Lídři KDU – ČSL Petr Paroubek a Vojtěch Peksa o programu a prioritách v komunálních volbách

Peksa, Paroubek 2022-09-14 14:42:00

Naší hlavní prioritou nadále zůstává, aby každý, kdo zde žije nebo odsud pochází, byl na své město hrdý a vždy se sem rád vracel, říkají zastupitelé.

Jak hodnotíte uplynulé období?

Před volbami v roce 2018 jsme přišli s mnoha nápady a představou, jak spoustu věcí změnit. Jsme rádi, že i přes složité období pandemie Covidu 19 se nám většina podařila naplnit. Pokud bychom měli období ve stručnosti shrnout, tak jsme pyšní na postupné parkové úpravy v okolí kostela sv. Petra a Pavla, dále máme radost z výstavby nového sběrného dvora, úpravy kaštanové aleje za supermarketem Penny, z budování a zkvalitňování cyklotras, sportovišť, především z nové sportovní haly, ze vzniku workoutového hřiště a sportoviště pro mládež, in-line dráhy, a v místních částech z podpory aktivit a využívání příspěvků na činnosti spolků a opravy památek. Velmi nás také těší, že se podařilo zprovoznit nové Infocentrum, neboť dostatečná informovanost občanů je pro nás zásadní i do dalšího volebního období.

Co bude patřit mezi vaše priority v tomto volebním období?

Nastávající období bude bezesporu náročné také vzhledem k probíhající válce na Ukrajině, jejíž důsledky dopadají na všechny obyvatele. Přesto naší hlavní prioritou nadále zůstává, aby každý, kdo zde žije nebo odsud pochází, byl na své město hrdý a vždy se sem rád vracel. Chceme udržet zdravé finance bez zbytečného zadlužování, neboť to nám v současné situaci dovoluje plánování investic, díky kterým lze vytvářet podmínky pro mladé lidi, aby měli motivaci zde zůstat, založit svou rodinu, a také zde, bez obav o svoji budoucnost, zestárnout.

Vzhledem k celorepublikovému nedostatku lékařů má mnoho občanů oprávněné obavy o lékařskou péči, chceme vytvořit lepší podmínky a motivaci pro chybějící lékařské obory, např. vybudováním nových ordinací. Pro naše spoluobčany z řad seniorů chceme zajistit možnost dalšího vzdělávání, např. formou univerzity třetího věku. Dále chceme zajištěním Senior taxi umožnit lepší dostupnost lékařské péče a úřadů. Jedním z našich hesel je Živé město plné zeleně, které v sobě skrývá snahu o zlepšení podoby veřejných prostranství, dostatečnou výsadbu stromů, kvetoucích trávníků a také rozšíření míst, kde lze trávit volný čas. Pro mladší generaci chceme budovat další sportoviště, cyklostezky, ale také místa s veřejným internetem. Důležitý je také rozvoj bydlení, jak v rodinných, tak v bytových domech. Rovněž bychom rádi zajistili více prostoru pro všechny, kteří se chtějí na chodu města podílet, zavedením pravidelných setkání se zástupci města.

Jak představíte veřejnosti váš program?

Chtěli bychom pozvat voliče na setkání před Kulturním domem v Podbořanech 15. 9. od 15 - 16 hod, kde budeme diskutovat s veřejností. Náš program naleznete také na našem webu

a dále na FB Kdu-Čsl Podbořany.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se na nás v minulém období obraceli se svými prosbami a náměty. Byť ne vždy byly všechny řešitelné, vždy mělo smysl se jimi zabývat. Pocit, že lidem na jejich městě a místě, kde žijí, záleží, je povzbudivý.

(PR)

Napsal(a): Peksa, Paroubek

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video