Aktuální téma: Jak se k UNESCU staví žatečtí zastupitelé? - 1. část

Hedvika Mašková 2023-11-08 12:51:00

Ptali jsme se, co pro ně ocenění znamená a jaká mají očekávání. Odpověď jsme získali od sedmnácti z jednadvaceti.


Michal Cvik
Mám za to, že by zápis do UNESCO měl posílit vnímání místních občanů místa, kde žijí. Věřím, že toto podnítí určitou aktivitu a hrdost našich obyvatel. Zároveň myslím, že jde o příležitost pro naše podnikatele a obecně pro cestovní ruch v našem městě. Každopádně jsme na začátku, řada věcí už běží, ale hodně je před námi. Určitě jsme schopni ukázat světu, že jsme hrdými patrioty a máme hodně co nabídnout.


Marcel Kollmann
Nejen popularitu, ale především velký závazek. Je potřeba nyní pořádně dotáhnout zanedbané památky a okolí centra města, aby si turisté nemysleli, že je to omyl.


Josef Hodina
Vstup do UNESCO je pro mě a město Žatec významnou a zároveň zavazující událostí. Jako rodák budu rád, když se město, ve kterém žiji, zviditelní a přiláká více turistů. Byl bych velmi rád, kdyby se město Žatec vrátilo do popředí významných měst, kde spolu občané dokáží vycházet a budou hrdí, že žijí právě v Žatci.


Petr Antoni
Zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO znamená především obrovskou prestiž a také obrovskou šanci! Očekávání já osobně mám velké, stejně velké je ale vědomí toho, že jejich naplnění budeme muset odpracovat! Zápis sám o sobě mimo certifikace zápisu do světového elitního klubu kulturního dědictví neznamená automaticky například příliv financí.

Mé očekávání je: zvýšení ekonomické prosperity města, zejména podnikatelského sektoru, díky zájmu turistů a investorů. Osobně doufám, že zápis přinese postupnou, ale viditelnou proměnu zanedbaných částí centra a širšího centra, návazně pak všech částí města. Přinese snad vyšší sebevědomí obyvatel města a jejich jistější identifikaci se svým bydlištěm.

Je také dobré komunikovat o zápisu a rozpouštět některé obavy typu, že zápis znamená absolutní stavební uzávěru a další. Dostali jsme šanci některé věci změnit a je na nás všech, jak s tou šancí naložíme...


Pavel Vlk
Vstupem do UNESCA se naše město zviditelní v mezinárodním měřítku, znamená to pravděpodobně větší příliv návštěvníků, hlavně zahraničních. Avšak porovnáme-li naše město s jinými českými městy, které v UNESCU také jsou, jako je např. Český Krumlov, Telč, Třebíč, apod., obávám se, že v porovnání s nimi nevyjdeme příliš dobře. Uvedené příklady měst mají atraktivní centra s butiky, obchůdky, kavárnami, zpřístupněným podzemím, zatímco žatecké centrum nic takového téměř nenabízí. Obávám se, aby po první návštěvě návštěvníky tento stav neodradil. Na druhou stranu lze vstupem do UNESCA očekávat dotace, které by mohly tento stav pomoci zlepšit a umožnit využití potenciálu, který naše město rozhodně má.

Od vyšší návštěvnosti města se pak může odvíjet zvýšený zájem podnikatelů v mnoha oborech, ale to zase naopak souvisí s možnostmi, které jim město k podnikání nabídne.

Běžnému obyvateli by vstup do UNESCA mohl přinést jistá pozitiva i negativa, uvidíme, která z nich převáží.


Pavel Pintr
Vstup do UNESCO znamená pro mě jako rodilého Žatečana zejména velkou hrdost. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se přímo nebo i nepřímo podíleli na tomto projektu. Byl to dlouhý proces, který započal již od roku 2007 a tento proces se ú-spěšně završil v září 2023. Není moc měst v ČR, která by se mohla pyšnit zápisem do UNESCO.

Zápis znamená pro město také to, že může využít v budoucnu dotační tituly, které by měly naše město posunout zase o kus dál. Stejně tak očekáváme větší počet návštěvníků v našem městě. Prvotní statistická analýza ukazuje, že počet návštěvníků po zápisu do UNESCO se zvýšil asi o 10 - 15% a tento trend nejspíše v příštím roce bude pokračovat. Je proto potřeba také budovat celou turistickou infrastrukturu. Je potřeba zvýšit počet parkovišť, vyřešit dopravní situaci na náměstí a v celé MPR/MPZ. Dále je potřeba se věnovat také značení turistických cílů a zahrnout všechny nové zajímavé turistické cíle. Tím, jak se město dynamicky rozvíjí, vznikají nové turistické cíle. Například v roce 2022 vzniklo Přírodovědné centrum (Technický klub) s planetáriem a Vědou na kouli, máme nově opravenou synagogu v Žatci, od příštího roku se otevře i Kapucínský klášter. I tyto cíle by měly být součástí celého turistického značení.
Město se připravuje také tím, že bude potřeba provádět u deklarovaných chmelařských staveb průzkum, bude více koordinovat akce města a připravovat i výukové materiály pro školy v rámci UNESCO. Proto od příštího roku očekáváme také transformaci nově vzniklého odboru s názvem: Odbor školství, kultury a UNESCO. Pevně věřím, že zápis do UNESCO napo-může vzniku nových podnikatelských subjektů v centru města. Potřebujeme více ubytovacích kapacit, více obchodů na náměstí. Připravujeme proto i dotační titul, který by napomohl podnikání v centru města a snad více oživí naše náměstí. Stejně tak je potřeba pracovat s nepřizpůsobivými občany, kteří kazí snahu město posunout dál k lepším zítřkům.


