Domácí péče MEDIKA s.r.o. je tu pro vás již téměř třicet let

Alla Želinská 2023-12-07 16:15:00

Domácí zdravotní péči využívá stále více lidí, je přínosná pro klienty i jejich rodiny. Rozhodujícím kritériem pro poskytování domácí zdravotní péče je fakt, že zdravotní stav pacienta není možné zajistit běžnou pečovatelskou službou ani laickou péčí, přitom ale stav pacienta nezbytně nutně nevyžaduje hospitalizaci. Hlavním benefitem domácí zdravotní péče pro pacienta je dostupnost ošetření v domácím prostředí bez nutnosti dojíždění do zdravotnického zařízení. Tento čím dál využívanější způsob zdravotní péče (nejen) pro seniory nabízí i společnost z našeho regionu Domácí péče MEDIKA s.r.o., která zde působí již téměř 30 let. Její majitelka Alena Babušková poskytla krátký rozhovor pro naše čtenáře.

Prosím přibližte nám společnost.

Naše společnost Domácí péče MEDIKA s.r.o. působí na území celého lounského okresu již dlouhých 27 let, za tu dobu jsme již ošetřili tisíce klientů. Máme sídlo v Lounech, Žatci a Vroutku tak, abychom pokryli našimi službami celý okres, naše sestry měly k pacientům co nejblíže a služby byly co nejvíce dostupné. Tato skutečnost je zajištěna i tím, že sestry z jednotlivých poboček jsou zároveň místními obyvatelkami a nedojíždí za klientem desítky kilometrů. To chápu jako velkou výhodu a benefit pro pacienty. Naše sestry jsou zaměstnány na trvalý pracovní úvazek a proto pacient vždy ví, kdo ho přijde domů ošetřit, to je určitě důležité pro klientův pocit bezpečí a psychické pohody.

Péče dostupná všem, kdo ji potřebují

Pro koho je určená domácí zdravotní péče? A kolik klienty tato služba stojí?

Domácí zdravotní péče je dostupná všem, kdo ji potřebují a je plně hrazena ze zdravotního pojištění zdravotní pojišťovnou klienta. Není tedy třeba se obávat žádných výdajů.

Společnost Domácí péče MEDIKA s.r.o. má uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami.

Spolupráce s ošetřujícím lékařem a rodinou

Jak se k vašim službám zájemci dostanou? (Existuje i možnost oslovit vaši společnost samostatně?)

Bezplatnou domácí zdravotní péči naše společnost Domácí péče MEDIKA s.r.o. poskytuje po dohodě a ve spolupráci s praktickým či ošetřujícím lékařem klienta. Klient nebo jeho rodina může kontaktovat buď svého praktického či ošetřujícího lékaře, který si sám naši péči vyžádá. Nebo je možnost kontaktovat přímo naší společnost Domácí péče MEDIKA s.r.o. ohledně požadované zdravotní péče. V případě kontaktu přímo na nás se spojíme s praktickým či ošetřujícím lékařem, zkonzultujeme s ním Váš požadavek, zdravotní stav klienta a následně společně s lékařem stanovíme plán péče.

Komunikace s lékaři jsou u nás prioritní a všechny zdravotní úkony jsou s nimi konzultovány. Podle mého názoru je důležitý vzájemný kontakt mezi našimi sestrami, praktickým lékařem, klientem a rodinou.

24 hodin denně, 7 dní v týdnu

V jakém režimu poskytujete služby?

Naše společnost Domácí péče MEDIKA s.r.o. zajišťuje zdravotní služby v nepřetržitém provozu, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

S lékaři jsme ve stálém kontaktu a dokážeme pohotově poskytnout péči dle jejich požadavků a dle Vašich potřeb.

Zdravotní sestry s osvědčením

Kdo pracuje ve společnosti?

Všechny jsme zdravotní sestry s dlouholetou praxí z lůžkových oddělení nemocnic a všechny máme ,,Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ vydané Ministerstvem zdravotnictví. Bez ,,Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ nelze provádět žádné zdravotní výkony.

Jaké konkrétní zdravotní služby a výkony poskytujete?

