Co čeká obce na Žatecku v letošním roce? Jaké investiční akce chystají?

Hedvika Mašková 2023-01-19 10:00:00

Tyto otázky jsme položili starostkám a starostům obcí na Žatecku. Ukázalo se, že i přes finančně náročné období, chystají investičních akcí hned několik. Kromě nich se mohou obyvatelé těšit i na kulturní akce.

Liběšice (Petr Valenta)

Prioritou v roce 2023 bude rekonstrukce kotelny v základní a mateřské škole v Liběšicích. Z dalších akcí je to například výstavba další bytové jednotky v bytovém domě v Liběšicích č.p. 56, úprava dvora u bytového domu č.p. 42 v Liběšicích, rekonstrukce plotu s podezdívkou kolem budovy školy, oprava fasády na obchodě v Klučku, parkoviště před před obecním úřadem a ordinací, oprava dětských hřišť v Liběšicích a Líčkově. Dále mohou občané obdržet nevratnou dotaci ve výši 30 tisíc korun na nákup čističky odpadních vod.

Z kulturních akcí je asi tou hlavní tradiční liběšická pouť, a dále pak oslava Mezinárodního dne dětí, Mezinárodní den žen, nohejbalový a volejbalový turnaj, mikulášská besídka a tak dále.

Deštnice (Lucie Vokurková)

Vše záleží na vyhlášených dotacích, v minulém roce se nám podařilo zrekonstruovat střechu kulturního domu, v tomto roce chceme v rekonstrukci kulturního domu pokračovat. Upravit vnitřní prostory, vyřešit vytápění a případně i nové vybavení sálu. Dále máme v tomto roce v plánu vybudování několika parkovacích míst a úpravu prostoru pro tříděný odpad.

Kulturní akce máme naplánované na celý rok. Jedná se o běžné akce jako je např. MDŽ, maškarní pro děti a dospělé, čarodějnice, výlety pro děti i dospělé. Nově bychom letos chtěli uspořádat srandamač nejen pro místní ale budeme se snažit oslovit i okolní obce, aby vyslali své zástupce, kteří by jejich obec reprezentovali.

Blažim (Oldřich Sodomka)

V roce 2023 bychom chtěli dokončit poslední fázi týkající se odpadového hospodářství. Získali jsme dotaci od Ústeckého kraje na oplocení sběrného místa, lis na papír, plast a plechovky, a dále na tři kontejnery.

Dále jsme získali dotaci z MŽP na elektro nákladní auto, které chceme využívat jednak na svoz odpadů, ale i na další činnosti v obci. Zde máme záměr ještě na vybudování fotovoltaické nabíjecí stanice, jelikož již máme elektrickou rikšu, a postupně chceme přejít i na aku nářadí, které používáme na údržbu obce např. křovinořezy, pilu, nůžky na střih živých plotů aj.

V loňském roce jsme provedli čtyřměsíční zkušební provoz, a dostali jsme se v přepočtu na produkci těsně pod 100 kg/obyv./rok komunálního odpadu. Nyní všechny posbírané výsledky analyzujeme, s tím že po již tradiční konzultaci s obyvateli bychom v druhé polovině rozjeli upravený systém nakládání s odpady v obci.

Dále pokračujeme na jednom z největších projektů poslední doby v obci, a to je rekonstrukce objektu bývalé školy na mateřskou školku. Zde jsme ve fázi stavebního povolení.

Pokud nám vyjde dotace, budeme provádět čistění rybníka u kostela a zateplení budovy obecního úřadu.

Protože máme v obci velké plochy zeleně, je to také náročné na údržbu. Ale s tím se celkem každý rok úspěšně vypořádáme. Na vylepšení vzhledu obce nás čeká další výsadba stromů a okrasných dřevin.
No, a protože když se něco vybuduje, tak se to také musí udržovat, čeká nás běžná údržba bytového fondu, sportovních hřišť, kulturního zázemí.

V průběhu roku také budeme připravovat projekty na další léta.

Z kulturních akcí nás jako první čeká 28. ledna Obecní ples. Dále sportovní ples, divadelní představení pro ženy, stavění májky a pálení čarodějnic, dětský den, Blažimské eldorádo, loučení s prázdninami, lampiónový průvod, rozsvěcení vánočního stromku nebo mikulášská nadílka.

Čeradice (Vladimíra Chybová)

Naše obec i v letošním roce bude pokračovat v rekonstrukci budovy bývalé školy v Čeradicích, v loňském a předloňském roce se nám podařilo opravit střechu budovy a okna, v letošním roce pak chystáme úpravu vnitřních prostor na byty, elektroinstalaci a vodu. Budeme také pokračovat v opravě kulturní památky v obci Kličín a v běžném provozu údržby našich obcí.

Z kultury pak budeme pořádat v měsíci červnu tradiční fotbalový turnaj, letos se budeme těšit nově i na účast družstva z Mikroregionu Žatecko, kromě toho akce, které pořádáme každoročně pro děti a ve spolupráci s obcí Libočany Mezinárodní den žen.                        

Foto: pexels.com

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video