Český varhanní festival zavítal do Lubence i do Libočan

Alla Želinská 2023-10-20 08:00:00

Přibližně 70 koncertů na stejném počtu míst po celé republice nabízí letos už 17. ročník Českého varhanního festivalu. Jeho cílem je rozeznít nejen varhany velké a slavné, ale i ty méně známé v menších obcích. V září festival zavítal do Lubence, v polovině října do Libočan.

Varhanní koncert v Lubenci zcela zaplnil tamní kostel sv. Vavřince. Vystoupily flétnistka a klavíristka Markéta Pavlíková a Ivana Měsíčková, varhanice z plzeňské konzervatoře. Markéta se učila v lubenecké pobočce ZUŠ Podbořany u pana učitele Bohuslava Ptáčka na zobcovou flétnu a u paní učitelky Hany Řeřichové na klavír. Kostel byl zcela zaplněný, přišlo téměř osmdesát návštěvníků.

Zazněla hudba převážně barokní, interpretky do programu s ohledem na místo konání koncertu zařadily i skladby lokálních skladatelů - Karel Blažej Kopřiva byl rodák z Cítolib u Loun a Johann Caspar Ferdinand Fischer pocházel z Krásna u Karlových Varů. Po skončení koncertu měli návštěvníci možnost nástroj vidět zblízka, pochopit, jak funguje, a nahlédnout dovnitř varhanní skříně i pod ruce (a nohy) varhanicím.

Koncert v Libočanech - v kostele Všech svatých - nabídl posluchačům vedle mocného zážitku z varhanní hudby v podání varhaníka Adama Viktory a zpěvu sopranistky Gabriely Eibenové i prohlídku vzácných historických varhan. Při ní si mohli lidé nástroj prohlédnout zblízka a dozvědět se něco víc o jeho estetické i technické hodnotě.

Festival je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Ústeckého a Plzeňského kraje. Příspěvky z dobrovolného vstupného budou věnovány na údržbu a opravy varhan. Festival potrvá do 29. prosince. 

„Cílem festivalu je propagovat historické varhany, upozorňovat na jejich kulturní význam, estetickou a duchovní hodnotu a přispět k jejich zachování pro příští generace,“ říká varhaník Adam Viktora, zakladatel a umělecký ředitel Českého varhanního festivalu. V České republice je přibližně 10 000 historických varhan. „Každý nástroj má svůj nezaměnitelný zvuk, výtvarnou podobu a originální technické řešení. Klíčovou úlohu hrají také pokaždé jiné akustické podmínky. Náš festival se koná proto, aby na tyto opomíjené kle-noty upozornil a vdechl jim nový život,“ vysvětluje Viktora.

Málokdo ví, že v počtu varhan na množství obyvatel je Česko první na světě. „Můžeme se tak směle prohlásit za varhanní velmoc. Vzácné, často stále funkční a mnohdy i velmi ohrožené varhany se při-tom nacházejí nejen ve městech, ale i na kůrech kostelů v malých obcích. Varhany jsou nenahraditelným svědkem minulých časů a jejich zvuk se k nám nese napříč staletími,“ říká Adam Viktora.

Sám Viktora je zároveň špičkovým varhaníkem. Kromě něj v Libočanech vystoupila skvělá operní a koncertní sopranistka Gabriela Eibenová, zaměřující se na hudbu období baroka a klasicismu v historicky poučeném provedení. Součástí koncertu, sestaveného z dobových skladeb, byly i improvizace, které k interpretaci varhanní hudby patří.

Klíčem k výběru koncertního repertoáru jsou vždy konkrétní varhany. Program koncertu tedy bude co nejlépe odpovídat stylovým možnostem unikátních varhan v libočanském kostele z 18. století. Samotná hudba a proslulost jejích autorů podle Adama Viktory nejsou tím nejdůležitějším. „Zásadní jsou vždy varhany samotné. A mnohdy výjimečná možnost posluchačů je slyšet, nechat na sebe zapůsobit jejich zvuk v autentickém prostoru. Po koncertě pro-to nabízíme i exkurzi. Zájemci si na ní varhany mohou prohlédnout, sáhnout si na ně a leccos pozoruhodného se dozvědět. Jde o nenahraditelnou kulturní památku, ale také o perfektně fungující technická soustrojí, dokládající fascinující všestrannou pokročilost našich předků. Díky festivalu tak mnozí lidé vůbec poprvé zjistí, jaký unikát v jejich obci vlastně mají,“ zdůraznil Viktora.

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video