Vyšetřování prokázalo, že starostka Hamousová Žatec nepoškodila

Redakce 2014-01-09 01:22:00

Žatec – Několik opozičních zastupitelů podalo trestní oznámení na starostku Žatce Zdeňku Hamousovou, protože podle nich pochybila a připravila město o tři miliony korun. Vyšetřování nedávno skončilo a konstatovalo, že starostka Hamousová se žádného trestného činu nedopustila.

Zastupitelé Aleš Kassal, Karel Krčmárik a Petr Čech podali v dubnu loňského roku na Okresní státní zastupitelstvo trestní oznámení na starostku Zdeňku Hamousovou. Podle nich zneužila svou pravomoc úřední osoby, když podepsala dva dodatky ke smlouvě na rekonstrukci Hájkovy ulice s firmou Silnice Group a.s bez předchozího schválení radou města, která předtím schválila samotnou smlouvu. Dodatky prodloužily termín dokončení této stavby o šedesát dní. Město tak kvůli dodatkům nemohlo následně uplatnit nárok na smluvní pokutu, na kterou podle opozičních zastupitelů mělo nárok. Podle tvrzení těchto zastupitelů tak starostka měla město připravit o tři miliony korun a tím mu měla způsobit škodu. Trojice zastupitelů si trvala na svém přesto, že rada města schválila uzavření smlouvy s dodavatelskou firmou a pověřila starostku jednat se zhotovitelem ve věcech smluvních. A že tedy měla pravomoc uzavřít zmiňované dodatky i bez jejich schválení radou.
Firma Silnice Group a.s. navíc postupovala v souladu se smlouvou a v ní dohodnutými podmínkami, takže veškeré vysoutěžené podmínky splnila. Došlo pouze k opožděnému zahájení prací. To firma musela posunout, protože se protáhly práce na inženýrských sítích, které vlastní rekonstrukci Hájkovy ulice předcházely. Z tohoto důvodu také Silnice Group a.s. žádaly o prodloužení termínu dokončení prací přesně o dobu, o niž začaly později.
Radní se v této věci postavili na stranu starostky a její pochybení vyloučili. Policejní vyšetřování jim i starostce dalo za pravdu. Na jeho základě policejní komisař konstatoval, že jednáním starostky Hamousové nedošlo k naplnění zákonných znaků žádného trestného činu a věc tak byla odložena.

Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video