Fara se postupně mění na obecní úřad

Veronika Salášková 2013-03-28 01:39:00

Nové Sedlo – K neobvyklému využití bývalé fary se rozhodla obec Nové Sedlo. Plánuje její prostory přeměnit na obecní úřad.

Někdejší fara v Novém Sedle byla postavena v roce 1754. V první polovině roku 2011, kdy byla ještě v majetku Římskokatolické církve, byla budova obývána nepřizpůsobivými občany.  Aby nedošlo k úplné devastaci a zničení této kulturní památky rozhodl se starosta obce Petr Sýkora, se souhlasem zastupitelstva, tuto památku získat do majetku obce. Po jednání s Římskokatolickou církví Nové Sedlo památku odkoupilo za cenu 150 tisíc korun.
V loňském roce bylo Městským úřadem Žatec vydáno stavební povolení a mohla tak začít rekonstrukce objektu. Ještě v tom stejném roce získala obec finanční příspěvek od Ministerstva kultury z Havarijního programu v roce 2012 ve výši 200 tisíc korun na opravu krovu, střechy, komínů a klempířských prací. „Dále byly provedeny bourací práce, oklepání omítek a vykopání podlah. Vedle fary byl upraven park a postaven zděný plot,“ vypočítal starosta Petr Sýkora. „V současné době se pracuje na vnitřní ležaté kanalizaci a následně budou prováděny provětrávané podlahy systémem IGLŮ, čímž se vyřeší problémy s vlhkostí,“ dodal.
Nový obecní úřad bude mít pod svou střechou také zasedací místnost a prostor pro pořádání společenských obřadů například vítání občánků, oslav životních jubileí občanů a další. Mimo jiné zde bude také instalována stálá expozice historických dokumentů o proměně všech obcí, které spadají do správy Obce Nové Sedlo. Vymezeny zde budou i prostory pro potřeby Římskokatolické církve.

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video