednání.

„Je to krok, který má zajistit stabilitu žatecké nemocnice a její další rozvoj,“ uvedla při jednání zastupitelstva starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Dosud provoz nemocnice zajišťuje obecně prospěšná společnost. Zákon, který upravuje činnost těchto společností, už ale není platný. „K transformaci nemocnice jsme přistoupili jednak kvůli změně legislativy, jednak kvůli jejímu dalšímu rozvoji. Po debatách jsme došli k závěru, že nejlepší formou bude akciová společnost. Naším záměrem je, aby nemocnice poskytovala zdravotní služby minimálně ve stejném rozsahu a struktuře jako dosud,“ zdůraznila Zdeňka Hamousová.

Dosavadní obecně prospěšná společnost bude nějakou dobu fungovat souběžně s akciovou společností, ale její činnost by se měla postupně utlumovat.

,,Zatím nedokážeme říci přesný termín, kdy akciová společnost převezme otěže obecně prospěšné společnosti. Je to však první krok k tomu, aby se nemocnice nějakým způsobem rozvíjela,“ vysvětlil žatecký místostarosta Radim Laibl a doplnil: ,,Akciová společnost má mnohem větší možnosti než obecně prospěšná společnost. Akciová společnost může například začít spolupracovat se strategickým partnerem nebo do ní může vstoupit majoritní nebo minoritní vlastník či společník. To ale záleží na hlavním akcionáři, kterým je město, a také na vývoji. Cílem nebylo, abychom nemocnici prodali nebo se zbavili zátěže. Cítíme, že zdravotnictví je zajištění veřejné služby pro lidi, i přesto, že v některých částech může být nemocnice ztrátová. Do toho by ale mělo vstoupit město, potažmo kraj, aby případné ztráty zafinancoval, protože se jedná o jedinou nemocnici v okrese.“

Zastupitelstvo města se založením nové společnosti schválilo také stanovy Žatecké regionální nemocnice a její základní kapitál ve výši dva miliony korun. Ten bude tvořit deset kusů akcií, každá v hodnotě 200 tisíc korun.

Součástí založení společnosti bylo také personální obsazení představenstva a dozorčí rady. První představenstvo tvoří Petr Antoni, Ondřej Demut, Jiří Hamous, Štěpán Kuna a Jan Novotný. Dozorčí rada je ve složení Vladislav Hrbáček, Radek Reindl, Jaroslav Špička, Jaroslava Veselá a Vladimír Végh.

V nejbližší době navíc čekají žateckou nemocnici velké investice, jako například nový urgentní příjem nebo zlepšení standardu prostředí následné péče.

Foto: FB Transfuzní odběrové centrum Nemocnice Žatec
(tz)


Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video