Podbořanská knihovna v roce 2023: přes 61 tisíc výpůjček

Alla Želinská 2024-02-20 10:30:00

Městská knihovna v Podbořanech za loňský rok obsloužila čtenáře 61 367 výpůjčkami, z toho 12 856 v dětském oddělení. Celkový počet čtenářů registrovaných za 2023 činil 735.

Práce v knihovně je o nápadech, setkávání a o radosti z práce, a proto byl pro Městskou knihovnu Podbořany rok 2023 rokem nejrůznějších aktivit. Kromě těch tradičních se školami, školkami, mateřskými centry a rodiči na mateřské, se pracovnice knihovny věnovaly tématům udržitelnosti, tvoření. „Čtenáři se účastnili přednášek, autorských čtení, zapojovali se do online výzev. Na pomoc jsme si přizvali spisovatele a cestovatele, pořádali pasování prvňáčků na čtenáře, Noc s Andersenem, tvořili jsme náramky, s naší skvělou kolegyní z Postoloprt drátovali...“ přiblížila uplynulý rok v podbořanské knihovně Ivana Charvátová.

K již oblíbeným akcím v knihovně patří čtvrteční odpolední deskohraní pro dětské čtenáře, které probíhá jednou týdně. Knihovna také vyráží za nejmenšími – do Chůvičky.

Kromě knížek si lidé rádi půjčují periodika: počet těchto výpůjček dosáhl 2 298. Během roku bylo vyřízeno celkem 2 671 rezervací.

Knihovna zorganizovala v uplynulém roce 149 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 2490 dětí. Počet kulturních akcí uspořádaných městskou knihovnou činil 52 s účastí 893 návštěvníků.

Městská knihovna Podbořany pravidelně spolupracuje s oběma základními školami v Podbořanech, s Mateřskou školou Hlubanská a MŠ Pastelka v ul. Bratří Čapků, s Centrem Chůvička a Rodinným a mateřským centrem Jonáš v Podbořanech, se Základní a mateřskou školou Petrohrad a s Gymnáziem a SOŠ Podbořany.

„Nově jsme navázali spolupráci na rok 2024 se ZŠ a MŠ Krásný Dvůr, což nás moc těší,“ dodala I. Charvátová. 

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video