Jaká je úloha zemědělství? To zjišťovali osmáci a deváťáci na akci Agroday

Hedvika Mašková 2021-10-25 11:00:00

Rozpoznat krmnou řepu od mrkve nebo ječmen od žita je pro většinu dnešních žáků velký oříšek. Poslední zářijový čtvrtek si proto Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, zemědělská sekce, připravila v rámci vzdělávacího programu ,,Člověk a svět práce“ pro žáky osmých a devátých tříd zajímavou osvětovou akci Zemědělský den – Agroday. Akce měla za úkol především zviditelnit úlohu zemědělství a udržitelnost krajiny v našem regionu. Vydařené akce se zúčastnilo 300 žáků.

,,Pro žáky jednotlivých tříd byly v areálu venkovní zahrady, arborea a hřiště připraveny zajímavé stanoviště, kde byli žáci seznámeni s jednotlivými obory v agronomii a kde také soutěžili v týmových soutěžích o hodnotné ceny. Objevili tak zajímavosti z ekologie, poznávání rostlin, sadovnictví, chovatelství, včelařství a také třeba myslivosti. Doprovodnou akcí bylo také představení moderního traktoru, chovu koní a jezdecké stáje Exkalibur Veltěže a také vtipný kvíz Angličtina v zemědělství, kde žáci mohli poznávat zvuky zvířat a ověřit si znalosti angličtiny v agromechanizaci. Svou expozici zajímavých produktů zde také prezentoval Chmelařský institut. Toto cestou bychom rádi poděkovali partnerům akce: TOP EKOS, Chmelařský institut, Agrima Žatec a Městu Žatec. Poděkování patří také učitelům a žákům, kteří tuto akci zdařile zorganizovali. Budeme se těšit na další podobnou akci,” uvedl ředitel Jiří Karas.


Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video