Poplatek za odpady bude 900 korun. Zastupitelé schválili novou vyhlášku

Hedvika Mašková 2021-10-15 10:40:00

Zastupitelstvo města Žatce na svém minulém jednání schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Změna se chystá od ledna 2022 a je nutné ji udělat kvůli začínající platnosti změny zákona o odpadech. Poplatek bude činit 900 korun za poplatkové období (kalendářní rok).

Pro obyvatele Žatce a jeho místních částí v souvislosti s novelou zákona o odpadech, a na to navazující obecně závazná vyhláška, vyplývají dvě úplné novinky. Za prvé bude každý občan platit roční poplatek 900 korun a za druhé je každý občan povinen se k tomuto poplatku osobně přihlásit.

Roční paušální poplatek byl určen ve výši 900 korun, což má pokrýt náklady na svoz směsného komunálního odpadu a částečné pokrytí nákladů sběrného dvora. Maximální poplatek může být dle zákona 1200 korun. Skutečné náklady na odpadové hospodářství přepočtené na jednoho občana přitom v Žatci mají být 1 473 korun ročně. Rozdílová částka bude hrazena z rozpočtu města, které i v minulosti dotovalo odpadové hospodářství ročně částkou deset a více milionů korun.

,,Zatím platí pro každého stejná vyhláška. Znamená to, že děti i dospělí budou platit 900 korun. Pro děti tedy žádné úlevy nejsou,“ vysvětlila Světlana Janegová Tököliová z odboru místního hospodářství a majetku, která má na starosti odpady.

V souvislosti se změnou legislativy mají města a obce nově dvě možnosti, jak platit za svoz a likvidaci odpadů. Buď takzvaným paušálním poplatkem, což je způsob, který je v Česku nejběžnější. Nebo poplatkem za skutečné množství vyprodukovaného odpadu. Na základě odborných diskusí a doporučení především ministerstva vnitra, doporučila rada města zvolit paušální poplatek, což také zastupitelé na své zářijové schůzi schválili.

Pro Žatec je obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpad úplnou novinkou. Ve městě dosud platí vyhláška, která popisuje systém třídění a likvidace odpadů, ale nestanovuje částku, již mají občané platit.

V Žatci nyní lidé platili za shromažďování, svoz a likvidaci odpadků prostřednictvím plateb za popelnice a kontejnery. Svozová společnost stanovila každý rok podle velikosti nádoby na odpad a četnosti svozu cenu, již hradili majitelé nemovitostí – tedy buď jednotlivě domácnosti v rodinných domcích nebo společnými platbami lidé žijící v bytových domech. Konkrétně obyvatelé paneláků se výdaje za odpad dozvídají z ročního vyúčtování za bydlení.

,,S novou vyhláškou budou rovněž nastaveny mantinely pro velikost nádob, aby nám u každého rodinného domu nestál velký kontejner. Informace dostanou občané do konce roku. Až se půjdou k poplatku přihlásit, budou již vědět,“ sdělila nám Světlana Janegová Tököliová a na závěr doplnila: ,,Rovněž se bude upravovat četnost svozu, zejména u sídlišť. Uvidíme, zda bude svoz probíhat jednou či dvakrát týdně. Určitě ale ne jen jednou za čtrnáct dní. Četnost bude řešit město podle toho, aby byl ve městě zajištěn pořádek.“

(tz)

Foto: pexels.com

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video