Zavřít železný most či namalovat dětská hřiště. Hlasujte o projektech Žatečanů

j.rodling 2022-01-31 01:05:15

Na veřejném setkání ve Staré papírně navrhovatelé představili svoje nápady. Celkem jich je osm, z původních dvanácti čtyři město vyřadilo, protože by nebylo možné je udělat. Z osmi navrhovatelů, jejichž návrhy prošly prvním sítem, je veřejně přišlo představit šest, zbylí se omluvili.

Město pro letošek do participativního rozpočtu vyčlenilo osm set tisíc korun. Je to o dvě stě tisíc korun více než loni. O projektech rozhodnou lidé hlasováním, hlasuje se do 28. února, a to prostřednictvím webových stránek městského úřadu ve spolupráci se službou Mobilní rozhlas. „Každý, kdo se zapojí do hlasování, má k dispozici tři plusové hlasy a jeden minusový, může, ale nemusí využít všechny,“ vysvětlila koordinátorka participativního projektu v Žatci Simona Schellová. To je rozdíl oproti minulému roku, kdy plusové hlasy byly dva.

Hlasující může dát klidně i všechny tři hlasy jednomu projektu. Každý z navržených projektů musí být v ceně minimálně 20 tisíc korun a maximálně 200 tisíc korun. Výsledek veřejného hlasování schválí zastupitelstva města, na realizaci projektů je jeden rok.

Zavřeme v létě most

Prvním představeným návrhem bylo uzavření železného mostu pro auta v cyklistické sezóně, tedy od května do září. Jak uvedl autor návrhu Jiří Dobruský, místní cyklisté a chodci hodně využívají trasy podél Ohře a železný most využívají. „Je to ale komplikace. Most je hodně úzký a frekventovaný, provoz je na něm komplikovaný a nebezpečný, pro cyklisty je složitý i výjezd do ulice Osvoboditelů,“ uvedl při představování projektu. Podle něho by bylo řešením most zavřít a nechat jej pouze pro cyklisty chodce. Dodal také, že Husitské náměstí má být obytnou zónou a že zklidnění dopravy by pomohlo i této části města. Má za to, že by objíždění mostu přes nový kruhový objezd nebylo takovým problémem. „Pozitiva převládají nad negativy. Na mostě by mohl být osazený mobiliář, stalo by se z něho místo k relaxaci,“ doplnil. Náklady by spočívaly v umístění dopravní značení, případně v pořízení laviček a dalšího vybavení pro zavřený most. Uzavírání mostu by se mohlo podle návrhu opakovat každoročně, autoři návrhu by se nebránili ani celoroční uzavírce.

Zídka v ulici Příčná

Dalším navrženou úpravou je oprava zídky v Příkré ulici. Autor návrhu Peter Kačenák uvedl, že obyvatele ulice trápí rozbouraná a rozpadlá zídka, která propojuje čtyři obytné bloky. „Chtělo by to novou zídku, byli bychom rádi, kdyby se udělala komplet nová. Kusy zdi chybí, někde je po kouskách dostavovaná, každý pes jiná ves,“ popsal současný stav. Z fotek, které ukázal, bylo patrné, že někde chybí celé části výplně, jinde jsou rozbité, nebo nevhodně nahrazené zábradlím. „Byli bychom rádi, kdyby se zeď udělala komplet nová, ale na to nebude stačit vyhrazený rozpočet. Tak aspoň jednu část,“ uvedl Kačenák.

Velkoformátová malba

Předmětem návrhu je zkrášlení stavby výměníkové stanice v ulici Jabloňová. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku a je viditelná pro velký počet místních obyvatel, jak pěších, tak z jejich obydlí. „Velkoformátovou malbu jsme již realizovali v předchozím ročníku participativního rozpočtu a věříme, že obdobná úprava fasády další stavby bude pro místní občany zajímavější než zanedbaná fasáda v současném stavu,“ uvedl navrhovatel Daniel Nociar.

Parčík v Tyršovce

Tento prostor se nachází pod kostelem sv. Jakuba. „Je to celkem nevyužívané místo, které nenavštíví mnoho lidí, nemají vůbec důvod tam chodit, protože vypadá dost nevábně,“ uvádí autor návrhu Ondřej Bayer. Podle něj by se po úpravě mohlo z místa stát útočiště pro děti či školky. Parčík by byl po celou dobu přístupný a zasloužil by si zásah a úpravu ke kulturnějšímu stavu tohoto místa.

Informační panel

Na Kruhovém náměstí by se mohl umístit informační panel s architektonickou mapou města. „Turista se nedozví, jaká významná historická místa, domy a sochy ve městě máme. Bylo by vhodné využít bývalou vývěsku na náměstí a umístit tam mapu,“ popsala návrh Irena Litvínová, Předpokládané náklady by se pohybovaly kolem 50 tisíc korun.

Doplnění živých plotů

„Chodím po Žatci a všiml jsem si, že na spoustě míst bývaly živé ploty. Jsou z nich torza, která potřebují péči a bylo by vhodné je znovu doplnit,“ uvedl svůj návrh Vladimír Vlach. Ploty by podle něj měly tvořit funkční bariéru jako dřív. Doplnění by se týkalo tří úseků, a to v ulici Boženy Vikové Kunětické, Komenského aleji a v ulici Nákladní u divadla. Celkem se jedná asi o dvě stě metrů živých plotů.

Na zimoviště bezpečně

Dalším návrhem je umístění zábradlí na přístupu k zimovišti. „Velkou slabinou tohoto místa je komplikovaný a strmý terén, což je zejména pro starší občany překážka,“ uvedla autorka návrhu Eva Sladká. Navrhuje proto vybudování zábradlí po obou stranách přístupové cesty. Jak zaznělo na veřejném projednání, dříve na místě byla něco jako betonová svodidla, která nechala radnice na přání občanů odstranit.

Dětské hry na chodníku

Lucie Pohanková hovořila za seskupení kolem klubu Devítka. „Přemýšleli jsme, jak dostat děti do ulic a do město. My jako děti jsme si hrály venku docela dost,“ uvedla svůj návrh. Ráda by nechala vytvořit malovaná hřiště přímo na chodnících nebo volných plochách. Nové hry typu skákací panák, twister, kdo skočí dál a různé další by oživily venkovní místa a zabavily děti. Hry by mohly být například u 5. ZŠ před bránou, na chodníku před 2. ZŚ, před 1. ZŠ, u řeky, v parku pod nemocnicí a na dalších bezpečných místech. „Existují šablony i přímo firma, která hřiště dělá. Podobné hry mají třeba v Chomutově, Rakovníku ale i jinde,“ popsala Lucie Pohanková.

Všechny návrhy najdete také na webu města včetně dalších informací. V roce 2021 udělalo město pět ze šestí projektů participativního rozpočtu, na tom posledním se pracuje.


Napsal(a): j.rodling

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video