Městské hradby čeká úprava. Práce by měly začít ještě letos

Hedvika Mašková 2024-05-23 11:17:00

To ovšem pouze za předpokladu, že se vybere vhodný zhotovitel stavby. Město do 10. června vypsalo výběrové řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v úpravě stávajících chodníkových ploch v lokalitě městských hradeb.

Předmětem stavebních prací je především výměna povrchů chodníkových ploch, doplnění mobiliáře, oprava opěrných zídek sousedící s opravovanou plochou chodníkových ploch a schodišť, výměna a doplnění veřejného osvět-lení a především parková úprava a doplnění stávající vegetace. Dojde také k úpravě nočního nasvětlení městských hradeb.

Dotčený úsek plánované opravy začíná při jihozápadním okraji u vyústění ulice Dvořákova na ulici Nákladní a končí při severním okraji při křížení ulic Krátká a Nákladní. Část místní komunikace v ulici Dvořákova, a to při jejím vyústění do ulice Nákladní, bude rovněž opravena.

Nově bude v lokalitě umístěn mobiliář a interaktivní prvky informující o historii města. Na fotografii je informační linie z cortenového plechu. Jde o prvek informující o historii města ve formě štíhlých informačních korozi odolných ocelových linií, plazících se z hradeb až na nově dlážděný kamenný chodník.

Stavební práce na úpravě městských hradeb nebudou vůbec jednoduché. Celá dotčená lokalita se nachází v památkově chráněném území a pro běžnou stavební techniku je obtížně přístupná. Vysoutěžená firma bude moci používat jen malé nákladní vozidla typu multicar, kolové nebo pásové malé dempery a podobně. Také bude nutné počítat s násobným ručním přesunem oproti běžné situaci na stavbách. Navíc je v lokalitě omezená i plocha pro deponii materiálu.   


  

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video