Především bych chtěla upozornit na rozdíl domácí pečovatelské služby a domácí zdravotní služby. Podle mých zkušeností, laická veřejnost tyto dvě rozdílné služby slučuje dohromady a někdy i zaměňuje. Ovšem zdravotní výkony musejí provádět kvalifikované sestry se zdravotnickým vzděláním a výše uvedeným osvědčením z Ministerstva zdravotnictví a rozhodně je nesmí provádět pečovatelky. Pečovatelky zajišťují pečovatelskou službu, která je specifikovaná v zákoně o sociálních službách. Tato informace není mezi lidmi příliš známá, ale je dle mého názoru důležitá pro kvalitu klientova ošetření.

Domácí péče MEDIKA s.r.o. poskytuje tyto zdravotní výkony:

1. Aplikace injekcí

2. Aplikace analgetických směsí do epidurálního prostoru u klientů se zavedeným epidurálním katétrem a ošetření těch-to katétrů

3. Aplikace opiátů

4. Celková péče o klienta s cukrovkou, aplikace Inzulinu a zaučování samo-statné aplikace klientem

5. Péče o dekubity a jejich prevence

6. Převazy bércových vředů a jiných defektů

7. Převazy pooperačních ran

8. Péče o kolostomie, nefrostomie, urostomie, případně zaučení samostatné-ho ošetřování klientem

9. Ošetření tracheostomií

10. Cévkování klientek, ošetření permanentních močových katétrů (cévkování mužů provádí lege artis pouze lékař)

11. Klyzma, mikroklyzma

12. Aplikace infuzní hydratační terapie

13. Ošetření permanentních žilních vstupů při onkologických terapiích

14. Bandáže dolních končetin jako součást léčby lymfatických otoků

15. Péče o klienta v terminálním stadiu

Jste členem Asociace domácí péče ČR?

Ano, Domácí péče MEDIKA s.r.o. je členem Asociace domácí péče ČR (www.adp-cr.cz), profesní sdružení agentur domácí péče.

Pokud potřebujete Vy nebo Vaši blízcí a spoluobčané profesionální zdravotní péči a kvalitní ošetření odborně způsobilými osobami, neváhejte se na nás obrátit na těchto kontaktech:

WWW.DOMACIPECE-LOUNY.CZ, LOUNY tel. 606 263 225, ŽATEC tel. 775 905 956, VROUTEK tel. 606 247 301.

Děkujeme za rozhovor.

Alla Želinská

(pr)

Komentáře

Nabídky práce

Pomocný KUCHAŘ/KUCHAŘKA - Domov pro seniory Žatec

Občasná práce i ve směnném provozu, praxe ve stravování min. 3 roky. Zájemci ať posílají přihlášku formou životopisu k rukám vedoucí stravovacího úseku paní Marcely Patakyové.
Kontakt: Marcela Patakyová
Tel.: 725 044 664
E-mail: patakyova@dpszatec.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Hřivice

Předpokládaný nástup 1. 8. 2024 nebo dle dohody. Přihlášky doručte nejpozději 15. 3. 2024 do 12 hodin na adresu úřadu. Bližší informace na webu obce.
Tel.: 415 696 331
WWW: https://www.hrivice.cz/
E-mail: obec@hrivice.cz


ZŠ a MŠ Jesenice, okr. Rakovník - ÚČETNÍ, KUCHAŘKA, VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

U všech pozic jde o práci na plný úvazek, nástup 17. 6. 2024. Jistota stabilního místa. Bližší informace najdete na webu školy.
Kontakt: Mgr. Petr Koníř, ředitel
Tel.: 724926290
WWW: https://zsjesenice.cz/138-kariera
E-mail: reditel@zsjesenice.cz


Nemak Podbořany nabírá

Hledáme nové kolegy na tyto pozice: IT SPECIALISTA S SQL; EXPERT NA SVAŘOVÁNÍ; PROCESNÍ INŽENÝR – OBRÁBĚNÍ / MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ ZA STUDENA / MONTÁŽ; PLC SPECIALISTA - CONTROL SYSTEM ENGINEER. Bližší info na webu firmy uvedeném v kontaktech.
Kontakt: Dana Setváková
Tel.: +420 737 233 799
WWW: https://nemak.cz/#volne-pozice
E-mail: prace@nemak.com


Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video