Zájem o prohlídku nové budovy archivu byl obrovský

Redakce 2022-06-24 13:55:06

Celá řada kulturních akcí skrytá pod stručným názvem ,,Muzejní noc“, která v Lounech proběhla minulou sobotu v sobě zahrnovala i představení nové budovy Okresního archivu v Lounech široké veřejnosti. Sobotní večer už pomalu padal soumrak, když před novou budovu archivu mířily kroky zájemců o regionální dějiny.

 Na prostranství před vstupem přivítal návštěvníky vedoucí lounského pracoviště Jan Mareš a bylo zřejmé, že ho zájem o nové pracoviště na jedné straně těší a na druhé bylo zcela jasné, že účast výrazně předčila jeho očekávání. Už na první pohled byl zřejmý nepoměr návštěvníků k představované stavbě. Roli průvodce zvládl ředitel Mareš na jedničku s hvězdičkou a průvodním slovem přiblížil konstrukční detaily objektu. Na novostavbě je patrné, že projekt vznikal ve spolupráci architekta s pracovníky archivu a je koncipovaný tak, aby omezil potřebu zbytečné fyzické námahy pracovníků a přitom poskytoval deponovaným sbírkám maximální ochranu. O poznání budou lepší pracovní podmínky, ale i studovna pro badatele bude poskytovat větší komfort pro práci. Z pohledu pracovníků je rovněž nesmírně důležitá rezerva na uložení archiválií. Zájemcům o regionální dějiny zcela jistě usnadní studium dokumentů nová moderní technika. Nezbývá než popřát pracovníkům Okresního archivu v Lounech v novém pracovišti spokojenost a mnoho úspěchů ve vědecké práci. Text, foto: Petr Novák

Napsal(a): Redakce

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video