Knihovna klučí parčík před budovou. I kvůli vandalům

Redakce 2022-11-16 06:05:00

Chomutov - V listopadu začala revitalizace zeleně na prostranství před budovou Chomutovské knihovny.

V jejím průběhu dojde k obměně stávající skladby zeleně, jejíž stav neumožňuje odpovídající péči při pravidelných úpravách. Provedena tak bude především výsadba stálezeleného zimolezu kloboukatého a úpravy travnatých ploch. Kromě estetického zkvalitnění uvedené lokality dojde zpřehledněním prostor i ke zlepšení situace z pohledu výskytu projevů vandalismu v místě, které je oblíbeným místem odpočinku mnoha obyvatel města při návštěvách jeho centra.

V rámci revitalizace veřejného prostranství před budovou knihovny a muzea bude zároveň vyměněno stávající pouliční osvětlení. Nová svítidla i stožáry budou obdobná jako před divadlem, nicméně bez sodíkových výbojek. Budou obsahovat technologii LED, ale teplota chromatičnosti bude ponížena na pouhých 1 800 K, což odpovídá teplotě dnes již historických sodíkových výbojek. Osvětlení parčíku bude více rovnoměrné a zároveň se zvýší i pocit bezpečí při zachování příjemné pohody.

Příštího roku by se měla obnova dotknout i prostoru kolem infocentra a za budovou knihovny v prostoru tzv. „Východních zahrad“, známém jako parkoviště za knihovnou. V tomto prostoru se nachází stávající lucerny, které by město v rámci realizace úprav zrestaurovalo. 

Napsal(a): Redakce

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video