Radim Laibl
Zápis na seznam světového dědictví UNESCO beru jako příležitost a šanci pro město, posílení pozice v Ústeckém kraji, hrdost, možnost zvýšit atraktivitu města i šanci pro současné i nové podnikatele.


Jaroslav Špička
Tato prestižní akreditace nejenže svědčí o historickém a kulturním významu našeho města a přilehlé chmelařské krajiny, ale také přitahuje mezinárodní pozornost a uznání.

Očekávání mám ve dvou rovinách, tou první, a pro mne zcela důležitou, je rozvoj patriotismu, a tou druhou je cestovní ruch.

V oblasti rozvoje patriotismu vnímám vstup do UNESCO jako nástroj k posílení hrdosti a sounáležitosti místních obyvatel vůči svému městu a jeho bohaté historii a kultuře. Umožní nám to zdůraznit význam zachování a chránění našeho kulturního dědictví pro budoucí generace.

Ze strany cestovního ruchu nám zápis na seznam světového dědictví UNESCO poskytuje globální platformu, na které můžeme prezentovat naše kulturní a historické dědictví širšímu publiku. To nejen zvyšuje povědomí o našem městě na mezinárodní úrovni, ale také přitahuje více návštěvníků.


Martin Štross
Žatec má vše, co si jen dokážeme představit - historii královského města, jednoho z nejstarších v republice, pět krásných náměstí MPR, pstruhovou řeku NATURA 2000, největší muzeum chmelařství na světě, Chrám Chmele a Piva. Jsme hlavním městem chmelařského regionu, překrásný Dreherův pivovar, dlouhou tradici vaření skvělých piv, pivovarské muzeum, Pražské předměstí s jedinečnými sklady a sušárnami. Je toho spoustu, co i před zápisem na seznam UNESCO učarovalo návštěvníky města, filmaře z celého světa i mne. Pokud jsme to ale neuměli ,,prodat“ do dnešních dnů, tak ani UNESCO to za nás všechny neudělá.

Ano, návštěvníci budou jezdit a už jezdí, ale jsou pouze dvě varianty návštěvy - a) spokojenost a další doporučování návštěvy města, nebo b) absolutní zklamání a rozpaky. K tomu aby nebyla varianta ,,B“ je potřeba řešit ruiny v soukromém vlastnictví (hotel Družba apod.), kšeftování se sociálním bydlením, drogová problematika města a služby soukromého sektoru, takže práce je hromada, a to nejen na vedení města, ale i na všech, co tu žijí a chtějí žít lépe. Plus stálá absence profesionální propagace města a chmelařské krajiny (např. billboard u hraničního přejezdu ze SRN, dopravní značení na území chmelařské oblasti, časopisy, cestovní agentury,...)

Ale vždy, už od vykopání Lojzy Lupulína, jsme s kamarády věřili, že to dokážeme.

Komentáře

Nabídky práce

Pomocný KUCHAŘ/KUCHAŘKA - Domov pro seniory Žatec

Občasná práce i ve směnném provozu, praxe ve stravování min. 3 roky. Zájemci ať posílají přihlášku formou životopisu k rukám vedoucí stravovacího úseku paní Marcely Patakyové.
Kontakt: Marcela Patakyová
Tel.: 725 044 664
E-mail: patakyova@dpszatec.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Hřivice

Předpokládaný nástup 1. 8. 2024 nebo dle dohody. Přihlášky doručte nejpozději 15. 3. 2024 do 12 hodin na adresu úřadu. Bližší informace na webu obce.
Tel.: 415 696 331
WWW: https://www.hrivice.cz/
E-mail: obec@hrivice.cz


ZŠ a MŠ Jesenice, okr. Rakovník - ÚČETNÍ, KUCHAŘKA, VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

U všech pozic jde o práci na plný úvazek, nástup 17. 6. 2024. Jistota stabilního místa. Bližší informace najdete na webu školy.
Kontakt: Mgr. Petr Koníř, ředitel
Tel.: 724926290
WWW: https://zsjesenice.cz/138-kariera
E-mail: reditel@zsjesenice.cz


Nemak Podbořany nabírá

Hledáme nové kolegy na tyto pozice: IT SPECIALISTA S SQL; EXPERT NA SVAŘOVÁNÍ; PROCESNÍ INŽENÝR – OBRÁBĚNÍ / MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ ZA STUDENA / MONTÁŽ; PLC SPECIALISTA - CONTROL SYSTEM ENGINEER. Bližší info na webu firmy uvedeném v kontaktech.
Kontakt: Dana Setváková
Tel.: +420 737 233 799
WWW: https://nemak.cz/#volne-pozice
E-mail: prace@nemak.com


Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video