V horách zruší stavební úřad. „Spravujeme velké území, lidé to budou mít dál,“ říká vedoucí

Iva Ch. Růžičková 2022-05-06 14:59:43

Vejprty - Ministerstvo bude rušit stavební úřady. I ten ve Vejprtech. Co to přinese občanům?

Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj zrušit podstatnou část stavebních úřadů v menších obcích vyvolává záporné reakce. Ke zrušení je určeno 244 stavebních úřadů v rámci nové verze stavebního zákona. Zachovány zůstanou ve 371 obcích se spádovým obvodem přes deset tisíc obyvatel. Ve Vejprtech, kde žijí necelé tři tisícovky obyvatel, patří místní stavební úřad k těm, které přestanou být občanům k dispozici. Vedoucí zdejšího stavebního úřadu Božena Šefčíková v následujícím komentáři sestavila komplikace, které rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj přinese:

"V okrese Chomutov se v současné době nachází šest pracovišť, kde se vykonává činnost stavebního úřadu. Stavební úřad Vejprty byl vybrán Ministerstvem pro místní rozvoj jako jeden z těch, který ukončí svou činnost v rámci rekodifikace stavebního práva.

Stavební úřad Vejprty byl založen v roce 1987 s odůvodněním, že se jedná o specifickou horskou oblast, která má zajistit soběstačnost tohoto regionu a přiblížit státní správu občanům. Svou službu poskytuje celkem pěti obcím v rámci 15 katastrálních území. Rozlohou je po chomutovském stavebním úřadu druhým největším. Je třeba zdůraznit, že se jedná o rekreační oblast a nelze počítat pouze s trvale žijícím obyvatelstvem. Počet obyvatel a tím i potencionálních žadatelů je několikanásobně vyšší.

Dojde-li ke zrušení zdejšího úřadu, lidé budou muset za stavebním úřadem dojíždět zřejmě do Klášterce nad Ohří či Chomutova. Je třeba apelovat na skutečnost, že všechny obce se nacházejí v horách. Do nejbližšího města se stavebním úřadem by byla vzdálenost kolem 26-32 km. Avšak v zimě (která zde trvá od října do dubna) by mnohdy byla cesta nedostupná nejen pro stavebníky, ale zejména pro pracovníky stavebního úřadu, kteří by na místo stavby dojížděli. V dojezdové vzdálenosti, klimatických podmínkách a neznalosti místních poměrů spatřujeme komplikaci při vyřizování požadavků.

Povaha území se od ostatních v městech v podhůří značně liší, ať už svou rozlohou, stavbami v extravilánu (volné krajině) či charakterem staveb. Stavební úřad se potýká se stavbami jako vodní a větrné elektrárny, stavby v rámci skiareálu Klínovec – lanové dráhy, sjezdovky apod., stavby dopravní infrastruktury – železniční, silniční, cyklostezky…, má na svém území hraniční přechody (silniční, železniční, pěší), stavby po rozsáhlé důlní činnosti, přehradu Přísečnici, jedná se o území s rozsáhlou rozptýlenou zástavbou ve volné krajině. Jsou to stavby a činnosti netypické, které vyžadují více času na zpracování a jejich rozsah bývá obsáhlý. Téměř všechny případy si vyžadují místní šetření.

Zaznamenáváme v posledních letech obrovský nárůst výstavby objektů pro bydlení a zejména ubytovacích kapacit. V městě Loučná pod Klínovcem vznikají celé nové areály a komplexy objektů. Bohužel do statistiky se toto neprojeví dostatečně zřejmě. Například komplex o 150 bytových jednotkách s několika bytovými a ubytovacími domy spolu s komunikacemi, parkovišti, inženýrskými sítěmi povolené v rámci jednoho řízení se promítne ve statistice jen jako jedno vydané povolení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci svých kritérií ohledně rušení stavebních úřadů zvolilo rok 2019, kdy na zdejším úřadu nebyla plná obsazenost a statistické údaje tak byly značně zkresleny. Že vybraná kritéria pro rušení stavebních úřadů nejsou adekvátní skutečnosti je zřejmé i z pohledu výkonu na jednoho pracovníka, kdy v rámci okresu je výkon srovnatelný, mnohdy dokonce vyšší.

Zpráva o tom, že se bude rušit zdejší stavební úřad, přivodila vlnu nových žádostí, kdy sami stavebníci žádají o vyřízení ještě za činnosti tohoto stavebního úřadu. Není větší argumentace než právě odezva samotných stavebníků. Za 35letou existenci jednoznačně prokázal své opodstatnění.

Závěrem jedno smutné konstatování. Přesně o dva dny později, kdy se objevil článek o rušení zdejšího stavebního úřadu, se podařilo po několikaletém úsilí získat do týmu oprávněnou úřední osobu splňující všechny kvalifikační předpoklady."

Napsal(a): Iva Ch. Růžičková

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video