Podporujeme zdravý patriotismus. Rozhovor s předsedou Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petrem Šimáčkem

Veronika Salášková 2014-05-01 00:03:00

Sdružení rodáků a přátel města Žatce je v současnosti nedílnou součástí novodobé historie starobylého Žatce. O jeho aktivitách jsme hovořili s předsedou sdružení Petrem Šimáčkem (na snímku).

Kam spadají začátky vašeho sdružení?
Bylo zaregistrováno dne 4. 8. 2000, letos tedy oslavíme 14 let aktivní činnosti.
Co je cílem sdružení?
Od samého začátku podchycovat zájem rodáků a přátel královského Žatce o historii i budoucnost města, napomáhat aktivitám v oblasti cestovního ruchu a vytvářet prostor přispívající k vyšší prosperitě města. Také podporovat zdravý patriotismus občanů, a to především u dětí a mládeže. Prostě vytvářet vazby obyvatel k Žatci a jeho tradicím.
Dařilo se, a daří naplňovat tyto cíle?
To by měli posoudit občané a vedení města. Ne vše se podaří, ale máme za sebou mnoho vydaných publikací, grafických listů, setkání, dechovkových festivalů, sedm ročníků literárních soutěží, odborných seminářů a celkově úspěšné prezentace města v rámci ČR i ve světě, a také lobování pro naše rodné město. Jsme přesvědčeni, že i když většina z našich členů ve městě chmele již nežije ani nepracuje, přesto jsou schopni přispět k jeho rozvoji.
Kolik rodáků sdružujete a kde všude?
Momentálně doplňujeme databázi členů, ve které evidujeme 460 nejen rodáků, ale také přátel a příznivců města, jak ze Žatce, tak z celé ČR i ze světa. Nejsme spolkem seniorů, důraz klademe na přijímání mladých lidí. Kromě Žatce máme velkou skupinu, asi 90 členů v Praze. Ze států žije nejvíc Žatečanů v Německu, ale po několika členech máme například také v Izraeli, USA, Austrálii, dá se říci, že opravdu na celém světě.
Jak často se setkávají, a jaké aktivity podnikají?
Nejaktivnější jsou členové v Žatci a v Praze, kde se pravidelně scházejí a mj. si sdělují, co je v jejich rodném městě nového. Do Žatce také pravidelně zajíždějí a berou s sebou nejen rodiny, ale i své přátele a známé jako turisty. Největší potíž ale máme ve členské základně s komunikací, kdy ne všichni senioři používají elektronickou poštu a na zasílání klasických dopisů nemáme finance… Chybějí sponzoři. Chceme ale ve větší míře využívat náš portál (www.rodacizatec.com), který však právě nyní prochází rozsáhlou inovací.
Nechcete se stát politickou stranou, jako některá jiná sdružení?
Je pravda, že tato otázka v poslední době zaznívá často. Dokonce mnoho našich členů začalo pracovat v jednom novém politickém hnutí, ale po současných špatných zkušenostech pod oblastním vedením v Lounech chceme být našemu rodnému městu i nadále raději prospěšní jako občanské sdružení.
Narážíte na lokální patriotismus Žatec – Louny?
Ani ne, v Lounech máme řadu našich členů, navázali jsme i spolupráci s lounskými rodáky. Spíše poukazuji na to, že po zrušení okresního města jsou nadále v Lounech úřady, státní instituce a hlavně okresní či oblastní sídla politických stran, které jako kdysi za komunistické éry mají stále vliv na dění v Žatci a mnohdy nepříznivě ovlivňují například i chod a činnost jim podřízených politických stran v Žatci. Proto by to už opravdu chtělo změnu, aby bylo líp…
Co pro vás znamená pojem patriotství?
Třeba takové prosté věci, jako jsou nákupy. Pro svou agenturu, byť sídlí v Praze, nakupuji výhradně v Žatci, naftu beru na zdejší benzínce, vozím žatecké pivo… A to se snažíme přenášet na své členy. Patrioti, lidi, co to myslí se Žatcem dobře, co tu žijí, by měli utrácet své peníze tady ve městě. Jen tak bude město žít! Proto sem stále lákáme lidi z celého světa, zveme bývalé Žatečany. Ubytují se tu v hotelu, utratí peníze a hned mi to hlásí… a mě to těší.
O víkendu proběhlo Vaše setkání v Jakubském dvoře v Žatci. S jakým programem a s jakými hosty?
Program byl bohatý. K tanci a poslechu hrála kapela Blues gin Pavla Uhlíka se zpěvačkou Lenkou Němečkovou z Prahy, pro milovníky dechovky Žatečanka, známá dvojice Brejkdens Bradrs. To vše s velkým půlnočním překvapením s cenami. Šlo tedy o kulturně-společenskou akci, na kterou byly pozvané osobnosti, např. senátor, ministr, poslanci a další významní lidé, kteří na různých místech pomáhají Žatci. Součástí večera byla sbírka, jejíž výtěžek věnujeme dětskému oddělení žatecké nemocnice.
Proč jste akci pořádali v Jakubském dvoře?
Majitel Ladislav Černý je naším členem a velkým patriotem města. Navíc tento objekt se stává spolu s Chrámem chmele a piva základnou pro naše členy a další hosty a turisty, kteří do Žatce v průběhu roku zavítají.
Vaše přání na závěr?
Aby byl Žatec stále živé a funkční město s velkou perspektivou.
Děkuji Vám za rozhovor
Ptala se Veronika Salášková

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video