Úvod   /   Zprávy   /   Brouk bude pod ochranou

Brouk bude pod ochranou

Jan Vnouček 2014-01-22 00:04:00

Kr. Dvůr – Starobylá lipová alej podél silnice z Krásného Dvora do Buškovic se dočká zvýšené ochrany. Krajský úřad Ústeckého kraje nad ní chce vyhlásit ochranné pásmo přírodní památky Krásný Dvůr. Důvodem je evropsky významný výskyt chráněného brouka.

„Předmětem ochrany zde je brouk páchník hnědý, který žije v dutinách listnatých stromů. Krajský úřad je povinen zajistit dostatečnou ochranu evropsky významné lokality. V areálu zámeckého parku proto byla vyhlášena přírodní památka Krásný Dvůr s účinností od 22. února 2012. Zmiňovaná alej není součástí přírodní památky Krásný Dvůr, podle entomologického průzkumu však v této aleji přežívá zdrojová populace brouka páchníka hnědého, která je důležitá pro udržení genetické diverzity a doplnění populace tohoto brouka na území přírodní památky. Proto je nezbytné zajistit i pro alej další ochranu,“ argumentuje návrh.
Bez souhlasu krajského úřadu pak v ochranném pásmu nebude možno provádět stavební činnost, terénní a vodohospodářské úpravy, používat chemické prostředky a měnit kultury pozemku.
Vzácný páchník hnědý. Foto: web

Napsal(a): Jan Vnouček

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video