Na okraji města i zájmu

Redakce 2014-02-07 00:37:00

Žatec – Do redakční pošty nám v závěru ledna letošního roku dorazil e-mail od obyvatelky Žatce. Popisuje v něm, jak lidem bydlícím na okraji města v okolí Pražské ulice ztěžuje život chybějící přechod pro chodce na jedné z nejfrekventovanějších žateckých silnic. Ivana Malířová si stěžuje také na to, že v téže lokalitě už týdny nesvítí sloup veřejného osvětlení, což je při překonávání frekventované silnice ve tmě značně nebezpečné. Celý dopis i s odpověďmi kompetentních úředníků ze žatecké radnice si můžete přečíst níže.

K napsání těchto řádků přispěla situace, které jsem v nedávné době byla svědkem – a nejednou. Přes křižovatku žatecké Pražské ulice a ulice K Perči brzo ráno musela běžet ve tmě a za troubení auta starší paní. V jednu chvíli jsem si myslela, že auto paní přejede. A to jenom z prostého důvodu, není zde přechod pro chodce a na inkriminovaném místě je tma. Chybí zde totiž již druhý měsíc sloup veřejného osvětlení. Na můj dotaz v příslušné firmě mi bylo sděleno, že sloup je objednán a že se na něj čeká. Že někde nesvítí pouliční osvětlení je běžná situace, u nás je to bohužel komplikováno tím, že je zde křižovatka bez přechodu a jsme na okraji města a automobily zde projíždějí vysokou rychlostí (dle dříve zde umístěného měřícího zařízení a nyní již odstraněného, někdy až přes 90 km v hodině). Mnozí řidiči to již berou tak, že je zde výpadovka na Louny a dále na Prahu a někteří dokonce když vidí přecházejícího chodce, tak ještě šlápnou úmyslně na plyn a chodce ohodí špinavou břečkou, která se drží v nerovné vozovce. Je v zájmu města přehlížet takovéto riziko jenom protože jsme na okraji města a nebydlí zde tolik obyvatel jako na panelových sídlištích?
O přechod jsem již před několika lety žádala příslušný odbor Městského úřadu. Bylo mi sděleno, že přechodů je zde dostatek a není to prý nutné. Já ani zde žijící občané o žádném přechodu nevíme. Jeden přechod je až u hřbitova a druhý je na opačné straně u kasáren směrem na Bezděkov.  Ale zde na uvedené křižovatce žádný přechod není. Pokud si někdo myslí, že budeme chodit ve tmě po chodníku u budovy Lesů ČR ke vzdálenému přechodu u hřbitova, tak asi neví, jak to zde vypadá. Na daný chodník nedosvítí světlo z veřejného osvětlení na druhé straně ulice a v zimě je chodník neudržovaný (jako prakticky vše v této části města) a ve tmě se na ledu a sněhu nedá jít. Pokud píši o okraji zájmu města, připomenu několik bodů: chodníky v zimě jsou neošetřené nebo až se zpožděním, chodníky jsou v dezolátním stavu již desítky let (přestože si místní občané stěžovali), sdružování se pochybných partiček v přilehlém parku a obtěžování občanů, silnice na Pražské ulici u odbočení do ulice K Perči je silně zvlněná a drží se zde voda, případně v zimě led a chodník je zde také zničený jako všechny chodníky na Pražské ulici od samoobsluhy směrem ke hřbitovu a dále. Několikrát jsem byla rychle jedoucím autem ohozena. Pokud ráno čekám až přejedou automobily, protože zde není přechod pro chodce, občas se stane, že mi autobus MHD ujede. Bohužel to je ta lepší stránka věci. Někdy se stane, že auto se přiblíží dosti rychle – neomezí jej ani 50 km rychlost v obci a pak je zde riziko vážné dopravní nehody. V této části bydlí také starší lidé, kteří již nejsou schopni běžet přes silnici jak atleti a tak by bylo opravdu záhodno přechod pro chodce zřídit i na tomto místě.
Jděte se proto zeptat třeba občanů, kteří zde v této části města žijí, zda rádi běží ve tmě před rychle jedoucími automobily, aby jim neujel autobus k lékaři. Nevím, proč je takový problém zde jeden přechod zřídit. Pokud chodíte po městě, jistě si všimnete, že je zde hodně přechodů pro chodce a mnohde nejsou ani adekvátně využívány. Například v ulici Tyršova ve směru do středu města jsou na úseku cca 100 m tři přechody pro chodce a dva z nich jsou dokonce v místě, kde nikdo nebydlí a kde prakticky nikdo nepřechází. Tak proč by nemohl být účelně zřízen přechod pro chodce v místě, které tvoří páteřní ulici města na kterou navazují další ulice, lidé zde často přecházejí, ale bohužel s tím rizikem, že auta zde jezdí neúměrně rychle a nejsou ničím omezena.   Ivana Malířová, Žatec
O odpověď ohledně případného zří-zení přechodu pro chodce ve zmíněném místě jsme požádali vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Žatci Jiřího Dobruského.
„Ohledně přechodu pro chodce v ulici Pražské jednala dopravní komise dne 16. září 2013 a zřízení přechodu pro chodce nedoporučila. Stejný názor zastává i odbor dopravy a silničního hospodářství, že dopravní situace na daném místě zřízení přechodu pro chodce nevyžaduje. Jednak s ohledem na frekvenci chodců a jednak, jak paní píše, v uvedené ulici jsou již přechody pro chodce zřízeny. V uvedeném místě je zcela dostatečný rozhled pro chodce, aby viděli projíždějící vozidla a přizpůsobili tak své chování pohybu na vozovce a bezpečně vozovku přešli, odpověděl nám Jiří Dobruský.
S dotazem ohledně chybějícího sloupu veřejného osvětlení jsme se obrátili na Technickou správu města Žatce s.r.o.
„Sloup veřejného osvětlení v ulici Pražská byl demontován na žádost společnosti RWE Energie a.s. z důvodu havárie na plynovodu v těsné blízkosti tohoto sloupu. Po opravě plynovodu jsme čekali na povolení od plynárenské společnosti k umístění sloupu na původní místo. Důvodem je jeho umístění v ochranném pásmu. Instalace sloupu už proběhla 27.ledna.,” sdělil nám Stanislav Schneider, technik veřejného osvětlení z Technické správy města Žatec s.r.o.

Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video